Intervju

Za TV Hayat o prikazivanju filma o entitetu RS

Za TV Hayat o prikazivanju filma o entitetu RS
Naš izbor su istina pravda i kultura sje?anja!
Anticivilizacijski, antibosanski i antievropski film Borisa Malagurskog "RS borba za slobodu" je kontinuitet angažovanja svih resursa antibosanske koalicije sa ciljem izjedna?avanja žrtava i zlo?inaca. Radi se o ofanzivi navedene koalicije koja uklju?uje i antibosanske diplomate sa ciljem revizije historijskih, nau?nih i sudskih ?injenica o agresiji i genocidu u RBiH.
Institut za istraživanje genocida Kanada je pozvao na akciju na lokalnom i globalnom nivou.
Entitet RS nije „srpska zemlja“ ili „srpska država“ u BiH. Taj entitet je napravljen ratnim zlo?inima i genocidom na okupiranoj teritoriji RBiH. Ono što je neupitno jeste država BiH bez obzira šta pripovijeda velikosrpska politi?ka, akademska i duhovna elita.
Uzalud su pokušaji revizije historijskih ?injenica. Istina je na našoj strani i za nju se mora boriti u ime više od stotinu hiljada žrtava agresije i genocida, više od pedeset hiljada mu?enih logoraša u koncentracionim logorima smrti, više od dvadesetpet hiljada silovanih, više od petnaest hiljada ubijene djece, više od dvije hiljade masovnnih primarnih, sekundarnih i tercijarnih grobnica.
/E.R./

Vijesti: