Intervju

Komentar za Vijesti ba

Prisustvo ambasadora Rusije i Kine, na Saboru SNSD je jasna podrška lideru stranke Miloradu Dodiku, a samim tim podrška njegovim secesionističkim, antibasanskim težnjama. Jasno je da se na čelu antibosanske koalicije, koja sve više jača ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u dijaspori, posebno sjevernoameričkoj dijaspori, nalaze Rusija, Kina i Srbija. Neposredni realizator te antibosanske politike je SNSD i Milorad Dodik.
Dobra saradnja Komunističke partije Kine i partije Jedinstvene Rusije, liderskih političkih partija tih država i 
obračanja dvojice ambasadora delegatima SNSD na svojim maternjim jezicima, a ne na engleskom, je politička poruka da antibosanska koalicija ne odustaje od svojih antibosanskih ciljeva.   I ako su bili jedini ambasadori na najvećem samitu SNSD od osnivanja Dodikove stranke, njihovo prisustvo treba biti opomena da se mnogo više aktivira i angažuje probosanska koalicija, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u meÄ‘unarodnoj zajednici. Nisu više dovoljni proglasi, saopćenja, prazni govori onih koji formalno podržavaju državu Bosnu i Hercegovinu. Potrebna je konkretna politička akcija. Prije svega potrebno je ukloniti sa političke scene sve one koji sa svojih dobro plačenih političkih pozicija rade protiv države Bosne i Hercegovine. Zatim je potrebno što prije formirati državnu, a ne partijsku, etničku ili entitetsku diplomatiju. Jer mnoge sadašnje diplomate rade za antibosansku koaliciju.
 Sve dok Rusija, Kina i Srbija smatraju manji bh. entitet, nastao rezultatima agresije i genocida, kao najvažniji uspjeh nacionalističke politike, ideje i prakse Srbije, sve dok srpska politička elita na čelu s Aleksandrom Vučićem uz pomoć Rusije i Kine smatra da je najveći spoljnopolitički uspjeh Srbije u tome što je zajedno sa Rusijom i Kinom onemogućila usvajanje Rezolucije o Srebrenicu u Savjetu bezbjednosti UN-a, sve dok nema niti jednog traga o priznanju odgovornosti politčkog, vojnog i policijskog režima Srbije za agresiju i genocid na Bosnu i Hercegovinu, sve dok se udruženim djelovanjem Rusije, Kine i Srbije ne poštuju historijske, naučne i sudske činjenice o genocidu u Srebrenici, sve dok na bazi udruženog djelovanja antibsanske koalicije  nema iskrenog priznanja genocida i pokajanja za njega, sve dok nema pravde za žrtve genocida, Rusija, Kina i  Srbija će ostati tamne mrlje u svijetu, koje ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i politički subjektivitet države Bosne i Hercegovine, ali i mir i stabilnost  u regionu i svijetu. 
Emir Ramić 
 
 
smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: