Intervju

Intervju za Avaz

 

1 – Koja su Vaša očekivanja od drugostepene presude Ratku Mladiću?

 

Očekujem potvrdu svih 10 tačaka od 11 iz prvostepene presude o njegovoj odgovornosti, odnosno da se potvrdi prvostepena presuda.Vjerujem da će Tužilaštvo Haškog tribunala uspjeti dokazati genocid u 5 općina, jer je prvostepeno Vijeće pronašlo genocidnu namjeru u tim opštinama, ali sudije nisu smatrali da je ubijen dovoljno veliki broj Bošnjaka i Hrvata, što je nonsens, što nije u skladu sa rezultatima nauke o genocidu i na kraju što je u suprotnosti sa odredbama Konvencije o sprečavanj u i kažnjavanju zločina genocida. Iako su u tim općinama presuÄ‘eni svi zločini protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje, očekujem da konačno dobijemo i presudu za genocid za Prijedor i druge općine. Kao Prijedorčanin i kao istraživač koji više od 20 godina istražuje zločin genocida, posebno u Prijedoru, koga je nauka o genocidu dokazala, imajući u vidu otkriča iz masovne grobnice Tomašica, očekujem sudsku potvrdu genocida u Prijedoru. 

Ipak treba imati u vidu da sudska praksa nam nije naklonjena od slučaja Jelišić kada smo izgubili prvi proces za genicid Iako predsjedavajuća Suda negira genocid u Srebrenici, vjerujem da će ostati u manjini i da će to biti još jedna doživotna kazna za zločince.

 

2 – Prema Vašem mišljenju koji je značaj ova presude?

 

Nadam se da će ratni zločinac Ratko Mladić živ dočekati presudu. Presuda će biti dio pravne legislative UN i ukupne svjetske zajednice. Presuda će biti važan sudski, ali i naučno istraživački, odnosno historijski izvor prava za cijeli svijet i Ratko Mladić će ostati zabilježen kao meÄ‘unarodni ratni zločinac odgovoran za genocid, za najveći zločin poslije holokausta u Evropi. To će biti još jedna potvrda da se isplati boriti za istinu i pravdu.Zaborav je saučesništvo u zločinu. Nemamo pravo na zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg postojanja, i za nju se vrijedi boriti.  

 

 

3 – Množe li se reći da Haški tribunal ovom presudom stavlja tačku na crno poglavlje agresije na BiH?

Price svega posebno želim naglasiti malo poznate sudske presude Haškog tribunala koje imaju historijsku vrijednost i koje su veliki doprinos meÄ‘unarodnom pravu, meÄ‘unarodnoj pravdi i nauci o genocidu. Donesene su tri presude za agresiju Srbije na na Republiku Bosnu i Hercegovinu.To su: proces BrÄ‘anin, presuÄ‘en meÄ‘unarodni konflikt, odnosno agresija Srbije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, proces Tadić, presuÄ‘en meÄ‘unarodni konflikt, odnosno agresija Srbije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, presuda ÄŒelebići, meÄ‘unarodni konflikat, odnosno agresija Srbije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. TakoÄ‘e treba podsjetiti da je u presudi Martić za udruženi zločinački poduhvati su presuÄ‘eni Milošević, Karadžić i Mladić.

Agresija Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu presuÄ‘ena u procesima Aleksovski, Blaškić, Kordić, Martinovič, Naletić, Prlić i drugi. Udruženi zločinački poduhvat je dokazivan i dokazan u procesu Prlić. To je bila velika borba da  sudije Haškog tribunala presude agresiju, posebno što su prvostepene presude za Tadica i Aleksovskog odmah na početku rada Haškog tribunala bile pogubne za nas, jer je prvostepenim presudama navedeno da nije bilo agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Haški tribunal je to poslije u drugostepenim presudama  promijenio i pravosnažno utvrdio obje agresije, agresiju Srbije i Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To je jedno od najvećih dostignuća Haškog tribunala.

 

4 – Prema Vašem mišljenju hoće li presuda Ratku Mladiću proizvesti promjene u BiH, ali i regionu? Ukoliko da, onda koje?

 

I presuda Mladicu i sve presude Haškog tribunala, kao i presudu MeÄ‘unarodnog suda pravde treba implementirati u život države Bosne i Hercegovine, ali i u život država regiona. Presude nisu bile u vrijeme donošenja Dejtonskog sporazuma. Ne postoji nigdje na svijetu da se sudske presude ne izvršavaju .Svaka presuda podrazumjeva posljedicu i sankciju. Zašto onda postoje presude, nego da se mijenja odreÄ‘eno stanje. Prije svega presudu MeÄ‘unarodnog suda pravde i presude Haškog tribunala, te presude njemačkih i drugih sudova sudova, treba iskoristiti da se izmjene legalizovani rezultati agresije i genocida.Presuda Mladići i druge navedene presude će doprinijeti da meÄ‘unarodna zajednica shvati da je entitet Republika Srpska osnovan i uspostavljen genocidnom namjerom, te da je priznanje Republike Srpske u Dejtonu moralni neuspjeh, što potvrÄ‘uje opravdanost naših aktivnosti u traženju savjetodavnog mišljenja od MeÄ‘unarodnog suda pravde po pitanju egzistencije manjeg bosanskohercegovačkog entiteta. U tom smislu naš Institut je preduzeo aktivnosti kod nove amričke vlade, te kod kanadske vlade. Nadam se da će američka i kanadska administracija uraditi nešto konkretno po ovom pitanju.

 

Na kraju Mladić je osoba koja je direktno nareÄ‘ivala i izvršavala genocid. Cilj velikosrpskog genocidnog projekta, ideologije i politike je bio da se Bošnjaci i Hrvati trajno uklone s područja Republike Bosne i Hercegovine za koja su bosanski Srbi smatrali da polažu isključivo pravo. Na tzv. Skupštini srpskog naroda u Bosni i Hercegovini  u Banjoj Luci 12. maja 1992. godine, kada je dosena Odluka o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini (riječ je o šest "strateških ciljeva"“ fašističkog karaktera), Ratko Mladić identificirao stvarne namjere, odnosno, na pravi način opisao šta bi značilo implementiranje šest "strateških ciljeva" na terenu, označivši to kao genocid: "Ljudi i narodi nisu piljci niti ključevi u džepu, pa ćemo ih premjestiti tamo-amo... Rat ne možemo voditi ni na svakom frontu niti protiv naroda. Ja bih ovdje predložio da mi usvojimo takvu pamet da mi nećemo u rat, a ako budemo napadnuti, mi ćemo se braniti. I mi nećemo rat protiv Muslimana kao naroda, niti protiv Hrvata kao naroda, već protiv onih koji su taj narod poveli i nahuškali na nas. Prema tome, mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi i ostali da odu. Pa to je, to neće, ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je ljudi genocid”. Pored drugih ovo su sasvim dovoljni razlozi za presudu koja bi sankcionisala idejnog tvorca i realizatora genocida i tako pokazala meÄ‘unarodnoj zajednici da se genocid ne isplati.

 

Poruka uoči izricanja presude

 

Očekujući doživotnu kaznu, uključujući i kaznu za genocid 1992., posebno za Prijedor, Srbiji i Republici Srpskoj jedino preostaje priznanje istine o genocidu, izvinjenje žrtvama i traženje oprosta. Na bazi ove presude ali i na osnovu svih drugih presuda meÄ‘unarodnih sudova učimo, tražimo, radimo na pravdi radi poštenog života, na istini radi sigurnosti, na moralnim vrijednostima kao lijeku protiv bolesnog čovjeka, porodice, društva, države. Pravda i istina su najbolji zaštitnici mira i najbolje investicije za sretniju budućnost pojedinca, porodice, zajednice, države i čovječanstva. Budimo od onih koji će pozivati  na istinu i pravdu, a ne na laž i krivdu. Jer to nikom ne donosi dobro. Osudimo sve one koji negiraju genocid, veličaju ratne zločince i revidiraju sudske, naučne i historijske činjenice o agresiji i genocidu. Svojim postupcima ne unosimo nemir i smutnju meÄ‘u ljude. Budimo snažniji za mir i pomirenje u svijetu. Svijet će biti bolji zbog toga. 

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: