Naučna istraživanja

Silovanje kao smišljen vid genocida

Silovanje kao smišljen vid genocida

Institut za istraživanje genocida Kanada se zahvaljuje Prof. dr. Nisveta Alispahić, članicI Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK} koja je bila šef Katedre za ginekologiju na Medicinskom fakultetu u Tuzli i načelnica Ginekološke klinike UKC Tuzla na izuzetnom doprinosu istini o jednom od največih zločina protiv čovječanstva, zločinu silovanja.

Silovanje u ratu je ratni zločin

Nijedan od dva suda za ratne zločine, u Tokiju i Nirnbergu, nije zločine silovanja priznao kao ratni zločin. MeÄ‘unarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju {MKTJ} je 1993. godine na pritisak žena žrtava agresije i genocida proglasio silovanje zločinom protiv čovječnosti i do sada je u MKTJ donesena jedna presuda koja se bavi silovanjem, slučaj Foča. MKTJ je nastavio svoju praksu neuvršÄ‡ivanja kao posebne tačke zločina silovanja kao ratne strategije još od optužnice u slučaju Lukić. Ovom svojom odlukom, MKTJ je ženske žrtve stavio na marginu i relativizovao i negirao iskustvo silovanih žena i ostalih žena žrtava rata. IGK podsjeća da je tokom agresije na RBiH  silovanje od strane oružanih, vojnih, paravojnih, policijskih formacija korišÄ‡eno kao instrument etničkog čišÄ‡enja i genocida usmjerenog protiv žena. U ratu tjela žena su bojišta, dok poslije rata zločini protiv žena ostaju nevidljivi i neimenovani kao takvi. Polazeći od toga da je silovanje zločin koji najdublje pogaÄ‘a žrtvu u jezgru ljudskog dostojanstva, IGK  zahtjeva da u optužnice kao posebna tačka uÄ‘e zločin silovanja kao dio ratne strategije jer bi time MKTJ dao svoj doprinos zadovoljenju pravde i vraćanju dostojanstva žrtvama. Silovanje u ratu je teško je kršenje Ženevske konvencije i ono se mora tretirati kao ratni zločin, što ono i jest, i više se ne može smatrati nesretnom kolateralnom ratnom štetom.

Vijesti: