Intervju

Informacija o u?eš?u na sjednici Evropskog parlamenta putem zoom platforme

 

Informacija o u?eš?u na sjednici Evropskog parlamenta putem zoom platforme
Na poziv Romea Franza, predsjednika Odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom u?estvovao sam na zoom sjednici Evropskog parlamenta. Razgovaralo se o Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na evroatlanske integracije.
U svojoj diskusiji posebno sam tražio potrebu implemetacije svih presuda Evropskog suda za ljudska prava i slobode u Strazburu o kršenju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Dio govora sam posvetio iskustvima bosanskohercegova?ke dijaspore u Kanadi u procesu lobiranja za bosanskohercegova?ke interese u Kanadi. Posebno je istaknut zna?ajan uspjeh bosanskohercegova?ke dijaspore u Kanadi u odbrani i ja?anju bosanskohercegova?kih interesa u Kanadi sa posebnim osvrtom na potrebu ve?eg u?eš?a i pomo? Kanade u procesu demkratizacije bosanskohercegova?ke države i društva. Potreba promjene dejtonske državne strukture Bosne i Hercegovine kao bitnog uslova potpune integracije nezavisnosti i samostalnosti države Bosne i Hercegovine.
Na kraju sam zatražio od Ailish Campbell, ambasadora Kanade u Evropskoj Uniji da konkretnim mjerama podrži evroatlanski put Bosne i Hercegovoine.
Emir Rami?

Vijesti: