Intervju

Bosnjaci.net Intervju

Ekskluzivno: Razgovor sa akademikom Ramićem o lobiranju za parlamentarnu peticiju e - 1837 kojom se traži krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici i BiH u Kanadi

Na nedavnoj premijeri dokumentarnog filma “Bošnjaci – genocid u kontinuitetu”, sarajevskog reditelja Avde Huseinovića u Torontu, imali smo priliku da se družimo sa Dr. Emirom Ramićem i da ponukani porukom ovog filma razgovaramo o značaju jedne od najvažnijih akcija u bošnjačkoj dijaspori, lobiranju za usvajanje peticije Kanadskog parlamenta kojom se traži krivično sanckionisanje genocida u Srebrenici i BiH u Kanadi.

1. U ime Instituta za istraživanje genocida Kanada inicirao sam peticiju koja se nalazi na zvaničnoj web stranici Parlamenta kojom se od Vlade Kanade traži kriuvično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici i BiH u Kanadi. I pored djelovanja antibosanskih elemenata u Kanadi protiv peticije, i pored djelovanja pojedinih kanadskih političkih subjekata koji su protiv istine i pravde, mi već sada imamo tri puta višepotpisa od tehnički potrebnog, imamo više od 1500 potpisa. Potpisivanje traje do 10. januara sljedeće godine kada će na sjednici parlamenta peticiju javno pročitatiti njen sponzor Brian Masse, član kanadskog parlamenta. Poslije toga vlada Kanade u roku od 45 dana treba donijeti odluku. Mi smatramo da na osnovu pravnih i moralnih osnova za peticiju, vlada Kanade treba donijeti pozitivnu odluku, čime bi Kanada postala prva država u svijetu koja bi krivično gonila negatore genocida u BiH. Pošto se snaga jedne zajednice u kanadskom društvu mjeri i brojem potpisa na peticiju, još jednom pozivam sve graÄ‘ane Kanade da istu i potpišu i tako daju svoj glas protiv negatora genocida. 

2. Pravni osnov za krivično sankcioniranje negatora genocida u Srebrenici i BiH u Kanadi su pravosnažne presude meÄ‘unarodnih sudova u Hagu, pravosnažne rezolucije više od 30 državnih parlamenata u svijetu, te posebno dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojene u Kanadskom parlamentu. Moralni osnov za jedan takav zakon je stalna  izložbena postavka o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava, otkrivanje prvog spomen-obilježja u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici u Vindsoru, odluke kanadske vlade o obilježavanju 31. maja, Svjetskog dana bijelih traka, podjele “Cvijeta Srebrenice” svim članovima Kanadskog parlamenta i izučavanja genocida u Srebrenici u kanadskim školama. 

3. Veoma zanimljiva stvar se desila oko akcije u vezi parlamentarne peticije. Lobiranje potpisivanje peticije, te lobiranje za usvajanje zakona kao osnovnog zahtijeva peticije akcija su na bazi potrebe institucionalizavije kulture sjećanja ujedinile  bošnjačke i bosanskohercegovačke  organizacje ne samo u Kanadi, već i u dijaspori. TakoÄ‘e joše nešto veoma važno sa institucionalizaciju kulture sjećanja u Kanadi se deÄ‘ava. Sve političke opcije u Kanadi, odnosno sve parlamentarne stranke su obavještene o peticiji i uključene u proces lobiranja za usvajanje zahtijeva peticije, krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici i BiH. Lobiranjem za peticiju e - 1837 mi smo pokazali da ravnodušnost prema istini i pravdi predstavljaju najveću prijetnju za mir. 

Kultura mira je promicanje kulture pamćenja u ime istine i pravde kako bi se pobijedila ravnodušnost. Mi znamo koliko je skupa cijena odsustva kulture mira, ali i kulture pamćenja. Mir nije vlasništvo političkih lidera nego je odgovornost svakog pojedinca. Mir ne znači samoodsustvo nasilja, nasuprot, mir predstavlja trajni napor pojedinca, porodice, zajednice, društva i države u kontinuiranoj, beskompromisnoj borbi za istinu, pravdu i pravednost. Svi možemo biti mirotvorci ako to želimo.

4. Moj motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja, a u ime bolje budućnosti naroda i graÄ‘ana koji žive u i van BiH. Jer oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja je ljudsko i božije pravo, koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima bez obzira na vjeru, naciju, kulturu, trasiranje puta ka boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se progres iskopavati na smetljištu historije, niti na porazu istine od pravde, na pobjedi mržnje nad ljubavlju, na porazu nade od beznaÄ‘a, na prevladavanju zaborava nad sjećanjem. Povelja bošnjačke odnosno bosanske istine i himna bošnjačke odnosno bosanske pravednosti je institucionalizacija kulture sjećanja kao puta ostvarenja kulture mira. Institucionalizovana kultura mira na bazi kulture sjećanja će donijeti punu satisfakciju žrtvama genocida, afirmisaće principe pravednosti i istine. Pravednost će biti uzdignuta u princip politike, uzajamno poštovanje i jednakost prava svih bosanskih naroda postaće načelo regulisanja njihovih uzjamanih odnosa, imperativ mira trijumfovaće nad interesima rata, što bi ujedno bila i pobjeda cjelovite BiH. 

5. Donošenjem zakona o krivičnom sankcionisanju negatora genocida u Srebrenici i BiH, Kanada bi dala veliki doprinos istini i pravdi i tako učinila veliki korak ka prevenciji u borbi protiv genocida u svijetu. Zato pozivam sve kanadske graÄ‘ane i kanadske graÄ‘ane van Kanade, posebno one porijeklom iz BiH, da potpišu peticiju e - 1837 i da potpisom iste daju svoj doprinos istini i pravdi, te borbi protiv negatora genocida i falsifikatora historijskih, naučno-istraživačkih i sudskih činjenica o genocidu u Srebrenici. Potpisivanje peticije traje do 10 januara sljedeče godine.

6. Od budućih akcija u vezi peticije posebno ističem slanje pisma Instituta za istraživanje genocida Kanada poslije isteka vremena potpisivanja premijeru Kanade Justin Trudeao, ministrici vanjskih poslova, Chrystia Freelan i ministrici pravde i državnom tužiocu, Jody Wilson-Raybould.

Web portal Bošnjaci.net su od početka pratili ovu veoma važnu akciju. Još jednom poživamo sve graÄ‘ane Kanade koji žive bilo u Kanadi ili van Kanade da potpišu peticiju.
Sve informacije o peticiji možete dobiti na: https://www.facebook.com/petition1837/?ref=bookmarks
Link za direktno potpisivanje peticije je: https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Sign/e-1837?fbclid=IwAR1J2Yv2clpFB5nUjS7HDggILTDXwPPlQNNbMRszoQMdKqPRIZd7BnprlK0

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: