Intervju

Intervju za tv Bostel

Intervju za tv Bostel povodom 20. godišnjice moga rada za istinu i pravdu, za bolju državu BiH, za ljudska prava i slobode, za svijet bez genocida.
U agresiji sa istoka i zapada i u najtežem zločinu protiv čovječnosti, genocidu, država BiH je dobila historijsku pobjedu. Ostale je država u svojim meÄ‘unarodno priznatim granicama. Ali i danas država BiH vodi bitku protiv antibosanske koalicije, koju će tako]e dobiti. U najdramatičnijim trenucima svoje historije, država BiH je ostala uz Ideju Bosne i Bosanski duh. Istovremeno u tim dramatičnim trenucima u kojima pokušava domonirati organizirana strategija zaborava i pokušaj brisanja svih historijskih, sudskih i naučno istraživačkih činjenica o zločinu i zločincima, u momentima kada se slave zločinci, a kultura sjećanja ignoriše, na vrijednostima antifašističke borbe bosanska koalicija se snažno suprostavlja bolesti zaborava. Ne bojimo se snažno izgovarati istinu i pravdu, jer znamo da samo tako država BiH može biti bolja. Ko ne nauči lekcije iz vlastite prošlosti, ona mu se ponavlja. Sa Akademije povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH poslane su izuzetno važne poruke ne samo za graÄ‘anke i graÄ‘ane u BiH, već i za sve dobre ljude i žene u svijetu koji vole i poštuju državu BiH.
/E.R./

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: