Intervju

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada profesor Emir Rami? se obratio na nau?nom skupu pod nazivom: "Državnost i granice BiH kroz historiju", povodom 30 godina obnove nezavisnosti BiH održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. I

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada profesor Emir Rami? se obratio na nau?nom skupu pod nazivom: "Državnost i granice BiH kroz historiju", povodom 30 godina obnove nezavisnosti BiH održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Izlaganje je bilo na temu: "Iskustva Instituta za istrazivanje genocida Kanada u procesu lobiranja za bosanskohercegova?ke državne  vrijednosti u Kanadi”. Poruka iz Kanade, BiH ?e i dalje biti nepokorena i ponosna država. Kanada je najbolji dokaz da uspješna BiH postoji i izvan BiH.  Iz Kanade šaljemo poruku. Mi imamo jednu domovinu, svi smo mi njeni sinovi i k?eri. BiH nije samo država, ona i više od toga, i ko to nosi u srcu, bez obzira gdje živjeli, na kojoj strani svijeta, je njen sin i k?i. Naša djeca koja rastu u Kanadi u?e da ima zemlja BiH, njihova domovina i oni to dobro znaju. Koliko god da je ubijaju, sakate, napadaju i dijele, koliko god kleve?u i šire laži o njoj, koliko god je mrze, ima BiH. Domovina nije samo rije?, domovina je stalna borba za nju ma gdje bili. Glas BiH se ?uje u Kanadi, zastava BiH se vijori u Kanadi. Želimo podsjetiti da je Kanada jedna od rijetkih država u svijetu koja je sa dvije rezolucije politi?ki priznala sudski utvr?ene ?injenice o genocidu u Srebrenici. U Kanadskom muzeju za ljudska prava i slobode u Vinipeku se nalazi stalna postavka o genocidu u Srebrenici. U kanadskom gradu Windsoru je otkriven prvi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u bosanskohercegova?koj dijaspori.  U nekim kanadskim školama se izu?ava genocid u Srebrenici. Kanada je proglasila 11. juli Danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.  Kanada je priznala Svjetski dan bijelih traka. U Kanadi se obilježava Dan nezavisnosti i Dan državnosti BiH. Kanada je priznala bosanski jezik.

Vijesti: