Intervju

CTV

Kanadska nacionalna televizija CTV je danas od Instituta za istraživanje genocida Kanada zatražila mišljenje povodom   otvaranja sedmicu dana dugog saslušanja o pravnim posljedicama izraelske okupacije palestinskih teritorija kada se više od 50 država treba da obrati sudijama najvišeg suda Ujedinjenih nacija, Me?unarodnog suda  pravde u Hagu.

Postupak savjetodavnog mišljenja odvojen je od slu?aja genocida koji je Južna Afrika podnijela Me?unarodnom sudu pravde protiv Izraela zbog njegovih navodnih kršenja Konvencije o genocidu iz 1948. u Gazi. Krajem januara Me?unasrodni sud pravde je u tom slu?aju naredio Izraelu da u?ini sve što je u njegovoj mo?i da sprije?i djela genocida u Gazi.
Ishod savjetodavnog mišljenja ne bi bio pravno obavezuju?i, ali bi imao veliku pravnu težinu i moralni autoritet.

Vijesti: