Naučna istraživanja

KONCENTRACIONI LOGORI ZA BOŠNJAKE – GENOCIDNE TVORNICE SMRTI

KONCENTRACIONI LOGORI ZA BOŠNJAKE – GENOCIDNE TVORNICE SMRTI

 

Koncentracioni logori smrti u BiH su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom.

 

Masovna i pojedinačna ubistva Bošnjaka u Republici Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. posebno su izvršena u koncentracionim logorima i drugim zatočeničkim objektima (sportski, školski, zdravstveni, rekreativni i ugostiteljski objekti, zatim fabričke hale, vojne kasarne, kinosale, sportske dvorane, stanice milicije, hoteli, kaznenopopravni domovi – državni zatvori, hangari, betonski bunkeri, tuneli, skladišta, magacini, distributivni centri, rudnici, stare jame, itd.).

 

Suprotno svim meÄ‘unarodnim konvencijama, a u cilju fizičkog uništenja Bošnjaka i stvaranja etnički čistih teritorija, srpski agresor je od prvog dana okupacije formirao veliki broj koncentracionih logora smrti na teritoriju Republike Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U njima su izvršeni barbarski zločini neviÄ‘enih razmjera kakve svijet ne pamti. Samao na području opčine Prijedor formirano je čak 57 logora. U cjeloj Bosni i Hercegovini je napravljeno 653 logora, čak u Srbiji 27, u Crnoj Gori 12, u Hrvatskoj 3. Sve ukupno: 695 logora, za koje znamo. Ko zna čija je sudbina, kojeg naroda, ponukala književnika Milana Kunderu da konstatira: ”Narodi se likvidiraju da im se najprije oduzme sjećanje. Unište im se knjige, obrazovanje, historija. Neko drugi im napiše druge knjige, da im neko drugo obrazovanje i izmisli neku drugu historiju. I narod, onda, postepeno počne zaboravljati šta je bio i šta je sada, a svijet to zaboravi još brže”. Ove riječi nevjerovatno tragično pristaju sudbini Bošnjaka.

 

U ime žrtava genocida, zločincima niko nema pravo oprostiti. U ime života budućih generacija, ne smijemo zaboraviti. Ko oprosti i zaboravi, pridružio se zločincima i agresorima.

 

Koncentracioni logori koje su Srbi formirali na području prijedorske općine, najgomozorniji su od svih mučilišta koje je svijet ikada vidio. U njima su klali Bošnjake kao zvijeri, gulili im kožu, žive ih spaljivali. Bošnjakinje su u njima silovali do smrti, a potom masakrirali. Srpski su im zločinci nožem vadili djecu iz utroba i na njihove im oči komadali”. (Roy Gutman, “Svjedok genocida”, Sarajevo 1995., str. 134-145).

 

Američki dnevnik Newsday od 2. augusta 1992. počeo je objavljivati seriju tekstova što ih je o srpskim logorima u Bosanskoj krajini napisao reporter tog lista Roy Gutman. Za ratne izvještaje iz Bosne i Hercegovine Gutman je 1993. dobio Pulitzerovu nagradu za novinarstvo. Njegovi su tekstovi prvi put ozbiljno alarmirali američku javnost i skrenuli pažnju na dogaÄ‘aje u Bosni i Hercegovini. Iz tih je istih tekstova i dobar dio graÄ‘ana Bosne i Hercegovine doznao šta se dešavalo u njihovom susjedstvu.

 

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom.

 

Masovna i pojedinačna ubistva Bošnjaka u Republici Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. posebno su izvršena u koncentracionim logorima i drugim zatočeničkim objektima (sportski, školski, zdravstveni, rekreativni i ugostiteljski objekti, zatim fabričke hale, vojne kasarne, kinosale, sportske dvorane, stanice milicije, hoteli, kaznenopopravni domovi – državni zatvori, hangari, betonski bunkeri, tuneli, skladišta, magacini, distributivni centri, rudnici, stare jame, itd.).

 

Koncentracioni logori Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača, Sušica, Kazneno-popravni dom Foča, kasarna Uzamnica – Višegrad, Rasadnik – Rogatica, Batković – Bijeljina, Luka – Brčko, Heliodrom – Mostar, Dretelj i Gabela – ÄŒapljina, Kaonik – Busovača i drugi krucijalni su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom (najstariji logoraš – strarica Hanka Kustura, u logoru Rasadnik – Rogatica, imala je 101 godinu, a meÄ‘u najmlaÄ‘im logorašima bilo je i beba roÄ‘enih u logorima i drugim mjestima zatočenja.

 

Prema dostupnim podacima u Republici Bosni i Hercegovini je postojalo preko 650 logora i drugih mjesta zatočenja, kroz koje je prošlo oko 200.000 logoraša, uglavnom Bošnjaka, pri čemu je preko 30.000 ubijeno i prisilno nestalo. U vezi s tim, treba istaći neke najkarakterističnije primjere. U logoru Luka Brčko ubijeno je 30-35 zatočenika Bošnjaka (11-16. maja 92); u KP domu Foča ubijeno je najmanje 266 zatočenika (juni – decembar 92); na Polju u blizini Ratina (Kalinovik) ubijena su otprilike 23 muškarca i mladića (5. augusta 92); u logoru Keraterm (Prijedor) ubijeno je oko 150 Bošnjaka (24. jula 92), na planini Vlašić (općina Skender-Vakuf) ubijeno je oko 200 Bošnjaka, muškaraca iz logora Trnopolje (21. augusta 92); kod Hrastove Glavice (Sanski Most) ubijeno je oko 100 logoraša, muškaraca odvedeneh iz logora Keraterm i Omarska (5. augusta 92); u selu Novoseoci (Sokolac) zatočeno je i ubijeno približno 44 Bošnjaka muškog spola (22. septembar 92); u Domu kulture u ÄŒelopeku (Zvornik) ubijeno je najmanje 30 zatočenika muškog spola (9-26. juna 92), u Tehničkoj školi u Karakaju (Zvornik) ubijeno je oko 110 muškaraca (1-3. juna 92); u Gerinoj klanici (Zvornik) ubijeno je oko 190 zatočenika (7. juna 1992.); kod Srednjeg (Ilijaš) ubijeno je 47 Bošnjaka iz logora Rajlovac i dr.

 

Ko su danas bosanskohercegovački logorasi?

 

Oličenje istine o agresiji i genocidu ili odbačene žrtve čija uspomena živi samo i isključivo zahvaljujući njihovoj spremnosti da ostave svoje sredstvo preživljavanja i trkom kroz sjećanja strašne torture još jednom kažu kako je pola dejtonske Bosne i Hercegovine na temeljima iskovanim od logoraških baraka, opasanih bodljikavom žicom, na temeljima strašnih krikova iz strašnih koncentracionih logora smrti podignutih u tako zvanoj slobodarskoj i demokratskoj Europi u dvadesetom vijeku, navodnom vijeku zaštite ljudskih prava i sloboda. Logoraši više ne trebaju nikome. Ni samoproglašenim intelektualcima, čuvarima bošnjačke svijesti, ni bošnjačkim liderima, spremnim da se bore samo za svoje interese i spremnim da šute kada agresori podižu spomenike poginulim agresorima i izvršiocima genocida, kada agresori zabranjuju okupljanja žrtava, kada agresori negiraju genocid. I ovog devetog maja, na Dan logoraša i Dan pobjede nad fašizmom, nije bilo nikoga od bošnjačkih lidera da podigne glas protiv logora, protiv fašizma, protiv sistema amnestiranih krivaca i poniženih žrtava, protiv negiranja sudskih dokazanog genocida, protiv činjenice da je pola dejtonske države Bosne i Hercegovine na temeljima skovanim od ostataka greda iz logoraških baraka, uvezanim bodljikavom žicom iza koje su naÄ‘eni skeleti koji dišu i tako opominju prije svega nas Bošnjake i našu bošnjačku djecu da ne zaboravimo njihove patnje.

 

Neke od posljedica, rezultata 10. genocida nad Bošnjacima su:

 

– broj poginulih Bošnjaka iznosi više od 200.000, a od toga preko 22.000 djece;

– broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece;

– broj hendikepiranih 100.600, od toga preko 4.000 djece;

– broj raseljenih: 1.225.000, u preko stotinu zemalja sirom svijeta;

– broj raseljenih unutar BiH iznosi 850.000;

– broj silovanih žena, 40.000;

– broj nestalih lica: 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Žepe;

– broj sela koja su potpuno uništena: 475;

– broj gradova koji su bili okupirani: 61;

– procenat ukupno uništenog stambenog fonda je oko 36%.

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini po opštinama

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Banja Luka

 

Sportska dvorana

Manjača

MUP

Tunjice-okružni zatvor

VIZ

Kasarna “Kozara”

Mali logor

Kaštel

Stari dom Armije

Logor na stadionu Borik- kasarna vojne policije

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bihać

 

Kasarna – Ripač

Otoka – Ripač

O.Š.Orašac

Traktorska stanica – Ripač

Kasarna – Račić

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bijeljina

 

Kasarna

Batkovići

Igralište Janja

Ekonomija-Novo Selo

Vojni magacin – Patkovača

Šećerana

KPD kod željezničke stanice

Zemljoradnička zadruga – Patkovača

Dvorac zamak (Crnog Vila)

Komunalno preduzeće “4.Juli”

Vanekov mlin

O.Š. “S.Hase”

Poljoprivredna škola

Privatna kuća Osmana Velagića – Janja

MUP – Janja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bileća

 

Kasarna – Bileća

Stara policijska stanica

Đački dom

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Dubica

Autobuska stanica

Stadion

MUP

Zamljoradnička zadruga – Draksenići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Gradiška

 

MUP

Farma svinja – Nova Topola

Zgrada štamparije – Bos.Grad

Škola učenika u privredi – Bos.Grad

Stara Gradiška

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Krupa

 

O.Š. – Arapuša

O.Š. – Jasenice

O.Š. – Suvaj

O.Š. “Petar Kočić” – Bosanska Krupa

O.Š. – Gorinja

O.Š. – Otoka

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Novi

 

Hotel “Una”

Stadion “Mlakve”

Vatrogasni Dom

Osnovna škola

MUP-Bos.Novi

Suha Me|a – Otoka

Privatne kuće Ekića

MUPBos.Kostajnica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Petrovac

 

Sportski centar

MUP

Autobuska stanica

Hotel

Jasikovac

Vrtoče

Kozula – ŠIP “Oštrelj” – Drinić

Radničke barake Oštrelj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Šamac

 

Zasavica

MUP

Otkupna stanica Crkvine

Zgrada TO

Fudbalski stadion Crkvine

Tehnička škola

O.Š. Bos. Šamac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bratunac

 

Sportska dvorana O.Š. “Vuk Karadzić”

Stadion

Magacin ukrasne keramike

Zadružni dom Kravice

Osnovna škola Konjević Polje

Podrum “Ekspres restorana”

MUP Bratunac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Brčko

 

Pravoslavna crkva – Pelagićevo

Restoran “Vestelije”

Brezovo Polje

Fudbalski stadion

Osnovna škola Lončari

DTV Partizan

SJB

Dom zdravlja

Stara džamija

Hotel “Posavina”

Prodavnica zemljoradničke zadruge – Pelagićevo

Luka

Kasarna

Autobaza “Laser”

Porušene vikendice – Potočari

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Busovača

 

Kaonik

”Medijapan”-sabirni centar

Kasarna Draga

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini ÄŒajniče

Škola

Lovački dom – Mostina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini ÄŒapljina

 

Dretelj

Vojarna – Gabela

Fabrika keksa

Duševna bolnica – Domanovići

Kapetanovića kuće – Počitelj

Višići

Magacin “Merhamet”

Osnovna škola – Počitelj

Silos – Bregava

Kasarna “Miro Popara” – Grabovine

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini ÄŒitluk

 

Fabrika “Frotea”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Doboj

Vojni logori kod tvornice “Bosanka” -Usora

Osnovna škola – Grapska

Željeznička stanica

Vojni hangar u kasarni Bare

SRC “Ozren”

Prodavnica – Piperi

SŠC

Vojna kasarna – Ševarlije

Tvornica pneumatika – Bare

Kotorsko – Bare

Perčin disko-na Usori UšÄ‡e

Podnovlje

Rudnik – Stanari

Vinska

Osnovna škola – Stanari

Majevac

Rukometni stadion

Ozren Kesten

“Bosanka”

Vojna kasarna Miljkovac

Centralni zatvor

Perčo, vila

Fabrika dalekovoda “Rudanka”

Apartmani Grabovica

Kotorsko selo

Grapska

Hangar PD “Majevica”

Putnikovo brdo – vojni objekat

Seona

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Donji Vakuf

 

Zatvor MUP-a

Magacin opštinskog štaba TO

Magacin trgovačkog preduzeća “Vrbaspromet”

Kasarna Daljan

Osnovna škola u Obarcima

Motel “Semešnica”

Stara zgrada dječijeg obdaništa

Garaža u kući vlasnika Ivice Stanke

Garaža u kući Lončar Goranana

Hotel “Vrbas” -podrumske prostorije-

Zgrada željezničke stanice u Oborcima

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Drvar

 

1.Hotel-Drvar

 

2.SŠC

 

3.Selo Prekaja

 

4.Sportski centar

 

5.O.Š. Kamenica

 

6.MUP

 

7.Selo Srnetica

 

8.Selo Posijek

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Foča

 

1.Ekonomija KPD-a “Brioni”

 

2.Livade” magacin TO-a

 

3.Privatna kuća Slobodana Matovića

 

4.KPD Foča

 

5.Ženski KPD Velečevo

 

6.Privatna kuća Nusreta Karamana – Miljevina

 

7.Otkupna stanica – Đi|evo

 

8.Osnovna škola Brod na Drini

 

9.Privatne kuće u Čohodar mahali

 

10.Motel “Bukovica”

 

11.Privatna kuća Trnovače

 

12.Partizan – sportska dvorana

 

13.SŠC Foča

 

14.Buk Bijela

 

15.Privatna kuća Muniba Hodžića

 

16.Presjeka” – Ustikolina

 

17.Privatna kuća Džanko Asime -Donje Polje

 

18.Privatne kuće u selu Đi|evo

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Fojnica

 

1.Osnovna škola HotigošÄ‡e

 

2.Brod Jasikovac

 

3.Dom za sveštenike – Bakovići

 

4.Privatne kuće Duhre

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gacko

 

1.Kasarna Avtovac

 

2.Fazlagića Kula

 

3.Termoelektrana

 

4.Samački Hotel

 

5.Pošta Avtovac

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Glamoč

 

1.MUP

 

2.Podrumi Hotela

 

3.Stadion

 

4.SŠC – Fiskulturna sala

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Goražde

 

1.Privatna kuća – Površnica

 

2.Selo Podhranjen

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gornji Vakuf

 

1.NEMA PODATAKA

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gračanica

 

1.Kasarna – Petrovo selo

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Grude

 

1.Duhanska stanica

 

2.Tvornica “Grudex”

 

3.Rudnik

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Han Pijesak

 

1.Logor

 

2.Ovčanik

 

3.Podžeplje i Plana

 

4.Farma stoke Mrkalji

 

5.MUP

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jablanica

 

1.Junuzovića kuće Doljani

 

2.Osnovna škola Sovići

 

3.Zukića kuće Doljani

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jajce

 

1.Kasarna Bravnice

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalesija

 

1.Selo Osmaci

 

2.Salon namještaja “Karić”

 

3.Dom kulture – Memići

 

4.Dom kulture – Osmaci

 

5.Magacin – Osmaci

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalinovik

 

1.O.Š.”Miladin Radojević”

 

2.Barutni magacin

 

3.MUP

 

4.Farma Pavlović

 

5.O.Š.”Ulog”

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kiseljak

 

1.Rotilj

 

2.Kasarna

 

3.SŠC

 

4.Palež

 

5.Stara općina

 

6.Višnjica

 

7.Silos

 

8.Kuće oko silosa

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kladanj

 

1.Osnovna škola – Obori

 

2.Osnovna škola – Pelemiši

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ključ

 

1. Barake – Gornja Sanica

 

2.Željeznička stanica – Gornja Sanica

 

3.Sportska dvorana

 

4.Osnovna škola – Biljani

 

5.Osnovna škola – Sitnica

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Konjic

 

1.Odmaralište MUP-a

 

2.Vikendice – Boračko jezero

 

3.Čelebići

 

4.Robna kuća – Buturović Polje

 

5.Banka – Buturović Polje

 

6.Kostajnica

 

7.Turija

 

8.Motel “Borašnica”

 

9.Selo Bijela

 

10.Dom kulture – Zabr|e

 

11.Privatne kuće – Zabr|e

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kotor Varoš

 

1.Pilana

 

2.SŠC

 

3.Stari Sud

 

4.Osnovna škola

 

5.Maslovare

 

6.MUP-Šiprage

 

7.Kožara

 

8.MUP

 

9.Dom zdravlja

 

10.Jelšingrad

 

11.Stari zatvor

 

12.Osnovna škola – Grabovica

 

13.Benzinska pumpa – Vrbanjci

 

14.Đevdin kafić – Vrbanjci

 

15.Osnovna škola – ÄŒelinac

 

16.Popovac – ÄŒelinac

 

17.Zatvor – ÄŒelinac

 

18.Borje – Planina

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kreševo

 

1.Hangar kod Šunje (Baritov mlin Resnik)

 

2.SŠC

 

3.Osnovna Škola

 

4.Privatne kuće – Sotnica

 

5.Škola – Polje

 

6.Ćilimara

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lištica – Široki Brijeg

 

1.Privatno imanje “Tuta”

 

2.MUP

 

3.Fabričke hale

 

4.Osnovna škola – Dobrokovići

 

5.Hale fabrike “Feal” – Dobrokovići

 

6.Osnovna škola – Kočerin

 

7.Duhanska stanica

 

8.Vitina

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Livno

 

1.O.Š. “I.G. Kovačić” – Livno

 

2.O.Š. “ZabrišÄ‡e”

 

3.O.Š. “Orguz”

 

4.Sportska dvorana “Zgona”

 

5.MUP – Livno

 

6.”Iris” – tvornica

 

7.Garaže “Elektrodistribucija”-Livno

 

8.Bivši “Komitet”

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lopare

 

1.Osnovna škola

 

2.Fabrika “Termal”

 

3.Pilane – Mačkovac

 

4.Napuštena štala – Mačkovac

 

5.Prodavnica zemljoradničke zadruge – Piperi

 

6.Ciglane

 

7.Osnovna škola – Jablanica

 

8.Osnovna škola – Brijest

 

9. MUP Lopare

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lukavac

 

1.Karanovac

 

2.Provizorne barake – Tumare

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ljubuški

 

1.Poljoprivredno dobro Radišići

 

2.Zavod za resocijalizaciju djece

 

3.Otoka D.Vitina

 

4.Atomsko sklonište

 

5.Zgrada SJB

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Modriča

 

1.Stanica Milicije

 

2.PD Mustafa Mujebegovic-Jakeš

 

3.Podnovlje

 

4.Majevac

 

5.Vranjak

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mostar

 

1.Medicinska škola

 

2.Gradsko groblje – “Sutina”

 

3.Stadion “Vrapčići”

 

4.Kasarna “Konak”

 

5.Kasarna “Sjeverni logor”

 

6.Geodetski zavod

 

7.Osnovna škola – Zijemlje

 

8.Samostan časnih sestara

 

9.Selo Vojno

 

10.MUP – Kamena zgrada

 

11.Privatni logor Kajtazova kuća – (Privatni zatvor Vinka Martinovića Štele)

 

12.Vojna akademija

 

13.ÄŒelovina

 

14.Povremeni zatvori

 

15. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Mašinski fakultet

 

16.”Veležov” stadion

 

17.Rodoč – Buna

 

18.Grabovica

 

19.ATG

 

20.Đubrani – Škola

 

21.Kod Mihajla – B.Polje

 

22.Osnovna škola – Sutina

 

23.Garaže – B.Polje

 

24. Rodoč – Heliodrom

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mrkonjić Grad

 

1.Klaonica – Podbrdo

 

2.Kula – Rajakovo Brdo

 

3.Hangar ugljarnik – Bjelajce

 

4.Servis

 

5.MUP – M.Grad

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Nevesinje

 

1.MUP

 

2.Kotlovnica Toplane

 

3.Gornje Rakitno

 

4.Tvornica alata

 

5.Alatnica

 

6.Podrum jedne kuće – Borci

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Orašje

 

1.Zgrada preduzeća Korpara – Lončari

 

2.MZ – Orašje

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Posušje

 

1.Gornje Raketno

 

2.Rudnik boksita Oluja

 

3.Stara osnovna škola

 

OMARSKA, zloglasno mučilište Bošnjaka

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prijedor

 

1.Osnovna škola – Kozarac

 

2.Željeznička stanica – Ljubija

 

3.Stari Majdan – Ljubija

 

4.Stadion – Ljubija

 

5.Tvornica gume”Protektirnica” – Brezič

 

6.Selo Mravinj

 

7.Mjesni ured – Orlovci

 

8.Osnovna škola – D.Garevci

 

9.”Elektro” – Kozarac

 

10.Sandučara (Korpara ili štamparija) – Kozarac

 

11.Stadion – Kozarac

 

12.Crkva Krkići – Kozarac

 

13.Hladnjača “IMPRO” – Prijedor

 

14.Vitlovska selo

 

15.Hotel “Mrakovica”

 

16.”Bosnamontaža” -Prijedor

 

17.Stočna pijaca – Prijedor

 

18.Autobuska stanica – Zecovi

 

19.Željeznicka stanica – Kozarac ili Trnopolje

 

20.Željeznicka stanica – Petrov Gaj

 

21.Stočna pijaca – Omarska

 

22.Sportska dvorana “Mladost” – Prijedor

 

23.Stara pilana – Kozarac

 

24.Dom kulture – Kozarac

 

25.”Prijedorčanka” tvornica sokova – Brezičani

 

26.Tukovi-stadion

 

27.Kratelj-stadion

 

28.Karan

 

29.Omarska

 

30.Društveni dom – Ćela

 

31.Osnovna škola – Kevljani

 

32.”Elementara” – Kozarac

 

33.Dva mjesta zatvaranja – Brezičani

 

34.Keraterm

 

35.Sportski centar- stadion – Prijedor

 

36.Rudnik – Ljubija

 

37.Osnovna škola u Sivcima kod Trnopolja

 

38.Barake OSC – Benkovac

 

39.Majdan

 

40.Crna kuća

 

41.Ciglana – Prijedor

 

42.Jaruge

 

43.Pozorište – Prijedor

 

44.Topola

 

45.Tomašica-rudnik željezne rude

 

46.Kasarna “Žarko Zgonjanin”

 

47.MUP Prijedor

 

48.MUP i MZ Urije – Prijedor

 

49.Autobuska stanica Žeger – ÄŒarakovo

 

50.”Kozaraputevi” – Prijedor

 

51.”Velepromet” – Prijedor

 

52.Dom kulture – Kozaruša

 

53.Vatrogasni dom – Ljubija

 

54.MUP – Ljubija

 

55.”Tomex” – Ljubija

 

56.Dom kulture – Trnopolje

 

57.”Šarena crkva” – Hrnići

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prnjavor

 

1.Tvornica obuće “Sloga”

 

2.Silos starog mlina Vijaka

 

3.MUP

 

4.Sportska dvorana

 

5.Osnovna škola – Lamovita

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prozor

 

1.Osnovna škola

 

2.Rumbovci 3.KPD

 

4.Vatrogasni dom

 

5.SŠC

 

6.SJB

 

7.Atomsko sklonište

 

8.Magacin TO

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rogatica

 

1.Ergela “Borike”

 

2.SŠC “Veljko Vlahović”

 

3.Planinarski dom – Podgaj

 

4.Osnovna škola “Ragib Džindo”

 

5.Sladara

 

6.Stara Osnovna škola – Borike

 

7.Crkveni dom

 

8.Poljoprivredno dobro – Rasadnik

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rudo

 

1.Mekteb

 

2.Stara željeznička stanica

 

3.Kasarna

 

4.Dom kulture

 

5.Mjesto Viti Grab

 

6.Mjesto Vranja

 

7.Mjesto Stankovača

 

8.Mjesto Rupavci

 

9.Bisag kod Miloševe kuće

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sanski Most

 

1.Sportska dvorana

 

2.”Krings”

 

3.”Betonirka”

 

4.O.Š. “Narodni Front”

 

5.MUP – Sanski Most

 

6.Kamengrad

 

7.O.Š. “Hasan Kikić”

 

8.O.Š. “Gornja Mahala”

 

9.Privatna kuća Sime Miljša

 

10.Keramika

 

11.MUP – L.Palanka

 

12.Lufani

 

13.Stari Majdan

 

14.Podvidača

 

15.Kotlovnica hotela

 

16.Šehovci

 

17.Privatna kuća Senada Šupuka – Trnova

 

18. Privatna kuća Kalić Idriza

 

19. Škola Tomina kotlovnica

 

20. Škola Kozica

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sarajevu

 

1.Selo Račići

 

2.Bolnica Jagomir – Centar

 

3.MUP – Ilidža

 

4.SŠC – Hadžići

 

5.Garaže – Hadžići

 

6.Zgrada TO – Hadžići

 

7.Podrum hotela – Hadžići

 

8.Tarčin

 

9.Kasarna Lukavica

 

10.Stara zgrada doma zdravlja – Ilidža

 

11.Kamp “Lužani” – Ilidža

 

12.Zgrada C.K. – Ilidža

 

13.Skladište “Energoinvesta” – Blažuj

 

14.Bolnica Kasindol -Ilidža

 

15.O.Š. “27 Juli” – Ilidža

 

16.Grafička škola – Ilidža

 

17.KPD “Kula” Ilidža

 

18.Industrijska škola – Ilijaš

 

19.Stara zgrada željezničke stanice – Ilijaš

 

20.Skladište “INA” – Ilijaš

 

21.Stara jama – Podlugovi

 

22.Stara O.Š. “V. Vuković” – Podlugovi

 

23.Hala pogona “MIK” – Podlugovi

 

24.Betonski bunker uz rijeku Stavanju – Podlugovi

 

25.Škola G. Bioča

 

26.Stare kuće Jamjanovića – Ilijaš

 

27.Kasarna Butile – Rajlovac

 

28.Skladište “Energopetrol-a” – Rajlovac

 

29.Kasarna vojnog aerodroma – Rajlovac

 

30.DC – Rajlovac

 

31.Garaže i podrumi Grbavice – N.Sarajevo

 

32.Krizni štab “Drvorijeka” – N.Sarajevo

 

33.Prodavnica “Digitron Buje” – N.Sarajevo

 

34.Prostorije MZ Vrace – N.Sarajevo

 

35.Đački dom “Bane Šurbat” – N.Sarajevo

 

36.Sportska dvorana – Pale

 

37.Kino sala – Pale

 

38.Dom kulture – Pale

 

39.Hotel Koran – Pale

 

40.Betonski bunker – Semizovac

 

41.Bunker “Kod Sonje” (pored pansiona “Kon Tiki”) – VogošÄ‡a

 

42.Sportski centar – VogošÄ‡a

 

43.Tunel Krivoglavci – VogošÄ‡a

 

44.MUP – VogošÄ‡a

 

45.Privatne kuće – VogošÄ‡a

 

46.Vulkanizerska radnja-Nakina garaža (vl.Nasufa Karalića) na petlji, Krivoglavci-VogošÄ‡a

 

47.Planjina kuća (privatna kuća Miralema Planje) Svrake-VogošÄ‡a

 

48.Kasarna JNA-Semizovac

 

49.Hotel “Park”-VogošÄ‡a

 

50.”UNIS”-ove tvornice – VogošÄ‡a

 

51.Blažukovo – Trnovo

 

52.Kasarna Žunovnica – Hadžići

 

53.Zgrada općine – Hadžići

 

54.Zgrada Socijalnog – Hadžići

 

55.Kasarna Hrenovica

 

56.MUP Ilijaš-zatvor

 

57.Punkt zimske službe-Nišići

 

58.Obdanište Ilidža

 

59.SKI klub “Romanija”

 

60.MUP Vraca

 

61.MUP Trnovo

 

62.Kasarna Blažuj

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Skender Vakuf

 

1.Zgrada pošte

 

2.Fabrika aluminijskog namještaja

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sokolac

 

1.Stočna farma Podromanija

 

2.Pošta – Knežina

 

3.Fiskulturna sala Osnovne škole – Sokolac

 

4.Punkt zimske službe

 

5.Pogoni KTK – Knežina

 

6.Osnovna škola – ÄŒavarine

 

7.Šipad Romanija

 

8.SŠC “S.V.ÄŒiča”

 

9.Privatne kuće – ÄŒavarine

 

10. Klaonica – Sokolac

 

11.Bolnica – Sokolac

 

12.Centralni zatvor – Sokolac

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Srebrenica

 

1.Auto servis -Potočari

 

2.Fabrika “Pocinčara” – Potočari

 

3.Fabrika akomulatora – Potočari

 

4.Fabrika stolica “Zeleni jadar”

 

5.Štale Drine Z.Jadar

 

6.O.Š. “Skelani” – Skelani

 

7.Nova Kasaba

 

8.Pravoslavna crkva – Kravice

 

9.Fabrika limenki – Skelani

 

10.Rudnik Sase

 

11.Zemljoradnička zadruga – Skelani

 

12.MUP Skelani

 

13.Meljine – Barake

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Stolac

 

1.Bolnica za zglobno-koštana oboljenja

 

2.V.P.Dom

 

3.Hangari željezare

 

4.Sabirni centar Đulića Mahala

 

5.Plješevac Đulića Mahala

 

6.Selo Greda

 

7.Selo Rotimilja

 

8.O.Š.”B.Šotra” Crnići

 

9.Duhanska stanica kod Dumanovca

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šekovići

 

1.Ženski zatvor

 

2.SŠC

 

3.Stanica milicije

 

4.Motel Loznica

 

5.Fudbalski stadion

 

6.Bijela zemlja

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šipovo

 

1.Staro Šipovo

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Teslić

 

1.Stadion F.K.”Proleter”

 

2.Lječilište B.Vrućica

 

3.MUP- Teslić

 

4.Radničke barake – Pribinić

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Trebinje

 

1.Vojni zatvor Tranzit

 

2.Kasarna

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Tuzla

 

Majevica

Rudarsko odmaraliste – Površnica

Lovački dom Stara Majevica

Magacin zadruge – Kovačevo

Privremeni stanbeni objekat – Potražje

”Jojina kafana” na Ban brdu

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ugljevik

 

Hala konfekcije “V.L. Kurjak” – Ugljevik

Termoelektrana – barake

Osnovna škola – Ugljevik

Fabrika obuće “Zenit” – Ugljevik

O.Š. Stari Ugljevik

Fabrika Gradnje – Novi Ugljevik

Zgrada stare općine – Stari Ugljevik

SSŠ “Ugljevik”

Stara zgrada rudnika – Stari Ugljevik

Firma “Gramet” direkcija – Stari Ugljevik

Rudnik – Bogutovo selo – direkcija

Kopovi Mezarja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vareš

 

SŠC – Vareš

Osnovna škola “Vladimir Nazor”

Zgrada Tehničke škole

Stanica Vojne policije

Tehnička škola – Vareš

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Velika Kladuša

 

Farma Drmaljevo I

Valionica Drmaljevo II

Zgrada C.K. – zatvor

Zgrada C.K.

Farma Napeke

Farma Rašetnin zid

Farma Ponikve

Dubrave

Farma Brezići

Stari grad

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Višegrad

 

Hotel “Bikavac”

Hotel “Vilina Vlas”

Objekat hidrocentrale

Vatrogasni dom

Kasarna “Požarnica”

Kasarna “Vardište”

Kasarna “Uzamnica”

O.Š. “Hasan VeletovIć”

O.Š. “Želimir Željic” – Prelevo

MUP

Škola za retardiranu djecu – Okolište

Silos pekare

Privatne kuće – Dobrun

SŠC

Vojni zatvor

Hamzići

Rehabilitacioni centar – Jakeš

O.Š. “Petar Kočić”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vitez

 

Škola G.Večerska

Dom kulture

Škola D.Dubravica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vlasenica

 

Igralište – Kasaba

Pilana – Milići

Osnovna škola

Zadružne štale – Piskavice

SJB

Hotel “Panorama”

SJB

Sala SŠC

Vojna sportska sala

Dom kolture – Milići

Logor Luka

Farma Pilića – Šošari

Magacin TO – Sušica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zavidovići

 

Selo Miljevići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zvornik

 

Škola Kneževići

Tvornica gline – Karakaj

TŠC – Karakaj

Stadion – Divić

Dom kolture – ÄŒelopek

Selo Pilice

Upravna zgrada – Zamlaz

Tvornica “Alhos”

Tvornica “Standard” – Karakaj

DP “Hladnjača” – Karakaj

Omladinsko naselje – Karakaj

Sud i stari zatvor – Zamlaz

DP Novi izvor

Zatvor

Sportska hala

Ciglane

Dom kulture – Drinjača

Orahovac Karakaj

Kuća Salihović Paše – Liplje

Motel Vidikovac -Divić

Ekonomija – ÄŒelopek

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Žepče

 

O.Š. “Perkovići”, Perkovići

O.Š. “Ljubatovići”, Ljubatovići

Silos “Nove Trgovine”, Žepče

Zadružne štale “N.Trgovine”, Žepče

Osnovna škola – Žepče

Prodavnica “N.Trgovine”, Bistrica

Hangari TP”N.Trgovina” Žepče

Privatne kuće u Ljeskovici

O.Š.”Papratnica”, Papratnica

 

Pripremio: Profesor Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

 

Povodom 9. maja – Dana logoraša Bosne i Hercegovine: Sjećanje na strašna mučenja, prebijanja, silovanja, patnje i likvidiranja Bošnjaka i Bošnjakinja u srpsko-crnogorskim i hrvatskim fašističkim logorima (09.05.2013.)

 

Vijesti: