Intervju

Intervju za Hayat TV

Intervju za Hayat TV
Istina je naše pravo, a za nju se moramo svi pojedina?no i institucionalno boriti.
Više niko i nikada ne?e pisati našu historiju. Mi pišemo svoju vlastitu historiju. A, Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike su ve? dio te historije.
Dva intervjua za Hayat tv na 26. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike u Atlanti. 
O zna?aju institucija u dijaspori za borbu za bolju budu?nost države BiH. 
O kulturi sje?anja kao bitnom segmentu laktivnosti institucija bh. dijaspore.  
O potrebi strategijskog, institucionalnog, profesionalnog lobiranja za interese i potrebe države BiH.  
O nephodnosti uklju?ivanja akademskog, poslovnog i kulturnog resursa Iipotencijala dijaspore u borbi za ja?anje države BiH. 
Hvala Hayat TV koja kontinuirano spaja dijasporu i maticu.
Hvala Dalili Omerovi? i Aleksandru Zub?evi? na odli?no obavljenom poslu.
Hvala Organizacionom odboru Susreta. Zajednici u Atlanti i IZBSA na odli?noj organizaciji Susreta.
/E.R./

Vijesti: