Intervju

Brian Masse i Emir Ramic posjetili zloglasnu kucu “Kod Sonje”

Brian Masse i Emir Ramic posjetili zloglasnu kucu “Kod Sonje”

Prilikom nedavne posjete Bosni i Hercegovini članovi Instituta za istraživanje genocida Kanada su posjetili logor “Kod Sonje”. Tada smo porućili da objekat nekadašnjeg logora u kome su silovane Bosnjakinje treba biti adaptiran u muzej koji će biti stalna opomena da se najteži oblik zloćina protiv žene, zločin silovanja, vise nikada i nikome ne ponovi i posebno da se više nikada ne koristi kao sredstvo za ostvarivanje agresorsko genocidnih ciljeva. Silovanja u agresiji i genocide protiv Bosne i Hercegovine su bila sastavni dio agresivno genocidne strategije. Silovanje Bošnjakinje je moralno ubistvo bošnjačke žene sa trajnim posljedicama.

 Institut za istraživanje genocida, Kanada

http://www.chicagoraja.net/?p=38222

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: