Intervju

Juće su me pitali u čemu je smisao borbe za BiH,

Juće su me pitali u čemu je smisao borbe za BiH, posebno one borbe pisanjem, istraživanjem, edukacijom. Evo kratkog odgovora: Smisao borbe za BiH ostvaruje se u principu koji glasi sloboda za BiH u kojoj je moralno i političko polazište očuvanja istine o borbi za slobodu BiH protiv agresora i idejnih tvoraca i izvršioca gencida, pisanje o toj borbi, učenje djece o toj borbi, sve u ime pravde kao najače poluge očuvanja slobodne, nezavisne, suverene, demokratske države BiH.

Emir Ramic
smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: