Naučna istraživanja

Kongres Bošnjaka svijeta (KBS) treba biti nastavak kontinuiranog procesa konkretnog, neovisnog i suverenog bošnjačkog nacionalnog samodefiniranja

Kongres Bošnjaka svijeta (KBS) treba biti nastavak kontinuiranog procesa konkretnog, neovisnog i suverenog bošnjačkog nacionalnog samodefiniranja

Pripremio Emir Ramić

Kongres Bošnjaka svijeta (KBS) treba biti nastavak kontinuiranog procesa konkretnog, neovisnog i suverenog bošnjačkog nacionalnog samodefiniranja

KBS se ne može zasnivati na opcijama koje dijele Bošnjake

U ovom historijskom trenutku, očigledno je da bošnjačkom narodu, srpski i hrvatski velikodržavni projekti i njihovi suradnici, ukidaju državu Bosnu i Hercegovinu, pri čemu bošnjački politički faktor ne donosi adekvatna rješenja za te i ostale relevantne probleme s kojima se Bošnjaci i Bosna i Hercegovina suočavaju.  Vrši se potpuna negacija postojanja Bošnjaka kao državotvornog i teritorijalnog subjekta. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini nije ništa drugo, nego nastavak onoga što je započeto sa agresijom i genocidom.

Ideja o nacionalnom objedinjavanju svih Bošnjaka i probosanskih snaga u dijaspori potekla je od Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA). Od početka svoga djelovanja KBSA je radio na povezivanju i organizovanju Bošnjaka u dijaspori  u jedinstvenu i na nacionalnim osnovama postavljenu zajednicu.

Otvarajući proces za formiranje KBS, KBSA je  imao  u vidu sljedeće faktore koji su ujedno i fundamentalni principi za osnivanje KBS:

1.      Bošnjaci nemaju razvijenu nacionalnu, državotvornu i teritorijalnu svijest. Osjećaj posebnosti i različitosti iskazivan u odnosu na Srbe i Hrvate, zasniva se više na vjerskoj, a manje na nacionalnoj, državotvornoj i teritorijalnoj osnovi. Prerastanje u državotvornu i teritorijalnu svijest izostaje zbog nepostojanja bošnjačkih organizovanih  snaga koje bi vodile i pomogle političko okupljanje na osnovu bošnjačkih nacionalnih interesa.

2.      Bosanskohercegovački državni okvir, koji podrazumijeva očuvanje jedinstvene, suverene, bez dejtonskih paradržavnih elemenata, države Bosne i Hercegovine i otvorenog, slobodnog, civilnog društva, ultimativni je uslov opstanka Bošnjaka. Borba za bosanskohercegovački državni okvir kao najadekvatniji bošnjački okvir je osnova bošnjačke političke ideje i fundamentalno odreÄ‘enje bošnjačke  nacionalne politike. Republika Bosna i Hercegovina je priznata država, članica UN-a. Niko nema pravo otcijepiti ni kvadratni centimetar njene teritorije. Niko političare iz reda bošnjačkog naroda ne može prisiliti da se odreknu svoje jedine države.

3.      Bošnjački odnos prema državi, naciji i vjeri nije još jasno odreÄ‘en na teoretskoj, akademskoj razini. Za Bošnjake postoji samo jedinstvena, demokratska, suverena i nezavisna država, Bosna i Hercegovina, a dejtonska tvorevina Republika srpska postoji samo kao dio nelegalnog, oktroiranog Dejtonskog ustava iz Aneksa 4. Umjesto pregovora i fraza o ¨ustavu kojega će svi prihvatiti¨ - što stavlja ¨Dejton¨ na stol kao pravni osnov pregovora i veta Republike srpske nad Bosnom i Hercegovinom, Bošnjaci se moraju vratiti iz dogovornog u pravni prostor u kojemu postoji kontinuitet Bosne i Hercegovine, a ne postoji niti ¨Dejtonski ustav¨ a time niti Republika srpska, pogotovo ne kao ¨pravni osnov¨ Republike srpske. Pošto je donesena Presuda Svjetskog suda o agresiji i genocidu, Bošnjaci trebaju zatražiti primjenu odluke Suda, a to nije samo novčana naknada nego brisanje rezultata genocida - i ¨Dejtona¨ odnosno Republike srpske, jer bez toga neće biti niti novčane naknade. Ako Bošnjaci ne zatraže primjenu Presude Svjetskog suda u smislu ukidanja Republike srpske, to će značiti suprotstavljanje odluci Suda u smislu odustajanja od Presude i priznavanje Republike srpske.

4.      Dejtonski sporazum je zaustavio agresiju i genocid protiv Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, uspostavljajući nesposobnu državu i nepokretno društvo, ugrožavajući jedinstveno, bosanskohercegovačko državno i društveno tkivo. Suverenitet je nedjeljiv, neprenosiv i neupitan. Ova tri atributa suvereniteta, Bošnjacima omogućavaju legitimnu i legalnu akciju na poništavanju rezultata agresije i genocida, a u cilju obrane i obnove jedinstvenog bosanskohercegovačkog državnog i društvenog tkiva. Pripadnici bošnjačkog naroda moraju odbiti amandmane na Dejtonski ustav, jer amendiranje tog ustava znači prihvaćanje Dejtonskog ustava nastalog na genocidu, što ujedno derogira, odbacuje Presudu Internacionalnog suda pravde od 26. februara 2007., od strane same žrtve genocida - što niko u ime žrtve nema pravo učiniti. Dejtonski sporazum je nagradio agresiju i genocid sa prisilnom, ilegalnom i nepravednom podjelom Republike Bosne i Hercegovine na dva “entiteta”: “Federaciju Bosne i Hercegovine” i “Republiku Srpsku”, namećući nepravedan i samo-paralizirajući ustavni sistem koji je rezultirao neefikasnim strukturama vlasti. Agresijom i genocidom je žrtva, država Republika Bosna i Hercegovina, prisiljena na Dejtonski sporazum i Dejtonski ustav.

5.      Nedostatak intelektualnog ustrojstva bošnjačke politike je upravo proprocionalan sa nesposobnošÄ‡u bošnjačke politike.

6.      Stradanje materijalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je danas činjenica koju Bošnjaci ne shvataju dovoljno ozbiljno.

7.      Bošnjaci na prostoru Bosne i Hercegovine gdje raspolažu političkom moći, moraju uspostaviti uzorit model ureÄ‘enja države i društva u skladu s najrazvijenijim načelima demokratije.

8.      Umjesto bošnjačke deklarativne identifikacije sa državom Bosnom i Hercegovinom koju stvara sadašnja bošnjačka elita putem instaliranja primatnosti državnih, društvenih, općih interesa, ravnopravnosti naroda, liberalne demokratije i ljudskih prava i sloboda, kao navodnih osnova bošnjačkog preporoda, bošnjačkom narodu treba unutarnacionalna demokratizacija koja će polaziti, ne od većih prava najbrojnijeg naroda, već od veće odgovornosti većine. Stepen unutarnacionalne demokratizacije bošnjačkog narodnog bića, diktirati će stepen demokratizacije bosanskohercegovačkog društva. Bošnjaci ne smiju potpisati dokument kojim Bosna i Hercegovina gubi svoju historijski i pravno verificiranu državnost na osnovu Internacionalnog prava, odnosno Povelje UN. Na osnovu Povelje UN-a, Ujedinjene Nacije su bile obavezne da zaštite svoju članicu, Republiku Bosnu i Hercegovinu, od agresije i genocida, a ne da nagrade izvršioce agresije i genocida sa teritorijom države žrtve. Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine je nametnut agresijom i genocidom, i nije prošao legalnu proceduru propisanu za usvajanje amandmana na Ustav Republike Bosne i Hercegovine. I zato Bošnjaci ne smiju priznati Dejtonski ustav niti bilo kakve izmjene tog ustava ili novi ustav koji bi mogao biti usvojen na institucijama Dejtonske Bosne i Hercegovine.

9.      Bošnjaci nemaju nacionalnih institucija što pojačava osjećaj defetizma i izgubljenosti. Bošnjačka politička elita se ne nastoji osloniti na bošnjačke akademske potencijale u sagledavanju i mogućem prevazilaženju sadašnjeg stanja. Bošnjačka politika nije izradila strategiju bošnjačke i bosanskohercegovačke budućnosti. Bošnjaci ne smiju dopustiti da žrtva bude izigrana tako što će pravni domen rješavanja problema biti napušten. Pravo mora biti osnov bošnjačkog političkog djelovanja. Odustajanje od prava otvara neslućene opasnosti za državu Bosnu i Hercegovinu i bošnjački narod. Bilo kakav pritisak ili pokušaj navikavanja žrtve da prihvati stanje uspostavljeno genocidom je čin genocida.

10.  Temeljit i objektivan prikaz aktuelnog stanja bošnjačkog naroda i predlaganje strategije za bolju bošnjačku budućnost, stvaranje institucija koje će sakupljati i rasporeÄ‘ivati bošnjačku energiju, podizati patriotsku državotvornu i teritorijalnu  svijest kod Bošnjaka, djelovati ka prekidu progona bošnjačke žrtve, poništavanju dejtonskih podjela i rezultata agresije i genocida, pojačati odbranu Bosne i Hercegovine u njenim civilizacijskim atributima.

Neophodno kreirati Bošnjački nacionalni program

Prostorna razbacanost, raseljenost kao i nepostojanje nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti čini Bošnjake beznačajnim političkim faktorom na političkoj sceni Bosne i Hercegovine i svijeta. Zato je neophodno kreirati Bošnjački nacionalni program. Genocide nad Bošnjacima mogu da zaustave samo Bošnjaci i to samo ako su jedinstveni i okupljeni oko jednog Bošnjačkog nacionalnog programa. Životni prostor bošnjačkog naroda, Bosna i Hercegovina, se sistematski svojata, okupira, otima, čisti od Bošnjaka, mijenja joj se imidž i gubi bosansko i bošnjačko.  Samo povezani, organizovani i jedinstveni, Bošnjaci će moći osloboditi Bosnu i Hercegovinu od okupatora i izdajnika i stvoriti pretpostavke za razvoj u svakom pogledu. Uslov za to je unutar bošnjački dogovor o minimalnim zajedničkim bošnjačkim interesima za maksimalnu bošnjačku akciju, što se u društvenoj teoriji može nazvati nacionalnim programom.

Rezolucija o osnivanju Svjetskog kongresa Bošnjaka

Zbog svega napisanog KBSA je ubrzao proces formiranja KBS još 2006. godine u Chicagu kada je usvojena Rezolucija o otvaranju procesa za formiranje KBS na 11. Susretima Bosnjaka Sjeverne Amerike (Informativno glasilo KBSA broj 2).   Polazeći od činjenice da Bošnjaci imaju svoju historiju, duhovnost, jezik, kulturu, tradiciju kao osnovna nacionalna utemeljenja, te da nisu ¨ostatak neprijateljske vladavine tuÄ‘e vjere koji treba biti eliminiran¨, oni imaju pravo da slobodno osnivaju svoje institucije.

MeÄ‘usobna uvezanost u čvrstu nacionalnu, bošnjačku, zajednicu neće samo pokazati da su Bošnjaci istinski narod sa dugom tradicijom, već će prije svega pokazati i prijateljima i neprijateljima bošnjačku odlučnost da će oni istrajati i pobijediti u borbi za opstanak na svom ognjištu i u zajednici svijetskih naroda. U Rezoluciji KBSA čiji prijedlog sam radio u saradnji sa nekoliko istaknutih bošnjačkih intelektualaca, izmeÄ‘u ostalog stoji:

U Rezoluciji izmedju ostalog stoji:

“KBS kao meÄ‘unarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice izvan Bosne i Hercegovine i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za  interese Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačkebaštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta.  Na zajedničkom planu, izmeÄ‘u ostalog, KBS  Äini sljedeće: podstiče i njeguje nacionalni, vjerski i patriotski identitet, nasljeÄ‘e, kulturu, tradiciju i jezik kod Bošnjaka,  informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o ciljevima bošnjačkog naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima, duhovnosti  i radi na prezentaciji stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka u svijetu, informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim interesima i ciljevimaBošnjaka u državama regije gdje žive”. [Za više informcija pogledati: http://www.bihdijaspora.com/vijestiD314.htm

Bošnjačka povelja o sazivanju Svjetskog kongresa Bošnjaka

Polazeći od te Rezolucije, 2008. godine u St. Louisu KBSA je usvojio Bošnjačku povelju kojom se obznanjuje sazivanje  KBS. U povelji čiji prijedlog je radio veći broj istaknutih bošnjačkih intelektualaca se izmeÄ‘u ostalog kaže:

 „S ciljem izgradnje trajne i stabilne nacionalne infrastrukture, koja će omogućiti da Bošnjake vode najpametniji meÄ‘u njima, a da politika i političari budu izvršioci nacionalnih projekata – saziva se KBS. Stotinu i trideset godina traje proganjanje i raseljavanje bošnjačkog naroda, zbog čega je danas više Bošnjaka u Svijetu, nego u domovini. Petnaest godina nakon historijskog Bošnjačkog sabora, kada je Bošnjacima vraćeno njihovo povijesno ime, Bošnjaci se umrežavaju u svjetsku organizaciju, sa nijetom da objedine sve svoje duhovne i ekonomske potencijale.  KBS ima za cilj da inicira osnivanje dvije temeljne ustanove bez kojih je nemoguće planirati bošnjačku budućnost: prva je – Muzej genocida nad Bošnjacima, druga je – Bošnjačka akademija.

 Bošnjačka žrtva je trajno odreÄ‘enje bošnjačkog identiteta. Nastojanje da se bošnjačka žrtva izbriše iz bošnjačke stvarnosti zločinačko je i opasno, i taj projekat zastupaju kreatori i pomagači genocida nad Bošnjacima. Kultura pamćenja treba biti glavna vaspitna disciplina u bošnjačkoj porodici, a iskustvo žrtve treba pratiti sve nacionalne projekte u Bošnjaka. Stoga se osniva Muzej genocida nad Bošnjacima, kao centralna nacionalna ustanova koja će u duhu povijesnih iskustava odgajati bošnjački narod. Muzej genocida će ostvarivati svakodnevno, edukativno i kreativno prisustvo u bošnjačkoj stvarnosti, i predstavljat će vrelo bošnjačke duhovnosti.

Kontinuitet odumiranja bošnjačkog naroda upozorava da se bošnjački narod više ne može oslanjati na bošnjačku politiku koja nije odgovorila historijskim izazovima, jer je ignorirala bošnjačke akademske potencijale. Osnivanje Bošnjačke akademije je projekat nacionalnog spasa, s obzirom da bošnjačka agonija traži okupljanje i djelovanje najumnijih Bošnjaka. Bošnjačka akademija će izrastati iz programskih usmjerenja Muzeja genocida nad Bošnjacima, te biti glavni kreator nacionalne politike. KBS će se pobrinuti da ovi ciljevi budu crta ispod koje neće ići ni jedan Bošnjak koji računa na pripadnost svome narodu“. [Za više informacija pogledati: http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=3307:saopnje-deklaracija-proglas-i-bonjaa-povelja-za-sazivanje-svjetskog-kongresa-bonjaka&catid=19:aktuelnosti&Itemid=73 ]

Svrsishodnost osnivanja KBS  mora da bude potvrÄ‘ena odlukama i rezolucijama  od širokih narodnih bošnjačkih masa i njihovih regionalnih organizacija

Kada je trebao realizovati usvojenu Bošnjačku povelju KBSA je napadnut, njegovi lideri javno vrijeÄ‘ani. Produkovana je paralelna organizacija koja sada uz pomoć odreÄ‘enih subjekata  iz i van Bosne i Hercegovine pokušava organizovati KBS. Ideji KBS i bošnjačkom jedinstvu je tako nanesena još jedna velika šteta. Zaustavljen je hod KBSA kada je prepoznat od naroda kao najjači bošnjački glas, a od neprijatelja Bošnjaka i Bosne i Hercegovine kao glas koga se treba plašiti. Je li to namjerno uraÄ‘eno pokazaće historija?!

KBS ne smije biti pobjeda bilo koje opcije unutar raspolućenog bošnjačkog nacionalnog tkiva. Naprotiv, to mora da bude kongres bošnjačkog nacionalnog jedinstva. Svrsishodnost održavanja jednog takvog kongresa mora da bude potvrÄ‘ena odlukama i rezolucijama koje će takvo jedno tijelo donijeti i koje će prije svega biti bazirane na prepoznatljivom iskustvu KBSA sastavljenom od širokih narodnih bošnjačkih masa, koji je u više svojih pisanih dokumenata odredio prioritete na kojima ce KBS raditi, a posebno osnivanje ključnih nacionalnih institucija kao što su Bošnjačka matica, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, Institut za strateške bošnjačke nacionalne studije, Muzej i Institut genocida. I na kraju najvažnije, KBS mora predložiti Bošnjački nacionalni program. Da bi predložili taj program mora postojati razumijevanje svebošnjačkog intelektualnog kadra koji bi radili, prihvatili i u praksi sprovodili taj program. Što znači, bez jedinstvenog intelektualnog i od svih Bošnjaka i njihovih organizacija prihvaćenog nacionalnog programa nema KBS, nema bošnjačkog jedinstva, nema napretka bošnjačke nacije. Jer, dok su god ovoliko duboki jazovi meÄ‘u Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Kosovu, Crnoj Gori... te u dijaspori, s posebnim naglaskom na Sjevernu Ameriku, nameće se pitanje, da li najprije raditi na prevazilaženju meÄ‘ubošnjačkih problema ili stvarati još jednu „inat organizaciju”?

.............................................................................................................................................................................

Bošnjačka povelja KBSA o sazivanju Svijetskog kongresa Bošnjaka

Na 9. Skupštini Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike  održanoj u St. Louis, SAD  24/25. 05. 2008 u okviru 12. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike usvojena je Bošnjačka povelja za sazivanje Svjetskog kongresa Bošnjaka.

Bošnjačka povelja KBSA  iz 2008. godine u St. Louis, SAD obznanjuje sazivanje Svjetskog kongresa Bošnjaka

Stotinu i trideset godina traje proganjanje i raseljavanje bošnjačkog naroda, zbog čega je danas više Bošnjaka u svijetu, nego u domovini. Petnaest godina nakon historijskog Bošnjačkog sabora, kada je Bošnjacima vraćeno njihovo povijesno ime, Bošnjaci se umrežavaju u svjetsku organizaciju, sa nijetom da objedine sve svoje duhovne i ekonomske potencijale. Svjetski kongres Bošnjaka ima za cilj da inicira osnivanje dvije temeljne ustanove bez kojih je nemoguće planirati bošnjačku budućnost:

- prva je - Muzej genocida nad Bošnjacima,

- druga je - Bošnjačka akademija

Dejtonski ugovor je ugrozio ideju Bosne i bosanski duh, podjelom jedinstvenog državnog i društvenog bosanskohercegovačkog tkiva, što je bosanskohercegovačkim susjedima omogućilo nastavak takozvanog demokratskog prava povezivanja sa unutar bosanskohercegovačkim izvršiocima agresije i genocida. Tako je Dejtonski ugovor nastavak rata drugim sredstvima protiv Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, sa istim ciljem uništavanje države i društva u Bosni i Hercegovini, na šta Bosnjaci još nemaju kolektivni nacionalni odgovor. Kao što je agresija sastavni dio historije Bosne i Hercegovine, tako je i genocid sastavni dio historije Bošnjaka. Unatoč mnogobrojnim genocidima nad Bošnjacima, Bošnjaci su jedini narod u Evropi koji nikada nije imao fašističku ideologiju za uništavanje drugog, koji nikada nije imao vlastiti organizovan fašistički pokret za agresiju na drugog, što je velika civilizacijska i demokratska tekovina na koju Bošnjaci trebaju biti ponosni.

Bošnjačka žrtva je trajno odreÄ‘enje bošnjačkog identiteta. Nastojanje da se bošnjačka žrtva izbriše iz bošnjačke stvarnosti zločinačko je i opasno, i taj projekat zastupaju kreatori i pomagači genocida nad Bošnjacima. Kultura pamćenja treba biti glavna vaspitna disciplina u bošnjačkoj porodici, a iskustvo žrtve treba pratiti sve nacionalne projekte u Bošnjaka. Stoga se osniva Muzej genocida nad Bošnjacima, kao centralna nacionalna ustanova koja će u duhu povijesnih iskustava odgajati bošnjački narod. Muzej genocida će ostvarivati svakodnevno, edukativno i kreativno prisustvo u bošnjačkoj stvarnosti, i predstavljat će vrelo bošnjačke duhovnosti.

Kontinuitet odumiranja bošnjačkog naroda upozorava da se bošnjački narod ne može oslanjati samo na bošnjačku politiku koja nije odgovorila historijskim izazovima, jer je ignorirala bošnjačke akademske potencijale. Osnivanje Bošnjačke akademije je projekat nacionalnog spasa, s obzirom da bošnjačka agonija traži okupljanje i djelovanje najumnijih Bošnjaka. Bošnjačka akademija će izrastati iz programskih usmjerenja Muzeja genocida nad Bošnjacima, te biti glavni kreator nacionalne politike.

Bošnjaci su razvlašÄ‡eni u svim bitnim bosanskohercegovačkim državnim institucijama, tako da oni ne odlučuju ni o jednoj vitalnoj funkciji državnog, društvenog i nacionalnog razvoja, što rezultira stalno rastućem procesu segregacije i marganilizacije bošnjačke nacionalne komponente, što traži hitnu akciju. Bošnjaci su jedini evropski narod koji žživi u getu, izložen medijskoj torturi i duhovnoj satanizaciji, što rezultira teškoj kolektivnoj depresiji i masovnom iseljavanju iz matice. U nedostatku nacionalnih institucija, Bošnjaci sebe vide očima drugih, što pojačava osječaj defitizma i izgubljenosti, što se ne može više tolerisati.

Svjetski kongres Bošnjaka će se pobrinuti da ovi ciljevi budu crta ispod koje neće ići ni jedan Bošnjak koji računa na pripadnost svome narodu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Platforma za osnivanje Svijetskog kongresa Bošnjaka

Na 8. Skupštini KBSA održane u okviru  11.  susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike  u Seattle-u, u državi Washington, od 25. do 28. Usvojena je Platforma za osnivanje Svijetskog kongresa Bošnjaka


Odavno se osjeća neophodna potreba da se i Bošnjaci po ugledu na velike i emancipovane narode, povežu i organizuju u jedinstvenu i na demokratskim osnovama postavljenu, nacionalnu zajednicu svih Bošnjaka Svijeta.

Bošnjaci kao narod žive u dva odvojena i nepovezana dijela:

1. Bošnjaci koji žive u matičnoj domovini svih Bošnjaka, BiH.
2. Bošnjaci koji žive u mnogim zemljama Svijeta su razasuti, meÄ‘u kojima su gotovo sve veze pokidane.
3. Takva rascjepkanost i nepovezanost činila ih je vrlo lakim i beznačajnim faktorom u BiH i dijaspori
4. Neophodno je prevazići vjekovnu razjedinjenost i na jedinstvenoj platformi povezati sve Bošnjake sa jedinstvenim jezikom, kulturom, tradicijom, duhovnošÄ‡u, nacionalnim simbolima, grbom, himnom, zastavom, ekonoskim prostorm, uz punu pažnju i poštovanje svih Bošnjaka u zemljama oko BiH, kao i onim najudaljenijim.
5. I ako su mnogo kasnije stasali kao narodi, naši susjedi nas već vjekovima sistemastki i svestrano ignorišu, progone, ubijaju, pljačkaju i na najbrutalniji način već više puta ponavljaju genocid.
6. Tako je površina naše države BiH više puta smanjivana, što je i u posljednjem ratu (1991 – 1995. ) u dobroj mjeri postignuto, jer su mnoge teritorije na veliku žalost opet “ očišÄ‡ene “ od Bošnjaka.
7. Ako je “ historija učiteljica života “ nadajmo se da je nas Bošnjake barem poslije ovg rata dobro opametila i da smo shvatili da samo jedinstveni i organizovani mi Bošnjaci možemo pružiti snažan otpor varvarskim nasrtajima iz susjednih zemalja i odbraniti suverenitet i teritorijalni integritet jadine nam BiH, dajući na taj način najveći doprinos očuvanju svjetskog mira i na meÄ‘unarodnim konvencijama zasnovanog svetskog poretka.
8. Organizovani i povezani Bošnjaci, steći će neophodne uslove za slobodan i nesmetan razvoj i prosperitet u svakom pogledu.
9. Bošnjaci su jedan od najstarijih naroda na Balkanu, čija je vitalnost i pored mnogobrojnih ratnih oluja, odigrala značajnu ulogu, a zadnji rat je samo još jednom potvrdio da je meÄ‘u Bošnjacima stasala još jedna velika generacija koja je zalažući svoje živote i svoju pamet i snagu za odbranu BiH ulila veliku nadu i optimizam u sretniju budućnost BiH i Bošnjačkog naroda.
10. To je ulilo i veliku nadu i povjerenje i Bošnjaka u dijaspori. koji više nisu ljudi za koje se ne zna odakle su i kome pripadaju.
11. MeÄ‘utim veliki je broj Bošnjaka, nažalost, izgubljen zauvijek, iako su i današnje generacije svjesne odakle vode porijeklo i da su im davni preci Bošnjaci, no mnogi su već asimilirani .
12. Ovo Bošnjaka što je uspjelo da preživi sve nedaće koje su nas potresale, vjerujemo da je potpuno svjesno da bi bio veliki korak naprijed da se i mi napokon, povežemo i organizujemo u jedinstvenu zajednicu Bošnjaka u matici i dijaspori – u Svjetski Kongres Bošnjaka.
13 Bošnjaci iako malobrojan narod svjesni su već, da samo organizovani i povezani u jedinstvenu i sa dalekosežnim ciljevima, mogu ući u integracije koje nameće ujedinjena Evropa u različitostima i “ Novi svjetski poredak “ i novi duhovni i civilizacijski preporod velikih svjetskih vjera, kultura, jer ne žele da budu zbrisani sa političke, društvene i historijske scene Svijeta.
14. Veze meÄ‘u Bošnjacima treba da budu trajne i svestrane, a Bošnjaci u dijaspori treba da budu faktor koji povezuje i spaja BiH i zemlje koje su prihvatile kao svoje graÄ‘ane naše sunarodnike.
15. Trebamo iskoristiti kao prednost to što smo razasuti u mnogo zemalja i što smo naučili mnogo jezika i spoznali mnogo kultura i tradicija u daljim još svestranijim odnosima BiH i tih zemalja.
16. Kako se mi meÄ‘usobno budemo uvezivali poštovali i neprekidno budemo unapreÄ‘ivali uzajamost i organizovanost na najbolji način možemo pokazati i našim prijateljima a i našim neprijateljima da smo mi Bošnjaci jedan širokogrud narod i narod sa dugom tradicijom poštovanja i uvažavanja drugih i drugačijih o čemu svjedoče mnogi dokumenti u našoj bogatoj kulturnoj i historijskoj baštini.


Gore navedeni razlozi i još mnogo toga što se može još dodavati dovoljni su razlozi da je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike još na 7. Skupštini u Chicagu 2006. godine donio Odluku o otvaranju procesa za formiranje Svijetskog kongresa Bošnjaka.


KBSA će na bazi navedene odluke u narednom izvještajnom periodu raditi na sazivanju osnivačke Skupštine Svijetskog kongresa svih Bošnjaka u matici i dijaspori od BiH preko Evrope do Australije i Sjeverne Amerike.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje Kongres Bošnjaka svijeta

Usvojena na 7. Skupštini KBSA održanoj 28. 05. 2006. godine u Chicagu u okviru 10. Susreta Bosnjaka Sjeverne Amerike

Stradanje materjalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogučnosti neposredne povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materjalnih u kulturnih  dobara je ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak političkog prostora za razvoj  kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja neznaće lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogučnosti za sve. Rastući broj Bošnjaka u dijaspori prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u dijaspori je izazov  na koji KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta{KBS}.

Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje Kongres Bošnjaka svijeta

Stradanje materjalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogučnosti neposredne povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materjalnih u kulturnih  dobara je ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak političkog prostora za razvoj  kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja neznaće lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogučnosti za sve. Rastući broj Bošnjaka u dijaspori prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u dijaspori je izazov  na koji KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta{KBS}.

Imajući to u vidu Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je na 7. Skupštini održanoj 28. 05. 2006. godine u Chicagu je usvojio:

Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje  Kongres Bošnjaka svijeta

 Kongres Bošnjaka svijeta {KBS} kao meÄ‘unarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice  izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za  interese Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta.  KBS djeluje prema svome statutu, dobrovoljnog  je karaktera, a povezane organizacije, zajednice i pojedinci  rade zajednički ono o čemu se dogovore, dok u ostalim djelatnostima svaka organizacija ostaje potpuno samostalna i djeluje prema vlastitim načelima. Bošnjački kongresi pojedinih država djeluju prema vlastitim potrebama i mogučnostima. Na zajedničkom planu, izmeÄ‘u ostalog, KBS  Äini sljedeče:

- podstiće i njeguje nacionalni, vjerski i patriotski identitet, nasljeÄ‘e, kulturu, tradiciju i jezik kod Bošnjaka u dijaspori,

- informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim ciljevima bošnjačkog naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima, duhovnosti  i radi na prezentaciji stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka u svijetu,

- informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim interesima i ciljevima Bošnjaka u državama regije gdje žive.

Na svim kontinentima i u svim državama svijeta gdje žive u imalo večem broju Bošnjaci, organizuje se  i djeluje KBS.

Kao priznata međurodna organizacija, KBS će stjeći pravo na status savjetodavnog promatraća pri UN.

KBS će se profilirati kao jedinstvena bošnjačka organizacija Bošnjaka i na svjetskoj razini je autentični bošnjački glas.

Putem "radnih punktova" KBS-a diljem svijeta (osoba, adresa, telefon, faks,  i e-mail), KBS će imati saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama u državama u kojima žive Bošnjaci.

KBS Ä‡e inicirati da se čuje glas iz bošnjačke dijaspore u parlamentarnim skupštinama u matici. U tom svom ostvaranju KBS će pokrenuti inicijativu za  imenovanje svojih predstavnika u parlamentarnim skupštinama u državama u kojima Bošnjaci žive i nastupa  predsjednika KBS-a u njima. Radiće se i na dobivanju mjesta u Parlamentarnoj skupštini BiH iz redova Bošnjaka izvan domovine.

KBS Ä‡e posebnu pažnju posvetiti lobiranju bošnjačkih biznisa u dijaspori za investiranje u domovini. Istovrmeno će raditi i na lobiranju za investiranje stranog kapitala u domovinu.

KBS Ä‡e raditi sa  najvišim razinama vlasti u domovini po pitanju realizacije inicijative o zaduženju ministra i uspostavi Ministarstva povratka i dijaspore.

KBS Ä‡e ustanoviti Studentski fond KBS-a iz kojega će se  školovati  studenati u domovini.

Ustanovice   i mehanizam "sestrinskih zemalja" prema kojemu će se Bošnjaci iz bogatijih zemalja povezivati i  pomagati  one iz siromašnih zemalja tako da nitko zbog financijske nemoći neće ostati izvan bošnjačkog zajedništva.

KBS Ä‡e raditi na  "Adresaru bošnjačkih organizacija i zajednica  u svijetu", kojeg do sada nismo imali. Time se pokreće i izdavačka djelatnost KBS-a.

Iako je KBS organizacija zajednica, pojedinci se mogu i bez članstva u zajednicama direktno uključiti u djelovanje KBS-a kao KBS-prijatelji, KBS-mecene i KBS-pokrovitelji.

KBS Ä‡e izdavati vlastite novine. Za meÄ‘usobne opšte komunikacije i pračenja hronike bošnjačkih zbivanja izvan domovine, svakodnevno Ä‡e se povezivati putem Interneta, jer je to u ovim vremenima za lobiranje i public relations najsolidnija osnova.

KBS-i pojedinih zemalja Ä‡e imati dužnost da svake godine u svojoj zemlji organiziraju  promocije najznačajnijih kulturnih, naučnih i umjetničkih stvaraoca bošnjačkog prijekla.

KBS-i pojedinih zemalja će pratiti i predlagati za bh državna visoka priznanja strance nedvojbeno zaslužne za promicanje bošnjačkih i bh interesa,  kao i Bošnjake koji su se dugi niz godina na poseban način isticali u patriotskom radu.

KBS Ä‡e postaviti web page stranicu na Internetu, zajedno s nacionalnim kongresima Sjeverne Amerike, Australija i Evrope.

KBS će uraditi vlastita normativna akta na osnovu kojih će se registrovati u državi sjedišta i državi gdje djeluje. KBS će imato svoje zakonodavne i izvršne organe, svoj logo, zastavu i grb. KBS će se finansirati iz članarina i donacija.

..............................................................................................................................................................................................

KBSA: Ne stojimo iza osnivanja navodne osnivacke skupstine Kongresa Bosnjaka svijeta

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) obavještava svoje članstvo i javnost u vezi upita koje smo dobili od strane nekih organizacija i pojedinaca povodom navodnog organiziranja “Kongresa Bošnjaka Svijeta” u Julu ove godine. KBSA upozorava da ni članstvo, ni Upravni Odbor KBSA, niti simpatizeri ove organizacije ne stoje iza organiziranja navodne osnivačke skupštine. KBSA je pravno i legalno zaštitila ime, logo i instituciju organizacije KBSA prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država, i upozorava sve koji se ilegalno koriste imenom i nazivom institucije KBSA na pravne posljedice takvog čina. Za više informacija o jedinom legitimnom Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike, posjetite našu web stranicu bosniak.org.

Povodom navodne osnivačke skupštine KBS, želimo upozoriti javnost na jedan neozbiljan i neorganizovan a kao takav, po bošnjačku dijasporu i bošnjački korpus uopće, štetan pokušaj samoproglašenih uglednika u dijaspori da principom poznanstva, ličnog prijateljstva i interesa organizuju Osnivačku Skupštinu Kongresa Bošnjaka svijeta u Sarajevu jula ove godine.


Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao krovna organizacija bošnjačke dijaspore na sjevenoameričkom kontinentu, je orginalni inicijator ideje o potrebi uvezivanja bošnjačke dijaspore širom svijeta u Kongres Bošnjaka Svijeta. KBSA je svjestan vlastite odgovornosti u realizaciji jedne ovakve po Bošnjake veoma važne ideje. Zbog te svijesti i odgovornosti smatramo da takvu ideju nije moguće realizirati kroz instituciju ličnog poznanstva i prijateljstva zaobilazeći legalne i legitimne organizacije bošnjačke dijaspore u zemljama u kojima žive. Posebno štetnim smatramo da nosilac realizacije ideje, koja bi trebala posvjedočiti jedinstvo bošnjačkog korpusa, bude novoosnovana organizacija KBSA2000, tj. nekoliko pojedinaca koji su svojim djelovanjem doveli do podijeljenosti unutar Bošnjaka na području Sjeverne Amerike. KBSA2000 je registriran i osnovan u aprilu 2009, nakon neuspjelih pokušaja ilegalnog skidanja legalno izabranih članova UO KBSA i neviÄ‘ene satanizacije kroz medije svih onih koji su podržali KBSA.


Upravo zbog neimanja bilo kakvog legitimiteta (cak nisu imali kvoruma da odrze svoju izbornu skupstinu u Phoenix u maju ove godine) unutar bošnjacke zajednice u sjevernoj Americi, polažući nadu u neinformisanost javnosti, isti pojedinci nastoje sebe ugurati u historiju pa i po cijenu historijske greške i štete za narod za čije se interese navodno zalažu. Štetnost njihovog djelovanje su već osjetile lokalne zajednice u kojima ti pojedinci žive i koje su smogle snage da ih smijene sa funkcija koje su obavljali.


Za razliku od njih, KBSA smatra da je ideju KBS moguće realizovati jedino kroz demokratski proces koji će Bošnjacima omogućiti da unutar svojih organizacija u državama u kojima žive prepoznaju i izaberu one za koje znaju da će ih zasluženo i dostojanstveno predstavljati u KBS.


Naravno, jedan ovakav projekat nemoguće je realizovati bez koordinacije i suradnje sa bošnjačkim i pro-bosanskim kulturnim, društvenim, naučnim, nevladinim, političkim i vjerskim institucijama i organizacijama iz BiH kao i istaknutim javnim djelatnicima i pojedincima iz bošnjačkog korpusa kako u domovini tako i u dijaspori. Ovim putem želimo upozoriti sve legitimne organizacije i osobe koje predstavljaju Bošnjake na moguće negativne posljedice koje bi imala Osnivačka Skupština KBS u organizaciji nekoliko pojedinaca.


Prije svega, tim činom bi bila formalno formirana još jedna bošnjačka organizacija koja nema legitimitet za ono za što se predstavlja.
Drugo, time bi bio prihvaćen princip da su lične političke ambicije pojedinaca mnogo važnije od općeg interesa.


Treće, osnivanje KBS na ovakav način samo bi cementiralo i produbilo postojeće podjele unutar bošnjačkog dijasporskog korpusa.


ÄŒetvrto, ovim bi bila diskreditovana i kompromitovana potrebitost i neophodnost suštinskog, institucionalnog i demokratskog a ne formalnog i isforsiranog uvezivanja bošnjačke dijaspore.
UO KBSA je jedinstvenog stava da je, bez široke i otvorene javne rasprave na osnovu koje bi se dobila većinska podrška postojećih bošnjačkih udruženja širom svijeta i BiH, Osnivačka skupština KBS zakazana za 16.juli nepromišljena avantura pojedinaca koja može samo produbiti postojeće podjele unutar bošnjačkog korpusa.


Molimo vas da ovo saopćenje proslijedite dalje, svim Bošnjacima i relevantnim institucijama sa kojima suraÄ‘ujete.


Pozivamo vas na bošnjačko jedinstvo, suradnju i odgovornost za dobrobit Bošnjaka i naše domovine Bosne i Hercegovine.

Upravni Odbor KBSA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VKBI podržava ideju da se osnuje kongres Bošnjaka svijeta

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) podržava ideju da se osnuje kongres Bošnjaka svijeta, ali ne prihvata da se ovaj kongres osnuje 16. jula u Sarajevu zbog neadekvatne pripreme i neupućenosti u sam proces formiranja svjetskog kongresa bošnjačkih institucija i pojedinaca iz BiH i dijaspore, saopćeno je danas iz VKBI-a.

Stav VKBI-a je da se na susretu zakazanom za 16. juli, čiji je inicijator KBSA 2000, donese zaključak o inicijativi za osnivanje kongresa Bošnjaka svijeta kako bi u narednom periodu sve relevantne bošnjačke institucije, organizacije i pojedinci učestvovali u formiranju zajedničke svjetske bošnjačke asocijacije.

 

Cijenimo da su ideja i inicijativa dobri, ali način i metod da se želi formirati kongres Bošnjaka svijeta u julu 2011. nije prihvatljiv za VKBI,navodi se u saopćenju.

 

 

Vijesti: