Intervju

Face tv

Kakva su Vaša saznanja kada je u pitanju usvajanje nove rezolucije o Srebrenici u UN-u?
 

Nisam u detalje upoznat sa detaljima oko ove rezolucije. Znam iz medija da je Misija BiH pri UN u NY pokrenula inicijativu.

Ali ono što želim re?i jeste da  pet godina IGK se zalaže za usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kojom se 11 juli proglašava Internacionalnim danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici. 

U tom smislu apsolutno podržavamo navedenu rezoluciju koja govori isklju?ivo o genocidu i ništa ne politizuje. Takva rezolucija samo stavlja ta?ku na pravno utvr?ene ?injenice oba internacionalna suda u Hagu i rezolucije i deklaracije više od 50 država širom svijeta uklju?uju?i i SAD, Kanadu, Australiju, Evropski parlament itd.Vi ste zatražili od vlade Kanade da podrži jednu ovakvu rezoluciju - sta tražite !?  


IGK  je pismeno zatražio od premijera Justin Trudeu, ministrice vanjskih poslova Mélanie Joly i ambasadora u Ujedinjenim nacijama Bob Rae, da Kanada podrži rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da  se 11. juli prizna kao Internacionalni dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.


Isto je to zatraženo od kanadskih intelektualaca, parlamentaraca i organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda. U me?uvremenu obavljene su konsultacije i razgovori sa više ?lanova Kanadskog parlamenta koji su podržali naš zahtijev.


Podrškom rezoluciji Kanada bi stavila ta?ku na svoju veliku i zna?ajnu ulogu u priznavanju i poštovanju sudskih ?injenica internacionalnih i nacionalnih sudova o genocidu u Srebrenici. 


Zahvaljujemo se Kanadi što je ve? priznala sudske ?injenice o genocidu u Srebrenici putem parlamentarnih rezolucija.

Pozivamo sve predstavnike kanadskog parlamenta i sve svjesne Kana?ane da podrže ovaj hrabri korak, te da se tako podrži istina i pravda za sve one koji su brutalno ubijeni. 


Kanada ne?e zaboraviti ljude sa potrebom o istini i pravdi. Krajnje je vrijeme da se 11. juli prizna kao službeni Internacionalni  dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.


Rezolucija M-416, usvojena u Kanadskom parlamentu 19. oktobra 2010., priznaje 11. jul svake godine kao Dan sje?anja na genocid u Srebrenici u Kanadi.

Rezolucija M-587, usvojena u Kanadskom parlamentu 24. aprila 2015. godine, uklju?uje genocid u Srebrenici i Dan sje?anja na Srebrenicu kao dio “Mjeseca sje?anja, osude i svijesti o genocidu” svakog aprila u Kanadi.


Zašto bi bilo bitno donošenje Rezolucije i kakva bi bila njena težina posebno u ovom trenutku kada se uprkos zakonu o zabrani negiranja u BiH nekaznjeno genocid negira i veli?aju ratni zlo?inci?  


Veliki je zna?aj rezolucije. Prije svega njeno usvajanje bi bar malo povratilo moralni kredibilitet UN koji je potpuno krahirao u BiH, posebno u Srebrenici.

Reputacija UN na internatcionalnom planu ?e podrškom rezoluciji biti poštovana još više. UN ?e tako poslati jasne poruke svima onima koji negiraju i zloupotrebljavaju pravne ?injenice o genocidu u Srebrenici, da ?e uvjek podržavati mir kroz pravdu i istinu.

Podrškom rezoluciji UN  ?e služiti kao model i mentor drugim zemljama da prate put istine i pravde protiv negatora genocida u Srebrenici. UN ?e time dati nadu žrtvama genocida koji su je po?eli gubili.Na samu najavu nove rezolucije iz Srbije i RS su krenule oštre reakcije i prijetnje disolucijom BiH - sta ona koze donijeti u politi?kom i pravnom smislu a u kontekstu veliko srpskog projekta koji se danas zove srpski svet i Dodikove secesije ?


U pravnom smislu rezolucija sa nivou najve?eg zakonodavnog organa UN potvr?uje temeljne sudske i pravne ?injenice o genocidu u Srebrenici i tako ?uva istinu i pravdu, me?unarodni pravni poredak.


U politi?kom smislu rezolucija otvara put izvinjenja za agresiju i genocid kao uslov bolje egzistencije naroda i gra?ana u BiH.

Zato rezolucija ne treba nikoga nervirati niti provocirati. Umjesto toga mi pozovamo politi?ki establšment u entitetu RS i u Srbiji da podrže rezoluciju i tako po?nu neminovni proces  iskrenog izvinjenja i ozbiljnog prihvatanja sudskih i pravnih ?injenica o agresiji i genocid u BiH

Vijesti: