Naučna istraživanja

Istrazivacki projekti i aktivnosti

I  Istraživački projekti i aktivnosti

1.Bosanski jezik priznat u Kanadi kao jezik Svijetske kulturne baštine

Bosanski jezik je priznat u Kanadi kao jezik u grupi Svijetske kulturne baštine 2004. godine.

2.Upotreba nacionalnog imena Bošnjak u Kanadi

 

U kanadskim statističkim i drugim dokumentima se od 2006. godine upotrebljava nacionalno ime Bošnjak.

 

3. Genocid u Bosni i Hercegovini se treba izučavati u kanadskim školama

 

KIG kao član kanadske organizacijeKanaÄ‘ani za muzej genocidapokrenuo inicijativu da se genocid u Bosni I Hercegovini  izučava u kanadskim  školama. Inicijativa pokrenuta 2009.

 

4. Poslije pet godina intezivnog lobiranja Kanadski parlament jednoglasno usvojio Rezoluciju o genocidu u Bosni i Hercegovini.

 

Kanadski Bošnjaci su svojom aktivnošÄ‡u za usvajanje rezolucije branili svoje ljudskodostojanstvo i svoje pravo na istinu, pravdu, domovinu. Rezolucija usvojena 20 10. 2010.

 

5. Pušten u parlamentarnu proceduru Zakon - Bill -C  - 533

 

Zakon je prošao prvo parlamentarno čitanje. Kanada će biti prva zemlja u svijetu koja je pored rezolucije usvojila i zakon o genocidu u Bosni i Hercegovini. Zakon je u parlamentarnoj proceduri od 2010.

6. Naučno istračivački projekat Borba protiv negiatora genocida

Ovaj projekat ukljucuje:

-          važnost sjećanja i shvatanja da genocid nije puka statistička činjenica. Svaka osoba je imala ime i prezime. Svaka osoba je imala identitet. Svaka osoba je bila jedinstven dio života na zemlji, 

-          zločinci genocida su uspjeli ne samo zbog oružja kojim su posjedovali nego zbog mržnje prema drugom i drugačijem koja ih je obuzimala, 

-          šutnja i ravnodušnost su veoma opasne, kao što smo vidjeli i u mnogim genocidima nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i šire, 

-          potreba za borbom protiv masovnih zločina i društvenim normama koje ne kažnjavaju zločine kroz nacionalna i meÄ‘unarodna prava je veoma bitna. Borba s kojom nikad više nećemo biti ravnodušni prema rasizmu i mržnji, s kojom nikad više nećemo šutjeti i odobriti zločin genocida.  

7. Poziv Darku Trifunovicu da ucestvuje na Evropskom kongresu policije je povucen, i njegovo ucesce je otkazano.

MeÄ‘unarodni sud pravde u Hagu je svojom presudom dokazao zločin genocida u Srebrenici. Negiranje istog nije samo vrijeÄ‘anje žrtve, već i negiranje odluke najvećeg pravnog autoriteta u svijetu. Oni, koji vrijeÄ‘aju žrtve zločina, negiranjem zločina genocida, i koji ne poštuju odluku MeÄ‘unarodnog suda pravde u Hagu ne smiju imati pravo učešÄ‡a na visokom skupu Evropske policije koji upravo govori o terorizmu i zločinu protiv čovječnosti. Ovim i ranijim saopštenjem KBSA upozorava organizatora, kao i širu javnost i medije, na činjenice koje bi dr. Darka Trifunovića trebale diskvalificirati od učestvovanja u jednom takvom skupu. Njegove javne izjave su u suprotnosti s naporima i ciljevima Europske Policije. Negiranje genocida, od strane dr. Darka Trifunovića može biti kažnjivo u svjetlu novih zakonskih propisa koji se danas debatiraju u EU. Negiranje genocida, od strane dr. Darka Trifunovića može biti kažnjivo u svjetlu novih zakonskih propisa koji se danas debatiraju u EU.

8. Srđi Trifkoviću, negatoru genocida u Bosni i Hercegovini i propagatoru antimulimanske kampanje, zabranjen ulaz u Kanadu

Njegov cilj bio je da širi govor mržnje. Ovo je veliki korak u kanadskoj demokratiji, posebno u smislu zaštite etničkih i vjerskih prava KanaÄ‘ana od opasnih posljedica govora mržnje i poricanja genocida. Svako negiranje genocida u Kanadi i drugim demokratskim zemljama nespojivo je s demokratskim vrijednostima.  Istina o zločinima ne dolazi sama, za nju treba boriti kako bi činjenice utemeljene na naučnim metodama postale globalno priznate kod meÄ‘unarodnih sudova i država.

9. Naučno istraživački projekat Razum, pravda, ne osveta

Ovaj rad je raÄ‘en za MeÄ‘unarodnu naučnu konferenciju «Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica, jula 1995. godinepouke budućim generacijama « u organizaciji Instituta za istražiavanje zločina protiv čovjećnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet Sjeverna Karolina u Šarloti { USA}.

10. Poziv bosanskohercegovačkoj dijaspori u Kanadi da podrži Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu

Historijski dan za odnose Bosne i Hercegovine i Kanade. Klub prijatelja Bosne I Hercegovine u Kanadskom parlamentu je uspostavljen 15. 11. 2011.

11. Povelja Bošnjaka

Usvojena na naučnom skupu “Bošnjaci i Bosna” u Torontu – Kanada, 26. novembra 2010. Godine. Upućujemo sunarodnjacima širom svijeta i svim dobronamjernim ljudima, ovu Povelju Bošnjaka, kao naše viÄ‘enje stanja bošnjačkog naroda i države Bosne i Hercegovine, uz preporuke šta nam je svima činiti dalje u cilju obrane opstojnosti naroda i domovine.

12. Otvoreni Apel bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora, naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore, 25. 11. 2010.

Za ubrzanu obnovu cjelovite, multietničke, funkcionalne, održive, prosperitetne i europske države jednakopravnih graÄ‘ana i ravnopravnih naroda demokratske Bosne i Hercegovine. Apel se upućuje članicama OUN, NATO, OSCE, Državama i Parlamentu Europske Unije, Vijeću Europe, Komesarima Europske Unije, SAD, Japanu, Organizaciji Islamske Konferencije (OIC), BRIC – Brazilu, Ruskoj Federaciji, Indiji i Kini, Upravnom odboru PIC-a, OHR.

II Bitni naučnoistraživački projekti

1.Genocid kao najteži oblik zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava stalni je predmet istraživanja KIG.

- Naučno istraživački projekat Genocid u svijetu,

- Naučno istraživački projekat Genocid u Bosni i Hercegovini

- Naučno istraživački projekat Genocid u Srebrenici

- Naučno istraživački projekat Genocid u Prijedoru

KIG kao meritorna naučna ustanova, koja se bavi naučnim istraživanjima zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava, je, izmeÄ‘u ostalog, na bazi naučnih postulata i polazišta, kao i odgovarajuće naučne paradigme, sproveo proces konceptualizacije i realizacije više naučnoistraživačkih projekata, čiji su rezultati objavljeni u više studija. Radi se o naučnim i operativnim dokumentima, koji polaze od najsavremenijih teorijskih i metodoloških postulata i polazišta, koji kroz naučnu zamisao artikulišu problem i predmet istraživanja, zatim ciljeve istraživanja, hipotetički okvir, način istraživanja, te naučnu i društvenu opravdanost istraživanja. Operativni dio sadrži instrumentarij, planove sreÄ‘ivanja i obrade podataka, kao i planove istraživanjaterminski, kadrovski i planove materijalno-tehničkih i finansijskih sredstava. Već u fazi izrade, a kasnije i realizacije, projekti determiniraju okupljanje i angažovanje odgovarajućeg broja i profila kadrova, sa odreÄ‘enim ulogama i zadacima u procesu realizacije naučnih istraživanja. U fazi pripreme i organizovanja realizacije naučnih istraživanja obavlja se pretestiranje projekata na izvorima podataka, što se u procesu konceptualizacije naučnog istraživanja ovo tretira kao postupak rekonceptualizacije kojim se verifikuju naučnoistraživačkiprojekti, kao naučni i operativni dokumenti, kojima se upravlja, usmjerava i vodi cijeli proces naučnog istraživanja.

2.Naučnoistraživački projekt Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991-1995. je osnov za longitudinalno i panel istraživanje KIG i osnova za dugoročno istraživanje

Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991-1995. predstavlja ključni naučnoistraživački projekt KIG.

Vijesti: