Naučna istraživanja

Ko je tražio provedbu referenduma: Više od dva miliona građana glasalo za suverenu RBiH

Ko je tražio provedbu referenduma: Više od dva miliona graÄ‘ana glasalo za suverenu RBiH

 

Na glasanje izašlo 64,31% birača s pravom glasa, a za suverenost RBiH glasalo njih 99,44%, čime je RBiH dobila nezavisnost

  

Autor S. Degirmendžić | objavljeno 01.03.2012.

 

Briselskom Deklaracijom o Jugoslaviji od 17. decembra 1991., na osnovu preporuka internacionalne Arbitražne komisije, kojom je predsjedavao Francuz Robert Badinter (Robert Badinteur), konstatirana je disolucija SFRJ i tadašnje republike su pozvane da se do 23. decembra 1991. izjasne o nezavisnosti. Republike su dobile obećanja da će do 15. januara biti i internacionalno priznate.

 

Skupštinska odluka

 

Republika Bosna i Hercegovina blagovremeno je podnijela prijavu i odgovorila na upitnik Arbitražne komisije, a do tog vremena bio je pripremljen i radni tekst nacrta ustava Republike BiH.

 

No, 15. januara 1992. objavljen je izvještaj Badinterove Arbitražne komisije, u kojem je konstituiranje Republike Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države uvjetovano još jedino referendumom njenih graÄ‘ana, jer su ostali uvjeti iz decembarske Deklaracije Evropske zajednice bili ispunjeni.

 

Na osnovu toga, Skupština Republike Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom, 26. januara 1992. donijela je Odluku o raspisivanju referenduma o budućem statusu Republike.

 

Referendum o nezavisnosti RBiH održan je 29. februara i 1. marta 1992. Referendumsko pitanje glasilo je: "Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?"

 

Velika izlaznost

 

Na glasanje je izašlo 64,31% birača s pravom glasa, a za suverenost RBiH glasalo je njih 99,44%, čime je RBiH dobila nezavisnost. U brojkama, to znači da je glasalo 2.073.568 graÄ‘ana, a samo njih 6.073 bila su protiv.

 

Na referendumu je bilo angažirano 2.500 posmatrača. U općinama koje su bile pod kontrolom Srpske demokratske stranke (SDS), koja je na sve načine opstruirala održavanje referenduma, glasanje nije moglo biti održano, pa su biračka mjesta otvarana u najbližim mjestima u kojima su građani mogli na miru ispuniti svoju građansku dužnost.

 

Agresija na RBiH

 

Zemlje Evropske zajednice priznale su Republiku Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992., ali tada je istovremeno počela i najkrvavija agresija na jednu zemlju nakon Drugog svjetskog rata, koju su Evropa i ostatak svijeta posmatrali skrštenih ruku naredne četiri godine.

Vijesti: