Intervju

Osumnjičeni: novinar Tanjuga, Marko Ivas

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Ul. Kraljice Jelene 88 

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Podnosilac krivične prijave: Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}, zastupan od dr. Emir Ramić, direktor IGK

 

Osumnjičeni: novinar Tanjuga, Marko Ivas

 

Radi: Negiranja genocida u Srebrenici 

I

KRIVIÄŒNA PRIJAVA

Novinar Tanjuga, Marko Ivas u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željke Komšića, u Sarajevu je 09. 11. 2021. tokom intervjua negirao genocid u   Srebrenici koji je utvrÄ‘en pravosnažnim presudama meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova, na koji način je počinio krivično djelo iz člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj: 46/21).

 

DOKAZ:

Kao dokaz iznijetih tvrdnji predajemo materijalni dokaz iz medija: 

Novinar je iznosio vlastito mišljenje, koje nije zasnovano na sudskim, historijskim i naučnim činjenicama o genocidu u Srebrenici.

Tokom intervjua novinar je prvo rekao kako se neće složiti sa konstatacijom da je bio genocid, a potom da njegov stav nije bitan.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić je kazao da je bitan stav i upitao ga je zašto se ne slaže.

“Da je strašan zločin počinjen?”, rekao je novinar.

“To je genocid. Tako piše u presudama MeÄ‘unarodnog suda. Genocid, nije strašan zločin. Strašni zločini su neki drugi”, istakao je predsjedavajući Komšić.

“To je vaš stav”, dodao je novinar.

“To nije moj stav. Tako piše u presudama”, zaključio je Željko Komšić.

“Sa čime ste saglasni?”, pitao je novinar. Na šta mu je Komšić odgovorio protupitanjem: “A vi niste?”

“Ja nisam saglasan s tim”, kazao je novinar Tanjuga.

Tu je intervju prekinut. Komšić je novinaru Tanjuga nakon te novinarske konstatacije rekao da će onda morati uraditi intervju s nekim drugim.

 

Novinar, dakle nije baratao činjenicama, već vlastitim komentarom i mišljenjem koji direktno ponižavaju istinu, pravdu, žrtve genocida. Ponižavaju i meÄ‘unarodne sudove, UN, meÄ‘unarodnu pravdu.

To je očigledno kršenje Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

https://ba.n1info.com/vijesti/komsic-prekinuo-intervju-za-tanjug-nakon-sto-je-novinar-negirao-genocid/

 

II

OBRAZLOŽENJE

Tokom intervjua sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem osumnjičeni je    svjesno, namjerno i javno negirao genocid u Srebrenici, a koji je utvrÄ‘en pravosnažnim presudama meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova, na koji način je počinio krivično djelo iz člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj: 46/21).

 

Naprijed iznijeti materijalni dokazi su od strane osumnjičenog nedvosmisleno svjesno kršenje odredbe člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

ÄŒlan 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine glasi: 

„(3) Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrÄ‘en pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom MeÄ‘unarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili MeÄ‘unarodnog        krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili MeÄ‘unarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni I Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe odreÄ‘ene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

  

III

Zbog svega navedenog, smatramo da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju osumnjičenog novinara Tanjuga Marka Ivasa ostvarena sva bitna obilježja krivičnog djela iz odredbe člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te

 

PREDLAŽEMO

da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno poduzme sve Zakonom predviÄ‘ene radnje i aktivnosti te protiv osomnjičenog pokrene krivični postupak u skladu sa Zakonom.

 

Podnosilac prijave:

Institut za istraživanje genocida Kanada

Zastupan od prof. dr. Emir Ramić, Direktor

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: