Intervju

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u prostorijama Bošnjačkog islamskog centra “Gazi Husrev-beg” u Torontu, a u suorganizaciji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i BIZ Toronto, u subotu 3. marta održan je Okrugli sto i Akademija.

Dana nezavisnosti BiH obilježen i u Torontu

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u prostorijama Bošnjačkog islamskog centra “Gazi Husrev-beg” u Torontu, a u suorganizaciji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i BIZ Toronto, u subotu 3. marta održan je Okrugli sto i Akademija.

U popodnevnim satima održan je okrugli sto-tribina na temu ”Odnos države BiH prema njenoj dijaspori”, u kome su učestvovali uvaženi gosti iz Sarajeva, prof. dr. Smail ÄŒekić i prof. dr. Senadin Lavić, te prof.dr Emir Ramić iz Toronta i  prof. Semir Đulić iz Atlante.

Govoreći o dijaspori i odnosu države spram iste, prof. Semir Đulić, kao predstavnik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, iznio je jedan analitički osvrt o BH dijaspori i postignutim rezultatima u proteklim godinama, konstatujući da BiH kao država nije uvijek bila dovoljno pripremna da odgovori i udovolji potrebama i zahtjevima dijaspore.

Prof.dr. Senadin Lavić se pak osvrnuo na značaj BH dijasporalnih zajednica u svijetu (preko 1.5mil BH izbjeglica je rasuto diljem svijeta u preko 170 zemalja) te njihove velike uloge u ekonomskom oporavku domovine. MeÄ‘utim, prof.dr.Lavić je mišljenja da se odnos i povezivanje BiH i dijaspore treba dići na jedan novi, veći i profesionalniji nivo.

Tako je govorio o instuticionalnom povezivanju i saradnji dijaspore i matice, te institucionalnom komuniciranju, gdje bi posebno mjesto, ulogu i značaj trebalo dati mladim generacijama i stručnim ljudima, koji bi kroz formu transfera znanja i ovdašnje prakse mogli dakako unaprijediti odnose na relaciji dijaspora-država u mnogim aspektima.

 Opšte je mišljenje da bi za razliku od prvotno “patriotskih” motiva, bh dijaspora ubuduće trebalo više raditi na poslovnom i ekonomskom povezivanju sa maticom Bosnom i Hercegovinom, u što bi trebalo što više uključivati mlade i stručne ljude, te u formi “kulturnog dijaloga” nalaziti i inicirati nove oblike saradnje i povezivanja.

Poslije niza konstruktivnih diskusija na okruglom stolu usvojeni su određeni Zaključci iDeklaracija, koji će biti upućeni nadležnim institucijama.

U večernjim satima, uz prisustvo više stotina onih koji još uvijek grumen zemlje Bosne u njedrima nose i uz intoniranje kanadske i bosanske himne, održana je Akademija sa kratkim kulturno-umjetničkim programom, u kome su učešÄ‡e uzeli mladi članovi KUD-a Merak iz Toronta i polaznici Bosanske škole.

 Prof.dr. Smail ÄŒekić, čestitajući Bosnjacima Dan nezavisnosti, vrlo je studiozno, stručno i argumentovano govorio o historijskim činjenicama koje su prethodile stvaranju savremene Bosne i Hercegovine i 1.martu, Danu nezavisnosti BiH.

 Prof.dr Emir Ramić, obraćajući se skupu i sumirajući dosadašnje rezultate ovdašnjih bošnjačkih institucija, još jednom je naglasio značaj Rezolucija i Deklaracija kanadskog Parlamenta o Srebrenici, o genocidu, o Danu nezavisnosti, o Danu bijelih traka, o bosanskom jeziku, spomeniku u Windsoru, klubu prijatelja BiH od strane kanadskih parlamentaraca…

 Posebnu pozornost prisutnih, uz dug aplauz, pubudila je informacija da je istaknuti član Kanadskog parlamenta i član Kanadsko-Bosanskohercegovačke grupe prijateljstva u Parlamentu, Bob Bratina poslao pisanu čestitku za Dan nezavisnosti BiHu ime Vlade Kanade, u kojoj je ujedno obećao skoro zasigurno ponovno otvaranje ambasade Kanade u Sarajevu.

Kuriozitet večeri je svakako bila promocija “friško” odštampane knjige ZABORAV RAZLIKE, čiji je autor prof.dr. Senadina Lavić, a čijih se par primjeraka po prvi put pojavilo u javnosti baš na ovoj Akedemiji. O knjizi, a i o gospodinu Laviću, kao jednoj nesvakidašnjoj ljudskoj i intelektualnoj “gromadi” , vrlo je nadahnuto i emotivno govorio prof.dr. Smail ÄŒekić.

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: