Intervju

IGK traži od Generalne Skupštine UN-a proglašenje 11. jula Me?unarodnim danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.

 
 

 
13. 09. 2023.
 
IGK traži od Generalne Skupštine UN-a proglašenje 11. jula Me?unarodnim danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.
 
U pismu koga je potpisao u dr. Emir Rami?, direktor IGK izme?u ostalog piše:
 
"Krajnje je vrijeme da se 11. jul proglasi kao Me?unarodni dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici. Genocid u Srebrenici ostaje jedno od najmra?nijih poglavlja u historiji Evrope i Svijeta. Tvrdnja da je genocid po?injen u Srebrenici nije stvar mišljenja, to je historijska ?injenica koju je pravno utvrdio Me?unarodni krivi?ni sud za bivšu Jugoslaviju, a kasnije i Me?unarodni sud pravde i drugi doma?i sudovi.
 
Nažalost, mnogi ljudi ne znaju šta se dogodilo u Srebrenici, a mnogi koji znaju to pori?u. Poricanje je najve?a uvreda za žrtve genocida i ozbiljna prijetnja istini, pravdi, kulturi sje?anja, stabilnosti i miru u regionu i šire.
 
Kontinuirana i rastu?a kulturu poricanja genocida u Srebrenici mora da se iskorijeni.
 
Politi?ki lideri u regionu, posebno politi?ki lideri Republike Srbije i bosanskog administrativnog podru?ja Republike Srpske, snose primarnu odgovornost da se suprotstave negiranju genocida. Umjesto da promoviraju kulturu istine, pomirenja, pravde i empatije prema žrtvama, oni propagiraju mržnju i negiranje genocida u Srebrenici, kao i me?unarodne pravno utvr?ene ?injenice.
Podu?avanje o genocidu i o?uvanje sje?anja na žrtve je klju?ni prvi korak ka istini i pomirenju. 
 
Suo?eni sa raširenim poricanjem genocida, krajnje je vrijeme da me?unarodna zajednica, posebno Ujedinjene nacije, priznaju 11. jul kao zvani?ni Me?unarodni dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.
 
Proglašenje Me?unarodnog dana sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici pokazalo bi da Ujedinjene nacije i me?unarodna zajednica stoje na strani pravde i istine i da su u solidarnosti sa žrtvama i preživjelima genocida u Srebrenici. To je minimum koji možemo tražiti i minimum koji o?ekujemo od me?unarodne zajednice. Molimo vas da stanete uz nas da odamo po?ast žrtvama i preživjelima genocida u Srebrenici i pomognete nam da  zaustavimo mržnju iz koje proisti?e negiranje genocida. Na taj na?in pomo?i ?ete u sprje?avanju budu?ih genocida koji se mogu dogoditi drugim manjinama u našem sve polariziranijem svijetu koji je optere?en nasiljem.
IGK traži od kanadskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama da podrži prijedlog za utvr?ivanje Me?unarodnog dana sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici na ovogodišnjem zasjedanju Generalne skupštine".
 
IGK  tako?er apeluje na ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima da preduzme poja?ane aktivnosti u smislu realizacije ovog izuzetno važnog zadatka.
 
U?inimo zajedno napore da genocid koji se dogodio u Srebrenici trajno unesemo u anale ?ovje?anstva. Kako radi sje?anja, tako i radi upozorenja.
 
Pismo je poslano generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjedniku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ambasadoru i stalnom predstavniku Kanade pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku i ambasadoru i stalniompredstavniku Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim  u Njujorku
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}
 
 
 
 
 

Vijesti: