Intervju

Izjava za TV Hayat o lobisti?kim pokušajima ujedinjenih srpskih organizacija i zajednica u ?ikagu za opoziv jednoglasno usvijene Rezolucije o genocidu u Srebrenici od strane Skupština ?ikaga.

Izjava za TV Hayat o lobisti?kim pokušajima ujedinjenih srpskih organizacija i zajednica u ?ikagu za opoziv jednoglasno usvijene Rezolucije o genocidu u Srebrenici od strane Skupština ?ikaga.
Skupština grada ?ikaga je 19. jula ove godine jednoglasno usvojila historijsku Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ozna?ivši 11. juli danom sje?anja na žrtve ovog genocida. Me?utim, nedavno su po?ele akcije da se opozove donesena Rezolucija, s naporima svih ujedinjenih srpskih organizacija i zajednica u ?ikagu. 
Ovdje želim napomenuti da je sponzor Rezolucije ?lanica gradske Skupštine Debri L. Silverstein i dalje na našoj strani i da ?e uložiti svu svoju snagu zajedno s nama da ostali ?lanovi Skupštine potvrde usvajanje Rezolucije. Ovo jasno govori koliko je težak proces usvajanja Rezolucije odnosno borbe za istinu, pravdu i kulturu sje?anja. Istovremeno ovo treba da bude poruka svim probosanskim snagama u BiH, svim politi?kim faktorima da povedu više ra?una o antibosanskoj koaliciji u dijaspori da podrže rad organizacija i zajednica koje se bore ne samo za istinu, pravdu i kulturu sje?anja ve? i državu BiH u dijaspori. Posebno u sjevernoameri?koj dijaspori gdje nažalost bh. politi?ki faktor nije uložio dovoljno snage, ni materijalne, ni duhovne ni ljudske da se pomogne organizacijama i zajednicama koje ulažu izuzetne napore u borbi za istinu i pravdu, ali i za državu BiH.
Trinaestog septembra predstavnik Bratstva Bošnjaka preživjelih genocida ?ikago koji je ujedno i ?lan IGK bi?e prisutan  na sjednici Skupštine ?ilaga. Mi ?emo još jednom dati obrazloženje zašto je potrebno da se usvoji rezolucija, istovremeno ?emo re?i da je apsolutno nemoralno da gradska Skupština ?ikaga koja je ve? jednom usvojila Rezoluciju ponovo raspravlja o Rezoluciji o najve?em zlo?inu nakon holokausta u Evropi. Duboko sam ubije?en i nadam se da ?e i ovoga puta istina i pravda pobijediti, da je istina i pravda na strani žrtava genocida u Srebrenici, da je u ?ikagu u jednom od najve?ih svjetskih centara još uvijek dovoljno moralne snage, dovoljno ljudi koji znaju šta se desilo u Srebrenici i koji odaju  i žele da odaju poštovanje i pijetet žrtvama genocida u Srebrenici kazao je Emir Rami?, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada


Linkovi na engleskom jeziku

https://www.klix.ba/vijesti/svijet/skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici/230819022

https://fena.ba/article/1543640/the-assembly-of-the-city-of-chicago-unanimously-adopts-the-resolution-on-the-genocide-in-srebrenica

chicago-city-assembly-recognizes-genocide-in-srebrenica-and-declares-day-of-remembrance


Linkovi na bosanskom jeziku

https://n1info.ba/vijesti/skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici/

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/skupstina-chicaga-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici-885788

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/velika-pobjeda-istine-skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici/509443

https://tuzlanski.ba/oko-nas/svijet/skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici/

skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici

https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/314498/jedanaesti_juli_proglasen_danom_sjecanja_skupstina_chicaga_jednoglasno_usvojila_rezoluciju_o_genocidu_u_srebrenici.html

https://serbiantimes.info/cikago-usvojio-rezoluciju-o-srebrenici-poslanici-skupstine-jednoglasni-11-jul-ce-se-ubuduce-obelezavati-kao-dan-secanja/

https://visoko.ba/skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici/

https://avaz.ba/vijesti/globus/850555/skupstina-grada-cikaga-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici

https://sarajevodanas.com/skupstina-chicaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici/

https://stav.ba/vijest/skupstina-chicaga-usvojila-rezoluciju-o-srebrenici/19219

skupstina-grada-cikaga-jednoglasno-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici

https://depo.ba/clanak/247939/skupstina-grada-cikaga-usvojila-rezoluciju-o-genocidu-u-srebrenici

https://nap.ba/qpost/312513

Vijesti: