Intervju

Izjava KBSA i IGK na odluku Pretresnog vijeća Haškog tribunala

Izjava KBSA i IGK na odluku Pretresnog vijeća Haškog tribunala

Pretresno viječe Haškog tribunala je kao pravnu činjenicu potvrdilo postojanje genocidnog plana tokom agresije na RBiH

U ime preživjelih žrtava i svijedoka agresije na RBiH i genocida nad njenim graÄ‘anima, koji trenutno žive u Sjevernoj Americi, KBSA i IGK pozitivno ocjenjuju današnju odluku Pretresnog vijeća Haškog tribunala kojim je predsjedavao sudija Alphons Orie, a koje je odbacilo zahtjev za oslobaÄ‘anje od krivice u postupku protiv ratnog zločinca, komandanta Vojske entiteta RS, Ratka Mladića, osumnjičenog za genocid. Sve tačke optužnice protiv Mladića ostaju na snazi, uključujući i za genocid u BiH.

Za istinu i pravdu ovo je veoma važan korak jer Pretresno vijeće smatra da su sve tačke optužnice dokazane.

Postoje mnogobrojni relevantni naučno istraživački, a sada i pravni dokazi da je Mladić imao genocidnu namjeru, da su prekršena prava i običaji ratovanja, da su civilne osobe zatvarane u koncentracione logore smrti držane tamo isključivo zbog nacionalnosti, da je postojao udruženi zločinački poduhvat u koje je bilo uključeno rukovodstvo Vojske entiteta RS, meÄ‘u kojima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Cilj je bio da se Bošnjacii Hrvati trajno uklone iz teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo čineći agresiji i genocid. Pretresno viće Haškog tribunala je odlokom potvrdilo osnovnu namjeru agresora, stvranje etnički čiste RS namjernim, sustavnim, organizovanim, nasilnim protjerivanjem, ubijanjem, mućenjem i silovanjem nesrba, a sve to u cilju Velike Srbije. Ova meÄ‘upresuda potvrÄ‘uje karakter rata u BiH. Pored naučno istraživačkog sada imamo i pravni dokaz da masovno ubijanje nesrba, masovno protjerivanje nesrba, masovno otvaranje koncentracionih logora smrti, masovno silovanje, masovno uništavanje vjerskih, kulturnih i privrednih objekata, odnosno genocid, ekocid, etnocid, kulturocid, urbicid, elitocid bili strateški ciljevi srpskocrnogorske agresije na RBiH.

KBSA i IGK još jednom podsjećaju da Karadžić i Mladić, najveći ratni zločinci  na kraju 20. i početku 21. vijeka, mora odgovarati za genocid u BiH. Ova odluka Pretresnog vijeće nakon niza oslobaÄ‘ajućih presuda kojima  Å¾rtave i svijedoci agresije i genocida nisu bili zadovoljni, daje ponovo nadu za pobjedu istine i pravde.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Institut za istraživanje genocida, Kanada

http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=51928

smrtovnice osmrtnicama ba

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: