Intervju

JE LI BH. AMBASADOR U KANADI ZAISTA VJEKOSLAV DOMLJAN

 

Intervju novinara Fuada Kovaća sa profesorom Emirom Ramićem za Ljiljan

Odgovor Ministarstva za kulturu Ontario povodom pisma KBSA oko  sramne donacije ÄŒetničkom ravnogorskom pokretu bio bi vjerovatno drugačiji da je na ovo reagirao Vjekoslav Domjan Ambasador BiH u Kanadi, što mu je bio posao (zaštita ineteresa države koja ga je poslala i od koje prima plaću). Uz ovakve Ambasadore možemo samo očekivati još više donacija za ravnogorske četnike, možda one iste koji i danas štite zločinca Karadž ića

Emir Ramić je profesor političkih nauka, magistar sociologije, doktorant, profesor - spiker na McMaster University Hamilton. Više godina istražuje multidimenzionalnost bh. društva. Kao rezultat istraživanja objavio je dvije knjige i više naučnih i istraživačkih publikacija na bosanskom, njemačkom i engleskom jeziku. Osnivač je prve Akademije bosanskih studija u Njemačkoj, Škole bosanskog jezika u Kanadi, Bosansko-kanadskog društva Hamilton, Bosansko-kanadskog Biltena, multikulturnog časopisa Mosaic iz Kanade, lobist i zagovornik priznavanja bošnjačke multidimenzionalnosti, prava na bosanski jezik, bošnjačku historiju, kulturu, tradiciju, naciju, vjeru, bibliografiju i književnost. Zagovornik produkcije bošnjačkog fronta putem bošnjačkog dijaloga, član je Amnesty International Kanada, Društva za ugrožene narode Njemačka, mnogih mirovnih multikulturnih, multivjerskih i multietničkih asocijacija. Trenutno radi na dva istraživačka projekta koji tretiraju problematiku i položaj Bošnjaka.

The Hamilton Mundilization Commitee Hamilton Kanada dodjelio mu je priznanje, kao do sad najmla|em dobitniku, The world citizenship awards, za njegov doprinos miru, toleranciji i suživotu različitih kulturnih, vjerskih i etničkih grupa.

Podpredsjednik  je i portparol KBSA (Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike), osnivač je prvih elektronskih novina Bošnjaka Sjeverne Amerike i menadžer BIG-a (Bošnjački Biznis Klub Sjeverne Amerike).

Profesore Ramiću, u mnoštvu poslova koje obavljate u Kanadi, pa i šire, je i ta da ste potpredsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, organizacije koja okuplja Bošnjake.   

RAMIĆ: Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) kao krovna, najveća i najorganiziranija institucija Bošnjaka na ovom kontinentalnom prostoru artikulira i predstavlja bošnjačke interese i promovira pozitivne aspekte bošnjačkog kulturnog, historijskog, etničkog i vjerskog naslje|a, bošnjačke etike i bošnjačkih vrijednosti. Kongres je registriran u SAD, a preduzete su sve mjere da se registrira i u Kanadi.  Znači, ja sam njegov predsjednik za Kanadu.

Ambasador Domjan je uslovio saradnju Ambasade i Kongresa njegovom registracijom. Smatramo da to nije u redu te da Ambasador BiH treba imati ravnopravan tretman prema svim oblicima organiziranja sve tri etničke skupine iz BiH.

Inače, u Kanadi živi oko trideset hiljada Bošnjaka, od toga oko dvadeset i dvije hiljade je naseljeno u provinciji Ontario . Ovaj broj i teritorijalna odrednica su bitne iz razloga što se upravo u ovoj provinciji, gdje su Bošnjaci najbrojniji, desio doga|aj u kome je kanadska humanitarna organizacija Trillium Foundation iz Toronta dala donaciju ÄŒetničkom ravnogorskom pokretu iz Hamiltona u visini od 75. 000 dolara.

Prije izvjesnog perioda  u Kanadi je poluprivatno boravio bh. ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić i koristeći  ministarske ovlasti, neovlašteno, a uz pomoć ambasadora BiH u Ottawi ostvario kontakt sa zvaničnicima uglednog Carleton Univerziteta iz Ottawe, kojom prilikom je ugovarao saradnju zasnovanu na principima  "multikulturalizma" izme|u stvarno multikulturalnog Univerziteta iz Ottawe i Univerziteta u Banjoj Luci koji  nema ni "m" od multikulturalizma.

Ambasador BiH u Ottawi, prof. dr. Vjekoslav Domjan, nije odgovorio ni na jedno od pisama upućeno njemu i ambasadi BiH od strane svih oblika organiziranja Bošnjaka Kanade. Kako tumačite ovakvo ponašanje bh. ambasadora?

RAMIĆ: Bošnjaci Kanade su sa radošÄ‡u i nadom dočekali otvaranje Ambasade BiH u Kanadi. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bošnjački Biznis Klub Sjeverne Amerike, Bošnjački Islamski Centri u Torontu, Hamiltonu, Kitchener-Waterloou, London Windsoru nisu zadovoljni odnosom Ambasade BiH prema bošnjačkoj dijaspori koja živi u ovoj zemlji, onoj istoj koja je bila predmet agresije i koja se u toj agresiji odbranila. Prema nekim mojim prethodnim istraživanjima Južnog Ontaria, gdje živi više od 75 posto svih Bošnjaka u Kanadi, ne zna za
postojanje Ambasade BiH  u Kanadi, ne zna ko je Ambasador, ko je prvi Bošnjak u Ambasadi, koje konzularne usluge i kakvu zaštitu državljana Ambasada nudi. To su doista podaci koji nas trebaju usmjeriti ka brzoj i ozbiljnijoj akciji. Bošnjaci su posebno nezadovoljni odnosom ambasadora Domjana prema ovim dvjema krovnim organizacijama Bošnjaka u Sjevernoj Americi koje sam ranije spomenuo. Uvažamo i neke objektivne poteškoće koje još uvijek proizvodi naša država.

Sociološka i politološka istraživanja bošnjačke dijaspore ukazala su svojim rezultatima da Bošnjaci diplomatsko-konzularna predstavništva BiH doživljavaju kao emanacije svoje države, kao dokaze njenog postojanja i svoje stvarne zaštite. Psihološki osjećaj sigurnosti koje nam danas mogu dati bosanskohercegovačka predstavništva nadomjestuju onu nesigurnost koju su rijeke prognanika osjećale na početku agresije kada su u tu|oj, hladnoj i nerazumljivoj i neželjenoj zemlji tragali za zaštitom i podrškom, na kraju, za pečatom na papiru i pasošu na kome se moglo vidjeti da smo živi, da smo Bošnjaci i da smo pod zaštitom - države.

Poznato je da se ovaj bh. ambasador nije odazvao ni na jedan poziv povodom obilježavanja državnih praznika ili nekih drugih datuma iz novije bh. historije.

RAMIĆ:  Nedolazak predstavnika ambasade na manifestaciju Never Again povodom deset godina agresije na BiH, održane aprila mjeseca na Toronskom univerzitetu  je neprihvatljivo. Više od hiljadu gra|ana BiH koji žive u Kanadi i nekoliko najistaknutijih svjetskih intelektualca i novinara koji su izlagali o bh. tragadiji pitali su se gdje su predstavnici ambasada BiH? Me|u brojnim aferimima ovog ambasadora je i neprisustvo predstavnika mabasade u Torontu za vrijeme boravka našeg oskarovca Danisa Tanovića. Već nekoliko mjeseci djeluje prvi Bošnjački Biznis Klub Sjeverne Amerike, ali ni to ambasadora ne zanima iako mu je ekonomija profesija. Posjete istaknutih bošnjačkih političara, privrednika, intelektualaca, kulturnih i javnih radnika iz BiH su rijetke. Ne sjećam se da je neko od njih boravio u Kanadi. Smatramo da pozivanje na materijalnu situaciju u ambasadi, odnosno BiH, ne može biti prihvatljiv izgovor za neprisustvovanje najvažnijim doga|ajima po Bošnjake u Kanadi. Samo zajedničkim radom možemo biti na zadatku interesa naše domovine.

Bošnjački predstavnik u ambasadi BiH u Ottawi, Haris Hrle, dok je pošteno vršio svoju funkciju imao je velikih problema sa ambasadorom oko dolaska na naznačene manifestacije. Znao je dolaziti i privatno jer su mu službeni dolasci zabranjivani.

 U kanadskoj štampi se pojavila serija članaka koja afirmira nekakvu srpsko-hrvatsku podjelu države BiH. Ambasadoru Domjanu zamjerate i na šutnju poslije ove pojave.

 RAMIĆ: To je katastrofalno. Reakcija bošnjačke inteligencije iz Toronta je ostala nezapažena jer nije ni objavljena, dok je ona od strane ambasade izostala. Na mapi u brošuri Cantiki u kojoj je objavljena karta gdje je preko BiH napisana Croatia , Ambasada još nije reagirala iako joj je bila dužnost.

Nema gdje nismo slali pisma sa našim protestima, a mnoga od njih pored mene potpisali su i Tajib ef. Pašanbegović, glavni imam za Kanadu, Šaban Bašić, predsjednik Bošnjačkog biznis kluba i Fe|a Kusturica, koordinator Never Again.

“Domjanova ambasada” ostala je gluha i na vijest o sramnom davanju 75.000 dolara od strane Trillium Foundation nikom drugom do četničkom ravnogorskom pokretu.

RAMIĆ: Odgovor Ministarstva za kulturu Ontario povodom pisma KBSA oko ove sramne donacije ÄŒetničkom ravnogorskom pokretu bio bi vjerovatno drugačiji da je na ovo reagirao Ambasador BiH u Kanadi, što mu je bio posao (zaštita ineteresa države koja ga je poslala i od koje prima plaću). Uz ovakve Ambasadore možemo samo očekivati još više donacija za ravnogorske četnike, možda one iste koji i danas štite zločinca Karadž ića . Moje kolege i prijatelji, kao i ja sam, ne možemo naći odgovor na pitanja zašto bi jedan renomirani univerzitet u glavnom kanadskom gradu podržavao i razvijao saradnju sa nekim Banjalučkim univerzitetom koji je očigledno pojam vjerske i nacionalne diskriminacije i apartheida izraslih kao posljedica agresije i genocida.

Ambasador Domjan stalno želi svoju neaktivnost i svoje ne priznavanje bošnjačkih organizacija prikazati kao lični sukob izme|u bošnjačkih vo|a i njega što naravno ni u kom slučaju nije istina. Svi oblici bošnjačkog organiziranja Kanade - vjerski, nacionalni, kulturni, sportski i naučni su jednoglasni u zahtjevu da se poboljša odnos ambasadora prema bošnjačkom biću. Jer samo na takav način svi zajedno ćemo izgra|ivati jaču i otvoreniju dijasporu a time i maticu, našu BiH.   

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: