Intervju

Zavrsetak Harperove dekade

Završetak Harperove decenije i povratak legasi Pjera Trudoa

Pobjeda Liberalne partije na izborima u Kanadi je odraz jasne želje kanadskih graÄ‘ana za istinskim promjenama u kanadskom društvu. To je pobjeda politike za pravednijim društvom, pravednijim i humanijim  odnosom prema izbjeglicama, boljom zaštitom životne sredine i napuštanjem politike bezrezervne podrške desničarske vlade u Izraelu.  Pobjedom liberala, Kanada se vraća praksi Pjera Trudoa iskazanoj u njegovim riječima: “Naša očekivanja su visoka. Naša vjera u ljude je ogromna. Naša hrabrost je snažna. I naši snovi za ovu prelijepu zemlju nikada neće umrijeti“.

The end of Harper's decade and return to the legacy of Pierre Trudo

The victory of the Liberal Party in elections in Canada is a reflection of the clear desire of Canadian citizens to true changes in Canadian society. This victory is the policy for a more just society, a more just and humane attitude towards refugees, better environmental protection and abandoning policies of the unconditional support of the right-wing government in Israel. The victory of  Liberals, Canada returns to practice of Pierre Ttrudo expressed in his words: "Our expectations are high. Our faith in the people is enormous. Our courage is strong. And our dreams for this beautiful country will never die. "

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: