Intervju

Intervju za Agenciju Anadolia

Institut za istraživanje genocida, Kanada se od svoga osnivanja bori da barbarske metode agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana ne smiju biti prihvačene kao osnov budućnosti novih bosanskohercegovačkih generacija u vidu prihvaćenih, legaliziranih oblika političkog života i državnog ustroja na nivou države Bosne i Hercegovine.

                                               

U cilju zaštite bošnjačke žrtve od barbarskih zločina i u cilju kažnjavanja zločina i zločinaca, Institut za istraživanje genocida, Kanada je svojim djelovanjem prema sjevernoameričkom javnom mnijenju, prema sjevernoameričkom političkom, akademskom i kulturnom establišmentu lobirao da djela zločina i zločince treba tretirati iznad svega i neizostavno u domenu prava, sudske istine i sudskog metoda kako na internacionalnim, tako i nacionalnim sudovima. To iz osnovnog razloga što se nesmije dopustiti da bošnjačka žrtva bude izigrana tako što će pravni domen rješavanja problema biti napušten.

 

Otvaranje predstavništva entiteta Republika Srpska u Vašingtonu ima za cilj pored lobiranja za interese manjeg entiteta i njegovog političkog, akademskog i kulturnog establišmenta i anuliranje rezultata rada Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Za ovu našu konstataciju imamo više izvora.

 

Bosanskohercegovački entiteti imaju pravo da otvaraju predstavništva u svijetu, ali po Bečkoj konvenciji o pravu meÄ‘unarodnih ugovora ona se ne mogu smatrati diplomatskim predstavništvima, jer po Bečkoj konvenciji to mogu biti samo predstavništva države Bosne i Hercegovine. Entiteti nisu država. U normalnim prilikama predstavništva entiteta se mogu koristiti za razvoj diplomatske ekonomije. U uslovima kada je manji bosanskohercegovački entitet prodokavan na u Dejtonu legalizovanim rezultatima agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, u uslovima kada se premanentno negira zločin genocida kao historijska i pravna činjenica, u uslovima kada politički establišment u manjem entitetu od Dejtona pa sve do danas ima političku strategiju podržavljenja entiteta  na račun uništenja države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, u uslovima kada Bošnjaci nemaju nikakva prava i slobode u manjem entitetu, otvaranje predstavništva u Wašingtonu vidimo kao još jedan u nizu pokušaja da entitet Republika Srpska preuzme što više nadležnosti države Bosne i Hercegovine u cilju slabljenja integriteta, suvereniteta i državnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, te u vidu anuliranja rada rezultata bošnjačkih organizacija u Sjevernoj Americi, posebno Instituta za istraživanje genocida, Kanada.

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: