Naučna istraživanja

Srpsko-hrvatski pakt je izvršio agresiju na RBiH i genocid nad njenim građanima

Srpsko-hrvatski pakt je izvršio agresiju na RBiH i genocid nad njenim graÄ‘anima

 

Agresiju na RBiH i genocid nad njenim graÄ‘anima nije izvršio  ¨Projekt Velike Srbije¨, već Srpsko-hrvatski pakt.  To je ogromna razlika.  Na hiljade graÄ‘ana RBiH je prošlo teror HVO-a i HV-a i konc. logora Dretelj, Heliodrom, i sličnih.  Patriote RBiH su  ljeta 1992. godine imali u rukama srednjoročno osiguranu pobjedu, da ih nije napala i Republika Hrvatska i njeni surogati u RBiH prema zahtjevima Srpsko-hrvatskog pakta koji je načinjen tajno u Zagrebu 1987. godine, prigodom susreta Milovana Đilasa i Franje TuÄ‘mana, a na osnovi dogovora Cvetkovi-Maček iz 1939. 

 

Očigledno je to da nije bilo Srpsko-hrvatskog pakta, tj. da je barem Republika Hrvatska po pitanju R BiH ostala neutralna, ma kako ludi i krvoločni Srbi bili, tj. ma kako ambiciozno agresivni i krvoločni bili srpski rukovodioci u glavnom štabu u Beogradu, postoji opravdana sumnja da bi se Srbi i Crnogorci sami upustili u avanturu agresije na RBiH, jer sami ih pobijediti nisu mogli, a rezultat bi bio na kraju u  korist graÄ‘ana RBiH.  Tek uz kooperaciju Republike Hrvatske putem Srpsko-hrvatskog pakta, kojega je osmislio i amenovao i Zapad (Vatikan, Njemačka itd.), Srbija i Crna gora su zajedno sa Hrvatskom uspjele baciti RBiH na koljena i dovršiti pokolj i njeno rasturanje. 

 

Poslije izvrsene agresije i genocida, posebno kroz Tužbu BiH na Svijetskom sudu cilj Srpsko-hrvatskog pakta sa stanovišta Vatikana i njegovog klijenta Republike Hrvatske, bio da Srbija bude glavni i ustvari jedini krivac za krvoproliće nastalo prilikom raspada SFR Jugoslavije.

Vijesti: