Naučna istraživanja

Nauka o genocidu - satisfakcija za preživjele žrtve genocida

The Science of Genocide - satisfaction for the survivors of genocide

The UNSA Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law publications Promoted

The scientific publications of the UNSA Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law was organized represent a significant contribution to the updating and development of scientific knowledge about the crimes against humanity and international law, which is in the function of constituting, promoting and developing subjects and methods of the science about genocide and its specific scientific disciplines within the social sciences and humanities.

http://instituteforgenocide.org/?p=7510

Nauka o genocidu - satisfakcija za preživjele žrtve genocida

Promovirana izdanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Naučna djela u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu predstavljaju značajan naučni doprinos upotpunjavanju i razvoju naučnih saznanja o zločinima protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, što je u funkciji konstituiranja, afirmacije i razvoja predmeta i metoda nauke o genocidu i njenih odreÄ‘enih naučnih disciplina u okviru društvenih i humanističkih nauka.

http://instituteforgenocide.org/?p=7513&lang=bs

 

 

Naučno saznanje, stečeno naučnim istraživanjima o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, pored naučnog doprinosa, najneposrednije je u funkciji izgradnje, očuvanja i razvoja mira, sloboda i prava, solidarnosti, uzajamnosti, jednom riječju svih proklamovanih principa i vrijednosti u najvišim dokumentima Ujedinjenih nacija, čije uvažavanje i ugraÄ‘ivanje u temelje ljudskog društva obezbjeÄ‘uje razvoj boljeg i pravednijeg svijeta, kao ideala kome treba da teži savremena civilizacija i kultura i ljudsko čovječanstvo. Institut za istraživanje genocida Kanada teži ostvarenju i dostizanju naučne istine, kojom će se obezbijediti razvoj nauke i naučnog saznanja, ali i nauke, čija će saznanja doprinijeti razvoju plemenitijih odnosa meÄ‘u ljudima u ljudskoj zajednici i ljudskom društvu.

 

http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=51643

Vijesti: