Naučna istraživanja

Ramazan je vrijeme u kojem Bog kao milost spušta svoje najviše istine i vrijednosti

Ramazan je vrijeme u kojem Bog kao milost spušta svoje najviše istine i vrijednosti

Ramazan je vrijeme u kojem Bog kao milost spušta svoje najviše istine i vrijednosti. Ramazan zato posebno naglašava brigu za one koji su na razne načine u stanju potrebe, ali i potrebu obnove muslimanskog, u našem slučaju, i bošnjačkog jedinstva.

Bog, dž. š., čovjeku je kao halifi, povjeritelju na zemlji i svemiru, odnosno imamu, voÄ‘i i prvaku, ponudio Objavu, Svoju Riječ, Istinu i Uputu u slobodi. Iza slobode, ovo je mjesec Objave i mjesec u kojem je čovjek odabran kao prvak nad svim stvorenjima u stvorenim svjetovima. Po Objavi, slijedi vjera u slobodi. A, opet, bez vjere nikada nema šest pravih, jedino od Boga darovanih vrijednosti u vjeri. Prvi plod ili biser vjere je povjerenje meÄ‘u ljudima, narodima i rasama. Osnovna odlika 20. stoljeća je nepovjerenje meÄ‘u njima, a nema fabrike u kojoj se može napraviti povjerenje, osim kroz vjeru.

Ono što, takoÄ‘er, slijedi iz vjere jeste nijet, cilj, orijentacija i pravac.  Pogubili su repere života, a to je nijet. Treće po nijetu je sadržaj života. Poslanik Muhammed, a. s., kaže da vjere nema bez djela i prakse, niti Bog prima praksu bez djela. Bez vjere nema sadržaja. TakoÄ‘er, važan je hidajet, odnosno uputa, te stid prema sebi, ljudima i meÄ‘u ljudima. Stid slijedi iz straha pred Bogom. Još jedno, nema haka, to jest istine i pravde, u životu bez vjere. Jer, iz istine slijedi pravda. Nikada na svijetu to niko neće moći vještački proizvesti. Sve to slijedi iz vjere i sve je to Bog, dž. š., darovao ljudima u vremenu ramazana.


Bošnjačko jedinstvo utemeljeno je na vjeri i vjerovanju. No, put prema jedinstvu vodi preko stida, istinskih radnih navika, shvatanja da su vanjske razlike meÄ‘u nama sekundarne.  A da je ono što nas veže i povezuje isti Bog, isti Stvoritelj, Poslanik, melek smrti, isti zemaljski kraj, cilj života da Bog bude zadovoljan nama i spoznaja da je promašen smisao života ako se mi kroz njega udaljavamo od Boga. To su fundamentalne, neizbrisive i neizmjenjive forme na kojima počiva jedinstvo. Ono se u svim organiziranim grupama postiže kroz tri forme. Odgojem u porodici, obrazovanjem, spoznajom i socijalizacijom u društvu. Njihov cilj mora biti da dobijemo slobodne i ravnopravne Bošnjake. Slične i različite, a predane i pokorne pred Bogom. A ne da odgajamo ljude koji se ne plaše pred Bogom, a pocrkaše od straha jednih prema drugima.

Namaza nema bez zekata, a posta nema bez sadekatu-l-fitra. Time se apostrofira briga za one kojima je potrebna pomoć. Zekat je institucionalno, obavezujuće čišÄ‡enje imovine jednom godišnje. On pripada kategorijama koje su spomenute u Kur'anu, a to su: obespravljeni, nemoćni, nezaposleni, umno i fizički nemoćni. To je Božiji poziv da u imecima imućnih ima udio, hak ili pravo nemoćnih i siromašnih po svim osnovama, a za koje oni nisu krivi. Ramazan je mjesec činjenja dobrih dijela, potpomaganja, solidariziranja meÄ‘u ljudima. U Poslanikovom ustavu u jednom članu se kaže da "vjernici nikada neće ostaviti ljude na cjedilu". Dakle, to je ono urgentno. Zato postoji institucionalna Islamska zajednica i njen je emanet i zavjet pred Bogom da organizirano prikuplja sredstva i da se brine da ona doÄ‘u do ljudi koji od Boga imaju pravo, hak na njih.

Dragi Bog nenasilnim putem, to jest autoritetom Svog propisa i Svoje Riječi premošÄ‡uje jaz izmeÄ‘u onih koji nemaju, i nikad u svom kapacitetu ne mogu steći, i onih kojima je Allah, dž. š., dao mogućnosti. U njihovoj imovini, koja je halal, svoje pravo ima sirotinja. Tako imućni ne daju, nego izvršavaju obavezu prema Bogu, a siromašni ostvaruju svoje pravo. Zato mi ne možemo biti uzvišeni u davanju, niti siromašni poniženi u primanju.

Vijesti: