Intervju

Intervju za CBC

 

Upravo sam razgovarao sa John W. Last, producentom i novinarom CBC World News, Canada. Razgovarali smo o trenutnoj političkoj krizi u BiH i posebno o kampanji koju radi bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi. John je izmeÄ‘u ostalog rekao: “Kanadski poltički analitičari sa kojima sam razgovarao vide veliko ohrabrenje  kako je bosanskohercegovačka dijaspora u Kanadi reagovala na situaciju u BiH”.
Hvala svima koji su do sada učestvovali u kampanji i poslali pismo svome članu Kanadskog parlamenta. Odziv je zaista veoma velik što potvrÄ‘uje snagu bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi. Istovremeno dijaspora u Kanadi dobiva ugled kod poltičkih i akademskih subjekata.

Vijesti: