Intervju

Na današnji dan 1917. godine, rođen je pjesnik Mehmedalija Mak Dizdar

Na današnji dan 1917. godine, roÄ‘en je pjesnik Mehmedalija Mak Dizdar

Mak je zaslužio da piše o svojoj Bosni a i Bosna da piše o svome Maku

Dizdarev Spavač kazuje o perenijalnim pitanjima porijekla, puta i svrhe čovjekovog bivanja u svijetu, i to preko krstjana, vjernika zasebne srednjovjekovne Crkve bosanske, koji počivaju ispod stećaka, grebnih kamenova, čekajući Sudnji dan. Osamljeni ili okupljeni u greblja, stećci još uvijek odreÄ‘uju prostorni, kulturni i vjerski lik Bosne. Oni su i dalje u središtu nesporazuma i rasprava o porijeklu i budućnosti bosanske pluralnosti.

On this day in 1917, was born poet Mehmedalija Mak Dizdar

Mak deserved to write about his Bosnia and Bosnia to write about its Mak

Dizdar’s Sleeper poses the perennial questions of the origin, way and purpose of our existence in this world, doing so through the krstjani, the followers of the distinctive mediaeval Bosnian Church, who lie beneath the great tombstones known as stećci (sing. stećak), awaiting the Day of Judgment. In lonely isolation or grouped in cemeteries, to this day the stećci still define the spatial, cultural and religious image of Bosnia, and remain central to the discords and debates that arise over the origins and future of Bosnian plurality.

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: