Intervju

KOLIKO ĆE IZBOR EMIRA RAMIĆA NA ČELO KBSA UTICATI NA DALJI RAZVOJ IDEJE, ORGANIZACIJE, POKRETA KBSA

 

 Intervju Murata Muratovića, osnivaća Bosnian Media Group i glavnog i odgovornog urednika Bošnjačka dijaspora sa Emirom Ramićem

Ja sam četiri godine član UO KBSA, a sama ideja KBSA je stara 8 godina. Ideja KBSA prije svega podrazumjeva kolektivni rad ljudi i organizacija okupljenih oko ideje. U tom smislu funkcija predsjednika UO KBSA prije svega znaći veliku obavezu u objedinjavanju ideja, ljudi i organizacija oko ideje KBSA.

Bez svijesti o pripadnosti bošnjačkom etnosu svaki Bošnjak  - pojedinac, po dolasku u američki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik se nalazi pred iskušenjem gubitka svoga nacionalnog identiteta što ima višestruke negativne ljudske i egzistencijalne reperkusije. Ideja KBSA podrazumjeva očuvanje i jačanje svijesti o nacionalnoj posebnosti Bošnjaka kroz zajedničku ambrela instituciju, koje će čuvati i jačati zajedničke bošnjačke vrijednosti: naciju, vjeru, jezik, tradiciju, običaje i kulturu. Bez prepoznatljivog identiteta Bošnjaci su bezlična amorfna masa koju svako može oblikovati po svome nahoÄ‘enju, po svojim potrebama i ciljevima, po svojim interesima. KBSA se pokušava tome organizovano suprostaviti. Rastući broj Bošnjaka u Sjevernoj Americi prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u Sjevernoj Americi, ne mogu ostaviti KBSA po strani. To je izazov na koji on svojim intelektualnim potencijalima, bar donekle, i sada može odgovoriti, ali i prilika za koju se treba dodatno osposobiti. Prvi korak, po meni, bio bi da se KBSA adekvatno

 

predstavi sjevernoameričkim Bošnjacima kao njihov štit od svih aspekata negativne asimilacije u američki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik. Da Bošnjaci znaju čime raspolažu i na koje zahtjeve realno KBSA može odgovoriti. Zatim da KBSA predstavi Bošnjake i BiH u američkom i kanadskom društvu  i na kraju KBSA i Bošnjaci moraju naći snage da pobijede unutar nacionalne podjele i mržnju koje im zamagljavaju um. Danas postoje samo dvije tačke mogućega progresa Bošnjaka; prva, unutarbošnjački dijalog, ljudski i znanstveni, za koji je svaki onaj ko se humanim bićem ćuti i, druga, sukob unutar bošnjačkog bića za što je svaki onaj u čijem tijelu animalna narav čuči. U prvo KBSA može uložiti pamet, mudrost, razboritost, uvažavanje drugog i lijepu riječ, a u drugo dovu: Bože! uputi ih, jer ne znaju!  Željeli su nas prikazati ne onakvim kakvi jesmo, već kakve su nas trebali za metu. I danas smo svjedoci da oni najmoćniji i najglasniji nemaju hrabrosti da stvari nazovu pravim imenom. KBSA treba širiti istinu i Bošnjacima i BiH.

 

Ako mozete iz svog ugla da date vase vidjenje KBSA 2002 kada ste usli u UO i danas i kakav KBSA vi vidite u buducnosti, koji su po vama najveci uspjesi KBSA u ovom periodu?

 

Živimo u dinamičnom vremenu u kome KBSA mora prihvatiti ritam bržih promjena nego što je to bilo ranije. KBSA sada samo pokušava da održi korak. Za sada to uspijeva. Iskustvo stečeno tokom dosadašnjeg rada KBSA poslužiće nam da izvršimo potrebne, ne samo formalne promjene i potpunije odgovorimo na zahtjeve Bošnjaka u Sjevernoj Americi. Stradanje materjalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogučnosti neposredne povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materjalnih u kulturnih  dobara je ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak političkog prostora za razvoj  kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja neznaće lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogučnosti za sve.

Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u dijaspori je izazov  na koji KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta{KBS}. Kongres Bošnjaka svijeta {KBS} kao meÄ‘unarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice  izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za  interese BiH i Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta. Istovremeno prezentira najbolje vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u porodici država svijeta.

2002. godine kada sam postao član UO KBSA, KBSA je bio nedovoljno profilirana prganizacija, ali već tada sa jasnim ciljem, očuvanja i jačanja bošnjačkog bića. Iz godine u godinu KBSA je postepeno jačao i izrastao u respektabilnu snagu, koja može predvoditi bošnjački glas u američkom i kanadskom društvu. Reforma KBSA će ići u pravcu formiranja stvarne krovne organizacije Bošnjaka koja će objedinjavati više samostalnih organizacija kao što su lobi organizacija, bisnis organizacija, humanitarna organizacija, kulturna organizacija, sportska organizacija, omladinska organizacija itd.

Zajedno sa KBSA i Sjevernoj Americi djeluje i IABNA (Asocijacija bosnjackih Islamskih zajednica u Sjevernoj Americi). Je li IABNA postigla sto je od nje ocekivano? Kakav je odnos KBSA i IABNA?

U procesu očivanja i jačanja muslimanskog identiteta u Sjevernoj Americi, Bošnjaci trebaju učiniti još veći napor da objasne sebi i sjevernoameričkom duhovnom tržištu osnovne vrednote islama. Islam jeste religija mira i sigurnosti, ne nasilja i grubosti. Islam znači mir, sigurnost i bliskost meÄ‘u ljudima. Sa stajališta islama, sigurnost je jedno od temeljnih načela ljudskog življenja i neophodan činilac čovjekovog korištenja svim blagodatima života, kao i preduvjet njegovog napretka i usavršavanja. Islam po svojoj prirodi i biti daje sigurnost. Islam je religija ljudske časti i plemenitosti, vjera vrednota ljudskog duha. Uzvišeni Bog je podario čovjeku plemenitost, čast i dostojanstvo, uzdigavši ga nad svim ostalim bićima i postavljajući ga za svog namjesnika na zemlji. Sa islamskog stajališta čovjek posjeduje posebnu čast, odlike koje ga uzdižu u odnosu na ostala stvorenja, te je islam ustvari religija humanizma u pravom smislu te riječi. U islamu čovjek je u središtu pažnje i ni jedno drugo učenje ili škola mišljenja ne diže toliko čovjeka na piedestal vrijednosti, dajući mu uzvišen položaj. Zato se u islamu nikome ne dozvoljava da oskrnavi svetost ljudske krvi i života. Islam je religija pravde. Pravda je jedno od temeljnih ljudskih i načela islama. Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike treba da svojom aktivnošÄ‡u prikaže islam, Bošnjacima i sjevernoameričkom duhovnom tržištu onakav kakav stvarno jeste. Radi ubrzanja tog procesa treba razmišljati o postepenoj transformaciji IABNE uvoÄ‘enjem institucije mešihata i institucije muftije za Sjevernu Ameriku. IABNA i KBSA su dvije zasebne, samostalne organizacije. Odnos izmeÄ‘u njih je korektan.

Nedavno je formirana i Bosniak Advisory Council for Bosnia and Herzegovina, sto je zapravo nasa lobi organizacija sa sjedistem u Washington D.C. U kakvoj vezi je KBSA sa ovom organizacijom?

Bosniak American Advisory Council for Bosnia nad Herzegovina je bošnjačka lobi organizacija iz Washingtona. Kao samostalna, nezavisna organizacija unutar KBSA, BAACBH je na izuzteno profesionalan način pokazala potrebitost Bošnjaka da imaju jednu takvu organizaciju, kojom se Bošnjaci zapravo svrstavaju u red civilizovanih i političkih nacija, koja na organizovan i profesionalan način umije zaštiti svoje interese i interese BiH na najrazvijenijem područiju u svijetu. Glavni razlog za organizaciju BAACBH leži u tome što se organizovan bošnjački glas u Washington-u do sada jako rijetko čuo. Sve imigracije imaju svoje urede u Washington-u i preko tih ureda vrše artikulaciju i prezentaciju svojih stavova. Bošnjaci imaju veoma jake argumente i istinu koja je na njihovoj strani  ali se oni do sada nisu čuli zbog ogromne propagande lobija koji potiču iz okruženja BiH. KBSA podržava osnivanje bošnjačke lobi organizacije, daje joj punu podršku i poziva sve zainteresovane, posebno mlade, intelektualce i studente da se pridruže lobiranju od koga zavisi promocija Bošnjaka i BiH u Sjevernoj Americi.

KBSA je uzeo ucesca u svim zivotnim aspektima Bosnjaka Sjeverne Amerike, nedavno je bio pokrovitelj velikog kulturnog dogadjaja, turneje Instituta sevdaha u USA . Koji su naredni koraci kada je u pitanju kultura i kulturna nasljedja?

Kultura i odnos prema njoj je veoma važno pitanje. Bošnjačka politika u tom smislu je katastrofalna. Njezin odnos prema promociji bošnjačke i bh. kulture u svijetu je ravan nuli. Nije onda ni čudno što je danas BiH jedna od najzapuštenijih zemalja u svijetu u kulturnom smislu.  Bogata kultura Bošnjaka i BiH se pokušava svesti na teferične i folklorne svečanosti, ne ostavljajući prostora istinskim vrijednostima moderne bošnjačke kulture, književnosti i jezika. Bošnjačkoj politici u kulturi važno je očuvanje bošnjačkog identiteta kroz teferičku kulturu. Bošnjački lideri nemaju nikakvu strategiju u kulturi. Radi se o nedostaku svijesti prema vlastitim kulturnim vrijednostima. Bošnjacima treba dijaloška narav kada je u pitanju kultura uz puno uvažavanje vlastitih bošnjačkih vrijednosti. Bošnjacima treba Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti jer su oni jedini narod u Evropu bez vlastite nacionalne akademije nauka i umjetnosti.  Imajući u vidu katastrofalan odnos bošnjačkih lidera prema kulturi, a u želji da to stanje promjeni, KBSA je organizovao turneju Instituta Sevdaha po SAD. Kao jedna od najznačajnijih kulturnih institucija u BiH, Institut Sevdaha je bio odličan promotor kulturnih vrijednosti Bošnjaka i BiH u SAD. MeÄ‘utim do promjena u bošnjačkoj svijesti nije došlo. Slabim odzivom na koncerte Bošnjaci su pokazali zabrinjavajuće loš nivo kulturne svijesti. Ako tome dodamo da su čak pojedine duhovne voÄ‘e agitovale da se ne ide na koncerte, onda  dobivamo kompletnu sliku stanja bošnjačke svijesti i svijesti bošnjačkih lidera.

 Kad ovaj broj Dijaspore ugleda svjetlo dana, bice obiljezeno 11 godina genocida nad srebrenickim Bosnjacima i 20 jula nad Bosnjacima Prijedora.

Planetarni zločini u nad Bošnjacima su opomena močnom kriku ljudskosti u svijetu neljudskosti. Oni su posljedica bošnjačke borbe za opstanak u svijetu mržnje.Oni opominju da zlo nije poraženo i da bošnjačke generacije koje dolaze moraju učiti. Oni  opominju i  bošnjačke političare da poslije pozitivnog nacionalnog iskoraka u uslovima agresije i genocida, Bošnjacima i dalje nedostaje idejni i ciljni iskorak ka novoj bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj budućnosti. Pamčenjem genocida potencira se budućnost Bošnjaka, koja jedino ima smisla u sve bošnjačkom dijalogu koji treba produkovati jasnu prepoznatljivu bošnjačku viziju, ideju i cilj bošnjačke bitnosti i bitisanosti. Bez toga se Bošnjaci ne mogu osloboditi robovskog mentaliteta i straha. Bez jasnog nacionalnog cilja i ideje, u uslovima izigravanja demokratije u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci dopuštaju da srpska elita suvereno vlada polovinom Bosne i Hercegovine, sa osnovnim ciljem da ovlada kompletnom političkom scenom Bosne i Hercegovine.  Pamčenjem genocida potencira se budučnost Bosne i Hercegovine, države koja sa svojom hiljadugodišnjom historijom ima mjesto u ujedinjenoj Evropi. Ako Bosna i Hercegovina želi biti dio ujedinjene Evrope, ona ne može biti podjeljena po etničkim linijama. Pamčenjem genocida potencira se budućnost Evrope i Svijeta, potencira se dijalog civilizacija i kultura, potencira se očovjćenje ljudi, potencira se velika potreba da slobodni ljudi ne mogu imati toleranciju prema genocidu.

Naser Oric je oslobodjen (iako osudjen), Rasim Delic uspjesno opovrgava sve optuzbe... Koliko je sud u Hagu pravedan i je su li nasi ofociri uopste trebali da se pojave u Hagu?

 Armija RBiH, koja je ratovala pod najtežim uslovima, sa nepravedno uvedenom zabranom na kupovinu oružija, u stalnom okruženju i opsadi nije počinila zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin genocida. Na osnovu te istine ne može se optuživati bilo koji pripadnik Armije RBiH. 

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: