Intervju

Intervju u vezi nase zajednice za bh dijaspora

- Koliko dugo je trajala izgradnja džamije u Hamiltonu? -

Prije skoro dvadeset godina Bošnjaci Hamiltona i okoline su odlučili izgraditi zajednicu vjernika koja će se boriti za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanskekomponente bošnjačkog bića. Oni su dobrovoljno odlučili da se razvojem svih ovih komponenti, primjenom različitih metoda djelovanja, organizovano suprostave asimilaciji u kanadskom Kulturnom mozaiku i prihvate pozitivne vrijednosti integracije u kanadsko društvo. Tako je nastao Bošnjački islamski centar Hamilton, zajednica dobrovoljno udruženih vjernika u ime Allaha dž.š. Svojim radom, Bošnjački islamski centar Hamilton organizovano odgovara na pitanja islamskog, bošnjačkog i bosanskog identiteta u Hamiltonu, odnosno Kanadi. Zahvaljujući Bošnjačkom islamskom centru Hamilton, Bošnjaci su, s jedne strane, znalački apsorbovali ona kulturna postignuća kanadskog društva koja korespondiraju sa temeljnim zahtjevima islamskog, bošnjačkog i bosanskog kreda, i s druge strane, uticali su na duhovno opleminjavanje i kulturno obogačivanje kanadskog Kulturnog mozaika.
Početak naše zajednice je  bio u tami podruma jedne zgrade. Tama podrumske džamije ubrzo postaje prepreka daljem razvoju Bošnjačke islamske zajednice Hamilton. Zato se članovi odlučuju da napuste tamu podruma i izaÄ‘u na svijetlo džamije. Kupuje se mala kuća i u rekordnom vremenu otplačuje i adaptira u džamiju. Tako su stvorene predpostavke za još kvalitetnije i kvantitetnije širenje djelatnosti.  Tačno na desetogodišnjicu rada članovi zajednice se odlučuju na treći odlučujući korak u razvoju zajednice za izgradnju potpuno nove džamije, na mjestu gdje do sada nikada nije bila džamija. Izgradnja džamije je trajala pet godina.
Svojom aktivnošÄu Bošnjački islamski centar Hamilton je pokazao da islamska zajednica u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. Zajednica sjedinjuju  redove, čisti duše, budi srca i umove, rješava probleme. U zajednici se manifestira snaga i jedinstvo. U zajednici  se pročišÄ‡ava duša, popravlja moral, ojačava veza ispomaganja meÄ‘u ljudima. Zajednica je impresivni prizor jedinstva riječi, ciljeva i potpomaganja  uborbi za bolju sadašnjost i budućnost u cilju jačanja muslimanskog, odnosno bošnjačkog jedinstva i opšteg muslimanskog, odnosno bošnjačkog obrazovanja.  Zajednica je zato zaista dobar štit u odbrani naše djece od stalno prijeteče aimilacije, izgubljenosti, zalutalosti.
ÄŒlanovi Bošnjačke islamske zajednice Hamilton su osnovali svoju zajednicu jer sushvatili da je bošnjačko biće kritički oblikovano duhovnošÄ‡u i spiritualnošÄ‡u islama. Islam nije ugrozio već precizirao i definisao nacionalni identitet Bošnjaka. To su Bošnjaci Hamiltona i okoline shvatili i krenuli u izgradnju prvo zajednice, a zatim i džamije na mjesto gdje do sada nije bili niti islamska zajednica nitidžamija.
Kroz aktivnosti naše zajednice pokazano je da islam nije denacionalizirajući bošnjački faktor i da sva insistiranja na deislamizaciji Bošnjakane vode njihovom afirmisanju, nego upravo ukidanju. Duhovna snaga Bošnjaka je proizašla iz islama i ona se mora posebno graditi u dijaspori, gdje Bošnjacima prijeti asimilacija, gdje je islam brana toj asimilaciji, gdje zahvaljujući islamu Bošnjaci postaju omeÄ‘eni tolerancijom na osnovu koje se mogu prihvatiti svi pozitivni elementi integracije u kanadski Kulturni mozaik.
U zajednici imamo jaču unutrašnju bošnjačku snagu koju  dobijamo iz uzajamnog razumijevanja u cilju da odolimo sve većim pritiscima koje nameće kanadski Kulturni mozaik. Tih pritisaka će biti sve više. Oni nisu dio nekakve zavjere. To je normalno funkcionisanje kanadskog, zapadnog  društvenog sistema na koga Bošnjaci trebaju biti sposobni da odgovore, da opstanu. A, opstaće samo ako su zajedno i ako znaju da je islam, ne nešto što ih je odvratilo od njih samih, nego što ih je vratilo njima samima. To je velika lekcija koja se treba nastaviti učiti kroz dalji razvoj naše zajednice.  Islam kao temelji bosnjackog identiteta ima uticaj na naš ncionalni identitet, zapravo on je organski dio našeg nacionalnog identiteta, naš integrišući faktor, faktor koga treba dalje razvijati i oko koga se ne smijedozvoliti nikakav unutrašnji sukob.

- Koliko je novca uloženo? -

Džamija je zborno mjesto Bošnjaka i mjesto za rješavanje svih bošnjačkih problema. Ona je dom svih naprednih dobrih i plemenitih Bošnjaka. Džamija je hram iz kojeg izbijaju zrake meÄ‘usobne ljubavi i povjerenja, rasadnik prosvjete, nauke i progresa. Hram monolitnosti duha, ideja i akcije. Džamija je rasadnik nauke i kulture. Zato svako sebi treba da postavi pitanje: Da li sam dovoljno učinio za sebe, za svoju djecu, za zajednicu, kako bi se stanje poboljšalo i kako bi smo izbjegli ono što ne želimo da nam se desi? Zbog svega gore navedenog, u džamiju  treba gledati kao uslov bošnjačkog opstanka. Bez nje praktično nema one pokretačke snage koja će ujediniti i potencirati bošnjačke kohezione elemente u vremenu koje nije pogodno ni islamu, ni Bošnjacima ni našoj jedinoj domovini. Mjesto bez  džamije je prazano u duhovnom i prostornom smislu. Bošnjaci Hamiltona su počašÄ‡eni Allahovom voljom da izgrade džamiju u mjestu gdje nikada nije bilo džamije. Zato je gradnja bošnjački džamije u Hamiltonu sudbinsko pitanje Bošnjaka. Bez džamije Bošnjaci su bliže asimilaciji, jer se bez nje gube sve: bošnjačka duhovnost, identitet, induvidualitet, jezik, kulturu, historiju, tradiciju i sve ono što je svakom čovjeku sveto i drago. Bošnjačka džamija u Hamiltonu upućuje na mir, na dobro i na slobodno ispovijedanje vjere, čuvajući duh tolerancije i pravih ljudskih vrijednosti. Bošnjačka džamija u Hamiltonu je izraz bošnjačkog prisustva i dostojanstva u kanadskom Kulturnom mozaiku, izraz bošnjačkog nacionalnog i vjerskog identiteta, izraz bošnjačke bitnosti i bitisanosti u Kanadi u kojoj se treba očuvati i jačati Ideja Bosne i Bosnaski duh. Ova naša džamija daje osječaj bošnjačke sigurnosti i budućnosti bošnjačke egzistencije budućih generacija. Bošnjačka džamija u Hamiltonu je nada bošnjačke opstojnosti u Kanadi, nada o boljem životu dostojnom Bošnjaka muslimana. Do sada je u izgradnju džamije uloženo nešto više od 1,5 milona dolara.


-Koliiko je za Vašu zajednicu bitna izgradnja džamije? -


Ono što je sačuvano kroz vijekove, a vezano je za bošnjačku svijest, uspjelo se sačuvati kroz našu vjeru Islam, naše vijerske institucije i tradicionalnu strukturunaše porodice. Naša kulturna zaostavština, naši religiozni objekti i naša tradicionalna porodica upečatljivo govore u prilog tome. Džamije su mjesta dnevnog okupljanja muslimana  i kao takve su simbol našeg jedinstva i prava duhovna snaga, koja povezuje i mobiliše muslimane. Gradnjom džamija, formiranjem džemata, masovnijim dolaskom u džamiju, ponudom različitih islamskih i nacionalnih sadržaja, sve će to mjenjati i popravljati profil džematlije, naročito mladih, pa će na taj način stvarati i preduslove ne samo za naš opstanak i opstanak Islama u našem gradu, nego i mijenjati kompletnu sliku o nama, i nama unutar nas samih. Džamija, odnosno islamska zajednica ili džemat u dijaspori trebaju biti mjesto svjedoćenja da mi imamo svoju vjeru, kulturu, historiju, tradiciju, jezik  koje ne želimo prebrisati, potisnuti, zanemariti. Naša zajednica od svoga početka upučuje na mir, na dobro i na slobodno ispovijedanje vjere, čuvajući duh tolerancije i pravih ljudskih vrijednosti. Džamija kod iskrenih vjernika uvijek pobuÄ‘uje najljepša i najtolerantnija osjećanja. Izraz je našeg prisustva i dostojanstva, našeg identiteta na prostoru na kojem živimo. Daje osjećaj sigurnosti i budućnosti naše egzistencije, kao i održava nadu u nama samima o životu dostojnom Bošnjaka muslimana. Samo oni narodi koji su se sistematski uspjeli organizirati, opstali su i postali prepoznatljiv faktor u novim sredinama. Skoro dvadest godina rada naše zajednice je period očuvanja i jačanja vjerskog i nacionalnog identitet našeg naroda. Izgradnjom džamije ovo se treba potvrditi  ne samo u kvantitativnom, nego i u kvalitetnom smislu.

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: