Intervju

MEĐU BOŠNJACIMA NE SMIJE BITI ZIDOVA

 

Intervju Rusmina Topalovića sa profesorom Emirom  Ramićem za Bošnjačku dijasporu, Bosansku medijsku grupu i Chicagoraja

Nakon Skupštine KBSA u St. Louisu, mnogo se prašine podiglo oko biranja Emira Ramića za predsjednika UO KBSA. Mnogo ružnih, nekad totalno neistinitih izjava se moglo naći u medijima o toku i radu Skupstine KBSA, biranju članova UO KBSA. Neki mediji, a i pojedinci, nisu birali sredstva da ukaljaju obraz čovjeku koji je odvojio dobar dio svog života i volonterski, bez ikakvih predrasuda, dao cijeloga sebe za borbu za opstanak Bošnjaka i njihove matice Bosne i Hercegovine. Poslije dužeg vremena, Dijaspora bošnjačka je prvi printani medij koji objavljuje intervju sa Emirom Ramićem, predsjednikom UO KBSA.

Gospodine Ramiću, nakon lomova koji su se dešavali na posljednjoj Skupštini, pokušajte nam pojasniti, gdje je danas KBSA? 

Van Domovine, svaki Bošnjak se nalazi pred iskušenjem gubitka svoga nacionalnog identiteta, što je sjevernoameričke Bošnjake motiviralo da se udruže i izgrade nacionalnu instituciju koja će čuvati i jačati zajedničke bošnjačke vrijednosti: naciju, vjeru, jezik, tradiciju, običaje i kulturu. Tako je roÄ‘en KBSA. Danas, 10 godina kasnije, KBSA je dostigao takav stepen razvoja da ga respektuju ne samo prijatelji Bošnjaka i BiH, već i njihovi neprijatelji. Ja sam ponosan što sam, zajedno sa drugima, dao svoj doprinos u produkciji KBSA, koji snažno širi glas istine, bez straha i kompleksa, hrabro i prodorno. Ponosan sam što smo radeći na izgradnji ideje KBSA stali prkosno iza svakog Bošnjaka čistog od zle volje i nasilja, u borbi za bolju budućnost Bošnjaka i BiH. 

Ipak, mnogi kažu da UO KBSA nema viziju! 

Od strane pojedinaca prigovoreno je da liderstvo KBSA nema viziju. Ja sa ponosom mogu reći da zahvaljujući viziji liderstva unutar KBSA bosanski jezik je priznat u SAD i Kanadi kao World Heritage Language, što je pružilo mogućnost otvaranja škola bosanskog jezika i formiranje bosanskih biblioteka. Ime Bošnjak se upotrebljava u svim zvaničnim američkim i kanadskim dokumentima, Rezolucija o genocidu u Srebrenici je prošla Kongres i Senat, iz KBSA su inicirane, sada samostalna, bošnjačka lobi-grupa i poslovna asocijacija Bošnjaka Sjeverne Amerike, zločincu Darku Trifunoviću je onemogućeno širenje laži na Kongresu evropske policije itd.  

Kako sjevernoamerički Bošnjaci doživljavaju KBSA? 

KBSA se adekvatno predstavio sjevernoameričkim Bošnjacima kao njihov štit od svih aspekata negativne asimilacije u američki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik. Tako Bošnjaci znaju čime raspolažu i koja je to organizovana snaga na koju mogu računati. KBSA je predstavio Bošnjake i BiH u američkom i kanadskom društvu. Na kraju KBSA trajno radi na brisanju unutarnacionalne bošnjačke podjele i mržnje koje zamagljuju um. Danas postoje samo dvije tačke mogućega progresa Bošnjaka: prva, unutarbošnjački dijalog i druga, sukob unutar bošnjačkog bića.
Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak političkog prostora za razvoj kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja ne znače lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogućnosti za sve. KBSA nudi tu mogućnost. 

KBSA je pokrenula veliku akciju registracije glasača za izbore u BiH. Rezultati su kao i svake godine ipak vrlo loši. Ko je kriv za to? Je li se moglo bolje? 

I pored propusta u izbornom procesu kao što su: zašto se dijaspora mora registrovati svaki put za izbore, zašto je rok za registraciju bio kratak, zašto pored CIPS lične karte, vozačke dozvole i bh. pasoša i rodni list bez obzira na datum vaÄ‘enja nije važeći dokument. Glavni propust je nedostatak svijesti da su izbori dozivanje bošnjačke svijesti za nacionalne, duhovne, državotvorne i teritorijalne vrijednosti na kojima se treba graditi bošnjačka i bosanskohercegovačka budućnost. Sudjelovanje u političkom procesu i doprinos općem dobru osnovano je pravo i dužnost dijaspore. Temeljni način ostvarivanja toga prava i dužnosti je izlazak na izbore, kao poseban zahtjev patriotske ljubavi prema Domovini, koja se baš sada suočava sa izazovima povijesnog iskoraka ka jačanju države i društva. Tko ne izvršava tu dužnost, neodgovorno prepušta drugima da odlučuju o pitanjima koja se tiču dijaspore, Bošnjaka i BiH. I ako je postignut mali napredak u odnosu na izbore 2006. godine, razočaran sam u konačne rezultate i broj registriranih glasača iz dijaspore za predstojeće lokalne izbore. Ovi rezultati pokazuju žalosnu sliku odnosa unutar dijaspore i dijaspore prema matici, ali i nemaran odnos bosanskohercegovačke vlasti prema dijaspori. Nijedan opravdan zahtjev dijaspore nije ispoštovan od strane političkih organa u BiH. S druge strane razjedinjena dijaspora je nemarna prema izbornom pravu i obavezi da svojim glasom mijenja već ustaljeno mišljenje političkog establišmenta u matici o dijaspori, kao glasačkoj i turističkoj mašineriji.KBSA je na Skupštini u Seattlu 2007. godine pokrenuo akciju pod nazivom “Kakva će zora svanuti ti odluči” sa ciljem da se 50.000 sjevernoameričkih Bošnjaka registruje i glasa na lokalnim izborima. Tada je organizovano sakupljanje sredstava za tu akciju. Od obećanih više od 35.000 dolara, prikupljeno je 20.900 dolara. KBSA je u jednogodišnjoj aktivnosti u ovoj akciji uradio i distribuirao postere u sve zajednice, poslao na 25.000 domaćinstava dopisnice sa opisom značaja registracije za izbore, uradio radio džingl koji se više mjeseci vrtio na više od 30 radio stanica u matici i dijaspori, uradio tv spot koji je postavljen na youtube i koji se prikazivao na tv Bostel, ntv Hayat i još desetak televizija u matici i dijaspori. Na kraju KBSA je štampao 100.000 obrazaca sa upustvima za registraciju i formirao štab za praćenje akcije. I pored ove aktivnosti uspjeha nije bilo. Smatram da dijaspori treba pružiti više od uobičajenog. Potpuno je pogrešno što se u svakom pristupu dijaspori u prvi plan ističe – „potrebni ste nam“, a pod tim se uglavnom misli na novac. Tek u novije vrijeme se govori o znanju i iskustvima koje ljudi donose iz dijaspore. Dijasporu, koja se dobrovoljno i snagom svog patriotizma stavila u službu države treba uvjeriti da je dobrodošla matici. Jer od tretmana dijaspore u matici zavisi i pozicija države BiH u svijetu. Svoditi državni odnos sa dijasporom na novac i investicije je površno. Ljudi iz dijaspore se moraju osjećati ravnopravnim graÄ‘anima BiH, a ne kao biznismeni koji su došli da ulože, zarade ili potroše. Institucije i graÄ‘ani BiH ne vide važnost dijaspore. Bošnjačka dijaspora očekuje od države BiH da Bošnjaci u dijaspori budu ravnopravni graÄ‘ani svoje jedine domovine, a ne njeni stranci. Smatram da je KBSA imao do sada svoju najveću aktivnost po pitanju izbora. Sigurno je da se moglo uraditi više da se i mi nismo zabavili svojim unutrašnjim neslaganjima.  

Dolaze izbori u SAD, vrlo važni izbori. Isto i u Kanadi. Koje su aktivnosti KBSA ovim povodom? 

U ime KBSA pozivam američke i kanadske Bošnjake da glasaju na američkim i kanadskim izborima i tako američkoj i kanadskoj javnosti pokažu aktivnost i važnost američko-kanadske bošnjačke političke zajednice. Američko kanadska bošnjačka zajednica je kvantitativno i kvalitativno značajan dio američkog i kanadskog političkog prostora iako još nije formirala značajniji glasački blok. Izbori su prilika za Bošnjake da se produkuju kao politički motivirani, informirani i aktivni politički faktor u odnosu na politiku SAD i Kanade prema BiH. Budućnost države BiH je u evroatlanskim integracijama na što može utjecati glas hiljada američkih i kanadskih Bošnjaka. U pripremi je radio džingl kojim će KBSA javno pozvati američke i kanadske Bošnjake da glasaju na predsjedničkim izborima i tako pokažu zrelost bošnjačke zajednice za učešÄ‡e u političkom procesu i utiču na bolju američku, kanadsku, bošnjačku i bosanskohercegovačku budućnost. Pozivam Bošnjake da pri odabiru novog američkog predsjednika i kanadskog premijera imaju na umu i to koji kandidat Ä‡e podržati jedinstvenu, demokratsku državu BiH, njen put u Evropu i otvoreno, slobodno, civilno društvo.  

O Skupštini KBSA koja je održana u maju u St. Louisu dosta se diglo prašine. Pojedinci su uz pomoć nekih medija pokušali zaobići odluku većine na Skupštini nelegalnim aktivnostima poput “istražne Komisije”, u kojoj sjede isključivo istomišljenici. Šta se to dogaÄ‘alo na Skupštini i kakva je situacija danas? 

Skupština KBSA je najviši organ KBSA. Deveta Skupština KBSA u St. Louis je 25. maja 2008. jednoglasno izabrala UO KBSA, kao izvršni organ KBSA. Ovako izabran UO KBSA je odmah poslije Skupštine jednoglasno izabrao nosioce osnovnih dužnosti. Poslije legalne Skupštine KBSA u St. Louisu, pojedinci nezadovoljni demokratski izraženom voljom delegata Skupštine započinju uvredljive napade na pojedine članove novoizabranog rukovodstva KBSA.UO KBSA je potrošio dosta vremena pokušavajući da usaglasi mišljenja svojih članova i u tom smislu je ponudio niz kompromisa u ime bošnjačkog jedinstva i posebno u ime jedinstva KBSA. Od kompromisa posebno ističem: legalno izabrani dvogodišnji mandati na legalnoj devetoj Skupštini KBSA svih članova UO KBSA su dobrovoljno kao ljudski i moralni čin u ime bošnjačkog jedinstva i u ime jedinstva KBSA skraćeni za godinu dana, deseta Skupština KBSA koja treba da se održi u Jacksonsville je proglašena statutarnom i izbornom, imenovana je komisija UO KBSA za pravna i legalna pitanja i usaglašavanje Statuta i Bylaws. Ovi kompromisi nisu bili dovoljni za pojedince unutar UO i one koji su izvan UO. UO KBSA je 4. jula 2008. godine izdao saopćenje koje je podržano od strane većine članova UO KBSA i većine koordinacija KBSA u Kanadi i SAD. Rad novoizabranog UO KBSA podržan je od 13 Koordinacija KBSA širom SAD i Kanade i od velikog broja pojedinaca širom svijeta. U svakodnevnim pismima podrške koje UO KBSA dobiva ističe se potreba nastavka rada kako se kaže najjače organizacije bošnjačke dijaspore. 

Dosta se spominje i Koordinacioni Savjet KBSA. Kakav je organ to u pitanju? 

Koordinacioni savjet KBSA je isključivo savjetodavni organ KBSA, formiran samo iz razloga davanja prijedloga UO KBSA, po pitanjima koje UO zatraži. Nažalost, ovaj Savjet već treću Skupštinu otkako je formiran 2006. u Chicagu, nije ponudio Skupštini na biranje članove Predsjedništva Savjeta, koji bi potom trebali birati Predsjednika Koordinacionog Savjeta, nego jedna te ista osoba obavlja tu dužnost još uvijek. Savjet takoÄ‘er za tri godine postojanja u svoju korespondenciju nije bio uključio sve Koordinacije KBSA koje postoje na tlu Sjeverne Amerike. Sad za sad, može se reći, Koordinacioni Savjet nije odigrao ulogu zbog koje je osnovan, nego nam evo pokušava biti dupli izvršni organ. Skupština je najveći organ organizacije, a UO njen jedini izvršni organ.  

Koliko legitimiteta ima “istažna” Komisija na čelu sa dr. Saračevićem? 

Samoformirana “istražna” komisija na čelu koje je Muhamed Saračević i u čijem sastavu su: Muhamed Šaćirbegović, Mujko Erović, Nihad Krupić, Ahmed ef. Cerić, Kaljanac ef. Dženan i Rasim Nikočević, nije u skladu sa Statutom KBSA jer samo UO KBSA može formirati komisije. Samoformirana komisija ne može biti odgovorna ni Skupštini KBSA (deveta Skupština KBSA u ST. Louisu nije formirala nikakvu komisiju), ni Koordinacionom savjetu KBSA koji je isključivo savjetodavni organ bez izvršne odgovornosti. Pošto se u Pravilniku o formiranju navedene komisije nigdje ne spominje UO KBSA, takva komisija je nezakonita i njeni zaključci mogu imati samo savjetodavni, a ne izvršni karakter. Način formiranja te Komisije je nemoralan, jer je Komisija poslala saopštenje o osnivanju prije nego li se konsultovao UO KBSA. Analize pravnih stručnjaka o radu komisije nisu uzete u obzir, a oni koji nisu bili istomišljenici su odstranjeni od strane članova “istražne” komisije. Osnivanjem Komisije bez odobrenja UO narušava se legitimitet KBSA i direktno se blokira rad UO KBSA. 

Kakav je odnos KBSA sa ostalim organizacijama, posebno sa IABNA? 

KBSA nema boljeg saveznika od Islamske zajednica Bošnjaka Sejeverne Amerike, Bošnjačko-američkog savjetodavnog vijeća, Poslovne asocijacije Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bosansko-kanadskog humanitarnog društva i mnogih drugih organizacija i pojedinaca – prijatelja Bošnjaka i BiH. Istinsko partnerstvo KBSA sa navedenim organizacijama zahtijeva da jedni od drugih učimo i vjerujemo jedni u druge. Samo tako se nećemo jedni od drugih izolovati. Kao nezavisni respektabilni nacionalni, politički glas sjevernoameričkih Bošnjaka, prepoznatljiv i priznat kako od Bošnjaka ma gdje se oni nalazili, tako i od neprijatelja Bošnjaka i BiH, KBSA nudi partnerstvo bošnjačkim organizacijama kao jedini način da postignemno zajedničke ciljeve.Izjave pojedinih dužnosnika u Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike IABNA kako će IABNA preispitati odnose sa KBSA, su kontraproduktivne i nisu u duhu sa jednom religijskom organizacijom koja bi trebala biti apolitična i ne stavljati se na stranu onih koji pokušavaju srušiti legitimitet UO KBSA. TakoÄ‘er, izjave da u Jacksonville možda neće ni biti Kongresa su još više kontraproduktivne, i ne pripadaju osobama koje bi kao lideri trebali mudrije da prosuÄ‘uju situaciju. Podržavanje tzv. Istražne komisije i traženje od strane pojedinih duhovnih lidera da liderstvo KBSA podnese ostavku su znaci direktnog mješanja Islamske zajednice u poslove KBSA, što mnogo šteti kako IABNI, tako i KBSA, odnosno svim Bošnjacima i njihovim prijateljima u Sjevernoj Americi. Lično me je to mnogo razočaralo. Moja aktivnost je uvjek bila usmjerena za dobrobit našeg naroda i naše domovine. To sam radio volonterski, otkidajući vrijeme od svoje djece, svjestan da se trebam staviti na raspolaganje svome narodu i svojoj matici. Slušajući glas naroda prihvatio sam njegovu želju da još malo budem u rukovodstvu KBSA u vremenu velikih promjena u sjevernoameričkoj bošnjačkoj zajednici. Želio sam tako dati svoj doprinos na bazi svoga iskustva jednom novom KBSA, u kome će odlučujuću ulogu igrati mladi Bošnjaci, iškolovani u Sjevernoj Americi, oni koji se nisu dali utopiti u valovima američko kanadske asimilacije, koji su sačuvali svoj duhovni, nacionalni i patriotski identitet. 

Koju biste poruku poslali Bošnjacima danas? 

Ja pozivam sve Bošnjake da ostave lični ego i pretenzije, da razmisle o scenariju u kojem postoji jedinstven KBSA, jako i jedinstveno bošnjačko uporište, koji će kao takvo srušiti unutar bošnjačke zidove za ime rješavanja bošnjačke budućnosti. Izazovi pred Bošnjacima su ogromni i put će biti dug. Američki i kanadski Bošnjaci nemaju boljeg partnera od KBSA, da se odupru iskušenjima, da odbrane i ojačaju sve komponente bošnjačkog bića, da na najrazvijenijem područiju na svijetu predstave najbolje vrijednosti bosanskohercegovačke države i društva, da se okrenu sebi samima. Šaljem poruku saradnje svim Bošnjacima. Bilo je mnogo razlika izmeÄ‘u nas. Nema sumnje, biće ih i ubuduće. Ali najveća opasnost od svih je dozvoliti da se ponovo podignu zidovi koji će  dijeliti Bošnjake jedne od drugih, što će neprijatelji znati iskoristiti.  

Ramazanska poruka i čestitka? 

Molim Allaha dž. š. da nam podari razum, da spusti ljubav meÄ‘u nas, da nas zaštiti od svega što prouzrokuje netrpeljivost i da otkloni mržnju. Gospodaru Uzvišeni, daj nam snage da ovaj Ramazan bude uzrok našeg jedinstva. Ramazan Šerif Mubarek Olsun.  

Osnovni prioritetni zadaci KBSA su: inicijativa KBSA za konačnom implementacijom tačke 7. Dejtonskog ugovora i omogućavanjem nesmetanog povratka u BiH, inicijatva KBSA za priznavanje diploma i kvalifikacija graÄ‘ana BiH stečenih u inostranstvu, inicijativa KBSA da se smanji cijena pasoša za graÄ‘ane BiH koji žive u dijaspori, inicijativa KBSA povodom pitanja dvojnog državljanstva, inicijativa KBSA za donošenje jedinstvenog programa za dopunske škole i za priznavanje svjedočanstava i diploma stečenih u tim školama, inicijativa KBSA za jedinstveno ureÄ‘enje naknade štete koja je nanesena graÄ‘anima BiH nezakonitim otkazima na radnom mjestu i izgubljenim radnim stažom u periodu 1992 – 1995. g kao i priznavanja u penzioni staž u duplom trajanju vremena provedenog u  logorima i na radnoj obavezi, inicijativa KBSA za izmjenu Izbornog zakona BiH, inicijativa KBSA za uvoÄ‘enje ministarstva za dijasporu i Zakona o dijaspori, inicijativa KBSA za ustavne promjene – novi Ustav BiH za novu evropsku BiH.

 

Strateški zadaci KBSA su: incijativa KBSA za Svjetski Kongres Bošnjaka, Bošnjačku akademiju nauka i Bošnjački muzej genocida, inicijativa KBSA za biletaralne sporazume SAD i BiH, Kanade i BiH u oblastima socijalnog i penzionog osiguranja, dvostrukog oporezivanja, zaštita i unapreÄ‘enje investicija, inicijativa KBSA prema DKP BiH u Sjevernoj Americi, u smislu apela na američke i kanadske vlasti za potpunije finansiranje škola bosanskog jezika u Sjevernoj Americi. Ista inicijativa podrazumijeva i aktivnosti KBSA prema DKP BiH u Sjevernoj Americi za izdavanje apela roditeljima-graÄ‘anima BiH u SAD i Kanadi za veću odgovornost u smislu slanja svoje djece u škole bosanskog jezika. Trgovinski saldo izmeÄ‘u SAD i BiH, odnosno Kanade i BiH nije zadovoljavajući. Razlog je nedostatak strategije marketinga najboljih vrijednosti BiH na sjevernoameričkom tržištu, najrazvijenijem tržištu na svijetu. KBSA će inicirati produkciju ekonomske diplomatije i uvoÄ‘enje institucija počasnog konzula BiH u SAD i Kanadi. Inicijativa KBSA za studenske i nastavničke razmjene izmeÄ‘u univerziteta u SAD, Kanadi i BiH.

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: