Intervju

Danas u emisiji ‘7 PLUS’ Hayat TV.

Danas u emisiji ‘7 PLUS’ Hayat TV.

O procesuiranju Milorada Dodika.

O kriminalizaciji klevete u bh. Entitetu RS.

O podnošenju krivi?ne prijave protiv Nenada Stevandi?a i zahtjeva Visokom predstavniku za njegovo uklanjanje sa politi?kih pozicija.

O reviziji historijskih, sudskih i nau?nih ?injenica o agresiji na RBiH i genocidu protiv njenih gra?ana, posebno Bošnjaka.


Odgovorni politi?ki subjekti SAD-a i Kanade su shvatili da je tolerisanje antibosanske politike Dodika veoma opasno, ne samo za BiH ve? i za ?itav svijet. Za o?ekivati je da ?e politi?ki subjekti Kanade i SAD-a intervenisati još konkretnije. Dodika treba procesuirati po dva osnova. Jedan je za negiranje genocida u Srebrenici. Negiranje genocida je negiranje pravosnažnih presuda me?unarodnih sudova. Drugi osnov jeste procesuiranje za kontinuirano negiranje države BiH, ugrožavanje teritorijalog integriteta, suvereniteta, nezavisnoti. To su osnovi na osnovu kojih Dodik mora biti procesuiran. Smatramo da ?e veoma brzo do?i do konkretnih mjera prema Dodiku – isti?e Rami?


Dodik je najavio i kako ?e izvršiti maksimalnu homogenizaciju srpskog naroda i RS-a nakon optužnice koju je protiv njega podiglo Tužilaštvo BiH. Rami? smatra da se radi o zadnjim pokušajima Dodika da sprije?i procesuiranje.

To homogeniziranje ?e biti jedna konstanta dok probosanski politi?ki faktor ne bude dovoljno svjestan da on pre?e u akciju i da se svim politi?kim i pravnim sredstvima nastavi odbrana države BiH. Država BiH je ugrožena. Ne nalazimo se u istoj situaciji kao 1992. godine. Nije mogu?e ugroziti državu BiH kada je u pitanju teritorijalni kontinuitet. Što se ti?e izdvajanje entiteta RS, to nije mogu?e niti ?e to dozvoliti me?unarodna zajednica. Dodik pokušava koristiti zadnja sredstva da bi spasio sebe, da kazna koja ga ?eka bude što manja. Dodika treba procesuirati za mnogo ozbiljnije stvari jer ako to Tužilaštvo ne uradi onda ?emo imati situaciju da onaj ko do?e poslije Dodika ?e nastaviti istu matricu negiranja genocida u Srebrenici i negiranja države BiH. Tome se mora stati u kraj. Ubije?eni smo da ?e Tužilaštvo i sudstvo biti profeisonalno i da ?e kona?no re?i svoju rije? i kazniti onoga ko zaslužuje kaznu – naglasio je Rami?.


https://www.youtube.com/watch?v=uv84dehzl_gPOSLJEDNJI TRZAJI MILORADA DODIKA, HVATA SE ZA SLAMKU! TAHIROVI? I RAMI? ZA HAYAT: KAP JE PRELILA ?AŠU.

Milorad Dodik podnio je krivi?nu prijavu državnom tužilaštvu protiv sebe.

Želio je ismijati pravosu?e. Onda je stigla optužnica. Zbog neprovo?enja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta, prijeti mu kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Onda je alarmirao sve što je mogao. Optužnica protiv njega sada je optužnica protiv cijelog srpskog Naroda. O tome, izme?u ostalog, govorili su Murat Tahirovi?, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Emir Rami?, predsjednik Instituta za istraživanje genocida Kanada, u emisiji ‘7 PLUS’ Hayat TV.

Dodik je najavio i kako ?e izvršiti maksimalnu homogenizaciju srpskog naroda i RS-a nakon optužnice koju je protiv njega podiglo Tužilaštvo BiH. Rami? smatra da se radi o zadnjim pokušajima Dodika da sprije?i procesuiranje.

To homogeniziranje ?e biti jedna konstanta dok probosanski politi?ki faktor ne bude dovoljno svjestan da on pre?e u akciju i da se svim politi?kim i pravnim sredstvima nastavi odbrana države BiH. Država BiH je ugrožena. Ne nalazimo se u istoj situaciji kao 1992. godine. Nije mogu?e ugroziti državu BiH kada je u pitanju teritorijalni kontinuitet. Što se ti?e izdvajanje entiteta RS, to nije mogu?e niti ?e to dozvoliti me?unarodna zajednica. Dodik pokušava koristiti zadnja sredstva da bi spasio sebe, da kazna koja ga ?eka bude što manja. Dodika treba procesuirati za mnogo ozbiljnije stvari jer ako to Tužilaštvo ne uradi onda ?emo imati situaciju da onaj ko do?e poslije Dodika ?e nastaviti istu matricu negiranja genocida u Srebrenici i negiranja države BiH. Tome se mora stati u kraj. Ubije?eni smo da ?e Tužilaštvo i sudstvo biti profeisonalno i da ?e kona?no re?i svoju rije? i kazniti onoga ko zaslužuje kaznu – naglasio je Rami?.

Vijesti: