Intervju

ZA HAYAT: REZOLUCIJA O SREBRENICI OHRABRUJE ZADOVOLJENJE PRAVDE I KULTURU MIRA

ZA HAYAT: REZOLUCIJA O SREBRENICI OHRABRUJE ZADOVOLJENJE PRAVDE I KULTURU MIRA

 

Dr. Emir Rami?, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada i vrlo angažovan i zna?ajan glas naše domovine u Sjevernoj Americi, prisustvovao je prijemu u UN-u i predstavljanju Rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, koja je izazvala žestoku reakciju u Srbiji.

 

Predsjednik Srbije Aleksandar Vu?i? je zbog toga otputovao u New York i saop?io da ?e biti formiran štab koji ?e se boriti protiv usvajanja ove Rezolucije.

O stvarnom stanju stvari u sjedištu Ujedinjenih naroda danas smo u emisiji „Dobar dan, BiH“ razgovarali s dr. Emirom Rami?em.

Bili smo nekoliko dana u New Yorku i, kao što i vi znate, tamo su bili ?lanovi Predsjedništva BiH, g. Željko Komši? i g. Denis Be?irovi?, naši ambasadori u SAD-u i UN-u, Sven Alkalaj i Zlatko Lagumdžija, predstavnici Memorijalnog centra Poto?ari i predstavnici još nekoliko institucija, uklju?uju?i i mene. Kao svjedok, mogu re?i da su sve aktivnosti Bosne i Hercegovine bile vrlo dobro osmišljene i da se ve? sad može re?i, iako ne znamo rezultat glasanja, da je sva ta aktivnost polu?ila rezultat – na po?etku prenosi svoje utiske dr. Emir Rami?, direktor Instituta za istraživanje genocida.

Podsje?a da se ne radi o skoroj inicijativi ve? da je Institut za istraživanje genocida Kanada pokrenuo ovu inicijativu još prije pet godina.

Podsjetit ?u vas da smo odmah nakon propasti prijedloga teksta rezolucije koju je podnijela Velika Britanija mi u Institutu nastavili naš rad i ostali u komunikaciji s Ujedinjenim narodima. Podsjetit ?u i na vrlo važno pismo koje nam je uputio tadašnji predsjednik Generalne skupštine UN-a kada je u odgovoru na naše pismo potvrdno odgovorio da je minimum moralne obaveze Ujedinjenih naroda da se jedna takva rezolucija usvoji u Generalnoj skupštini, a kako je on rekao u svom pismu, i u Vije?u sigurnosti UN-a. Tom pismu je ta?no pet godina – podsje?a dr. Emir Rami? na hronologiju nastojanja da Ujedinjeni narodi prepoznaju važnost u donošenju Rezolucije o Srebrenici koja bi na svjetskom nivou radi ?uvanja istine i pomirenja predstavljala osnovu za suo?avanje s prošloš?u.

Odgovaraju?i na situaciju u Banjoj Luci u kojoj je održan miting pod nazivom „Srpska te zove“, tokom kojeg je svjesno negiran presu?eni i dokazani genocid, Emir Rami? je naglasio da se to uop?e nije ni komentarisalo:

Ta akcija, nažalost, govori više o tim ljudima nego o mogu?nosti njihovog eventualnog uspjeha. Tokom razgovora s ambasadorima, shvatio sam da prevladava jasan stav da ?e ova Rezolucija biti usvojena. Ipak, ovdje treba ponovo naglasiti klju?ne razloge za donošenje Rezolucije i njene vrijednosti. To je da se 11. juli proglasi Danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenicu, da se osudi negiranje genocida i glorifikacija presu?enih ratnih zlo?inaca i, za mene, najvažniji cilj jeste edukacija, obrazovanje o genocidu u Srebrenici, pri ?emu se traži poseban fond UN-a iz kojeg ?e se finansirati edukativni programi u državama ?lanicama Ujedinjenih naroda, i to je zaista jedan zna?ajan iskorak u procesu ?uvanja i produkcije istine. Usto, veli?anje kulture mira i ohrabrivanje pravde jesu istinske vrijednosti i razlozi zbog kojih se o?ekuje usvajanje ove Rezolucije – potvrdio je Emir Rami?.

Vijesti: