Intervju

Intervju Bostel

U studijuTv BosTelSTL

Razgovor o sljede?im temama:

- zna?aj institucionalizacije kulture sje?anja kao primarne misije instituta za istraživanje genocida Kanada u borbi za istinu, pravdu, ljudska prava i slobode, svijet bez agresija i genocida,

- knjiga "Pam?enja i opomene" kao monografija 25 godina rada u borbi za istinu i pravdu,

- Bosanskohercegova?ka dijaspora, zna?aj jedinstva unutar diiaspore na primarnim pitanjima lobiranja za bitne državne, bosanskohercegova?ke vrijednosti.

Vijesti: