Naučna istraživanja

KONCENTRACIONI LOGORI ZA BOŠNJAKE – GENOCIDNE TVORNICE SMRTI

KONCENTRACIONI LOGORI ZA BOŠNJAKE – GENOCIDNE TVORNICE SMRTI

Sjećanje na strašne patnje logoraša povodom 9. Maja Dana logoraša BiH

U agresiji na Republiku BiH i genocida nad njenim graÄ‘anima se nalazilo preko 650 logora u kojima je prema podacima Saveza logoraša BiH bilo zatočeno preko 200.000 ljudi bez obzira na dob ili spol, da li bili civili ili vojnici.U logorima je ubijeno oko 30.000 zatočenika. Na osnovu presuda Internacionalnog suda pravde, Internacionalnog krivičnog tribunal za bivšu Jugoslaviju i Suda BiH najzloglasniji logori kako po broju zatočenika, tako i po zločinima, bili su Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača, Luka-Brčko, Batković- Bijeljina, KPD Foča, Sušica – Vlasenica, Dretelj i drugi.  Istraživanja Instituta za istraživanje genocida, Kanada i drugih renomiranih naučno-istraživačkih institucija su pokazala da su zločini u svim logorima bili identični u svim vrstama brutalnosti i njihove organizacije, to jeste da su iza njih stajale velikonacionalističke ideologije. Najdramatičniji primjer uništavanja ličnosti u logorima bilo je seksualno zlostavljanje i silovanje, koje se sistematski sprovodilo u svim logorima.   Koncentracioni logori smrti u BiH su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom

http://instituteforgenocide.org/?p=5565&lang=bs

Remembering concentration camps in Bosnia and Herzegovina , where Bosniaks were detained, tortured, and killed

http://instituteforgenocide.org/?p=5563

 

Koncentracioni logori smrti u BiH su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom.

 

Masovna i pojedinačna ubistva Bošnjaka u Republici Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. posebno su izvršena u koncentracionim logorima i drugim zatočeničkim objektima (sportski, školski, zdravstveni, rekreativni i ugostiteljski objekti, zatim fabričke hale, vojne kasarne, kinosale, sportske dvorane, stanice milicije, hoteli, kaznenopopravni domovi – državni zatvori, hangari, betonski bunkeri, tuneli, skladišta, magacini, distributivni centri, rudnici, stare jame, itd.).

 

Suprotno svim meÄ‘unarodnim konvencijama, a u cilju fizičkog uništenja Bošnjaka i stvaranja etnički čistih teritorija, srpski agresor je od prvog dana okupacije formirao veliki broj koncentracionih logora smrti na teritoriju Republike Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U njima su izvršeni barbarski zločini neviÄ‘enih razmjera kakve svijet ne pamti. Samao na području opčine Prijedor formirano je čak 57 logora. U cjeloj Bosni i Hercegovini je napravljeno 653 logora, čak u Srbiji 27, u Crnoj Gori 12, u Hrvatskoj 3. Sve ukupno: 695 logora, za koje znamo. Ko zna čija je sudbina, kojeg naroda, ponukala književnika Milana Kunderu da konstatira: ”Narodi se likvidiraju da im se najprije oduzme sjećanje. Unište im se knjige, obrazovanje, historija. Neko drugi im napiše druge knjige, da im neko drugo obrazovanje i izmisli neku drugu historiju. I narod, onda, postepeno počne zaboravljati šta je bio i šta je sada, a svijet to zaboravi još brže”. Ove riječi nevjerovatno tragično pristaju sudbini Bošnjaka.

 

U ime žrtava genocida, zločincima niko nema pravo oprostiti. U ime života budućih generacija, ne smijemo zaboraviti. Ko oprosti i zaboravi, pridružio se zločincima i agresorima.

 

Koncentracioni logori koje su Srbi formirali na području prijedorske općine, najgomozorniji su od svih mučilišta koje je svijet ikada vidio. U njima su klali Bošnjake kao zvijeri, gulili im kožu, žive ih spaljivali. Bošnjakinje su u njima silovali do smrti, a potom masakrirali. Srpski su im zločinci nožem vadili djecu iz utroba i na njihove im oči komadali”. (Roy Gutman, “Svjedok genocida”, Sarajevo 1995., str. 134-145).

 

Američki dnevnik Newsday od 2. augusta 1992. počeo je objavljivati seriju tekstova što ih je o srpskim logorima u Bosanskoj krajini napisao reporter tog lista Roy Gutman. Za ratne izvještaje iz Bosne i Hercegovine Gutman je 1993. dobio Pulitzerovu nagradu za novinarstvo. Njegovi su tekstovi prvi put ozbiljno alarmirali američku javnost i skrenuli pažnju na dogaÄ‘aje u Bosni i Hercegovini. Iz tih je istih tekstova i dobar dio graÄ‘ana Bosne i Hercegovine doznao šta se dešavalo u njihovom susjedstvu.

 

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom.

 

Masovna i pojedinačna ubistva Bošnjaka u Republici Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. posebno su izvršena u koncentracionim logorima i drugim zatočeničkim objektima (sportski, školski, zdravstveni, rekreativni i ugostiteljski objekti, zatim fabričke hale, vojne kasarne, kinosale, sportske dvorane, stanice milicije, hoteli, kaznenopopravni domovi – državni zatvori, hangari, betonski bunkeri, tuneli, skladišta, magacini, distributivni centri, rudnici, stare jame, itd.).

 

Koncentracioni logori Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača, Sušica, Kazneno-popravni dom Foča, kasarna Uzamnica – Višegrad, Rasadnik – Rogatica, Batković – Bijeljina, Luka – Brčko, Heliodrom – Mostar, Dretelj i Gabela – ÄŒapljina, Kaonik – Busovača i drugi krucijalni su pokazatelji agresije i realizacije njene osnovne namjere – biološko i duhovno istrebljenje Bošnjaka, odnosno genocid nad tim narodom (najstariji logoraš – strarica Hanka Kustura, u logoru Rasadnik – Rogatica, imala je 101 godinu, a meÄ‘u najmlaÄ‘im logorašima bilo je i beba roÄ‘enih u logorima i drugim mjestima zatočenja.

 

Prema dostupnim podacima u Republici Bosni i Hercegovini je postojalo preko 650 logora i drugih mjesta zatočenja, kroz koje je prošlo oko 200.000 logoraša, uglavnom Bošnjaka, pri čemu je preko 30.000 ubijeno i prisilno nestalo. U vezi s tim, treba istaći neke najkarakterističnije primjere. U logoru Luka Brčko ubijeno je 30-35 zatočenika Bošnjaka (11-16. maja 92); u KP domu Foča ubijeno je najmanje 266 zatočenika (juni – decembar 92); na Polju u blizini Ratina (Kalinovik) ubijena su otprilike 23 muškarca i mladića (5. augusta 92); u logoru Keraterm (Prijedor) ubijeno je oko 150 Bošnjaka (24. jula 92), na planini Vlašić (općina Skender-Vakuf) ubijeno je oko 200 Bošnjaka, muškaraca iz logora Trnopolje (21. augusta 92); kod Hrastove Glavice (Sanski Most) ubijeno je oko 100 logoraša, muškaraca odvedeneh iz logora Keraterm i Omarska (5. augusta 92); u selu Novoseoci (Sokolac) zatočeno je i ubijeno približno 44 Bošnjaka muškog spola (22. septembar 92); u Domu kulture u ÄŒelopeku (Zvornik) ubijeno je najmanje 30 zatočenika muškog spola (9-26. juna 92), u Tehničkoj školi u Karakaju (Zvornik) ubijeno je oko 110 muškaraca (1-3. juna 92); u Gerinoj klanici (Zvornik) ubijeno je oko 190 zatočenika (7. juna 1992.); kod Srednjeg (Ilijaš) ubijeno je 47 Bošnjaka iz logora Rajlovac i dr.

 

Ko su danas bosanskohercegovački logorasi?

 

Oličenje istine o agresiji i genocidu ili odbačene žrtve čija uspomena živi samo i isključivo zahvaljujući njihovoj spremnosti da ostave svoje sredstvo preživljavanja i trkom kroz sjećanja strašne torture još jednom kažu kako je pola dejtonske Bosne i Hercegovine na temeljima iskovanim od logoraških baraka, opasanih bodljikavom žicom, na temeljima strašnih krikova iz strašnih koncentracionih logora smrti podignutih u tako zvanoj slobodarskoj i demokratskoj Europi u dvadesetom vijeku, navodnom vijeku zaštite ljudskih prava i sloboda. Logoraši više ne trebaju nikome. Ni samoproglašenim intelektualcima, čuvarima bošnjačke svijesti, ni bošnjačkim liderima, spremnim da se bore samo za svoje interese i spremnim da šute kada agresori podižu spomenike poginulim agresorima i izvršiocima genocida, kada agresori zabranjuju okupljanja žrtava, kada agresori negiraju genocid. I ovog devetog maja, na Dan logoraša i Dan pobjede nad fašizmom, nije bilo nikoga od bošnjačkih lidera da podigne glas protiv logora, protiv fašizma, protiv sistema amnestiranih krivaca i poniženih žrtava, protiv negiranja sudskih dokazanog genocida, protiv činjenice da je pola dejtonske države Bosne i Hercegovine na temeljima skovanim od ostataka greda iz logoraških baraka, uvezanim bodljikavom žicom iza koje su naÄ‘eni skeleti koji dišu i tako opominju prije svega nas Bošnjake i našu bošnjačku djecu da ne zaboravimo njihove patnje.

 

Neke od posljedica, rezultata 10. genocida nad Bošnjacima su:

 

– broj poginulih Bošnjaka iznosi više od 200.000, a od toga preko 22.000 djece;

– broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece;

– broj hendikepiranih 100.600, od toga preko 4.000 djece;

– broj raseljenih: 1.225.000, u preko stotinu zemalja sirom svijeta;

– broj raseljenih unutar BiH iznosi 850.000;

– broj silovanih žena, 40.000;

– broj nestalih lica: 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Žepe;

– broj sela koja su potpuno uništena: 475;

– broj gradova koji su bili okupirani: 61;

– procenat ukupno uništenog stambenog fonda je oko 36%.

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini po opštinama

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Banja Luka

 

Sportska dvorana

Manjača

MUP

Tunjice-okružni zatvor

VIZ

Kasarna “Kozara”

Mali logor

Kaštel

Stari dom Armije

Logor na stadionu Borik- kasarna vojne policije

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bihać

 

Kasarna – Ripač

Otoka – Ripač

O.Š.Orašac

Traktorska stanica – Ripač

Kasarna – Račić

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bijeljina

 

Kasarna

Batkovići

Igralište Janja

Ekonomija-Novo Selo

Vojni magacin – Patkovača

Šećerana

KPD kod željezničke stanice

Zemljoradnička zadruga – Patkovača

Dvorac zamak (Crnog Vila)

Komunalno preduzeće “4.Juli”

Vanekov mlin

O.Š. “S.Hase”

Poljoprivredna škola

Privatna kuća Osmana Velagića – Janja

MUP – Janja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bileća

 

Kasarna – Bileća

Stara policijska stanica

Đački dom

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Dubica

Autobuska stanica

Stadion

MUP

Zamljoradnička zadruga – Draksenići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Gradiška

 

MUP

Farma svinja – Nova Topola

Zgrada štamparije – Bos.Grad

Škola učenika u privredi – Bos.Grad

Stara Gradiška

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Krupa

 

O.Š. – Arapuša

O.Š. – Jasenice

O.Š. – Suvaj

O.Š. “Petar Kočić” – Bosanska Krupa

O.Š. – Gorinja

O.Š. – Otoka

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Novi

 

Hotel “Una”

Stadion “Mlakve”

Vatrogasni Dom

Osnovna škola

MUP-Bos.Novi

Suha Me|a – Otoka

Privatne kuće Ekića

MUPBos.Kostajnica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Petrovac

 

Sportski centar

MUP

Autobuska stanica

Hotel

Jasikovac

Vrtoče

Kozula – ŠIP “Oštrelj” – Drinić

Radničke barake Oštrelj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Šamac

 

Zasavica

MUP

Otkupna stanica Crkvine

Zgrada TO

Fudbalski stadion Crkvine

Tehnička škola

O.Š. Bos. Šamac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bratunac

 

Sportska dvorana O.Š. “Vuk Karadzić”

Stadion

Magacin ukrasne keramike

Zadružni dom Kravice

Osnovna škola Konjević Polje

Podrum “Ekspres restorana”

MUP Bratunac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Brčko

 

Pravoslavna crkva – Pelagićevo

Restoran “Vestelije”

Brezovo Polje

Fudbalski stadion

Osnovna škola Lončari

DTV Partizan

SJB

Dom zdravlja

Stara džamija

Hotel “Posavina”

Prodavnica zemljoradničke zadruge – Pelagićevo

Luka

Kasarna

Autobaza “Laser”

Porušene vikendice – Potočari

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Busovača

 

Kaonik

”Medijapan”-sabirni centar

Kasarna Draga

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini ÄŒajniče

Škola

Lovački dom – Mostina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini ÄŒapljina

 

Dretelj

Vojarna – Gabela

Fabrika keksa

Duševna bolnica – Domanovići

Kapetanovića kuće – Počitelj

Višići

Magacin “Merhamet”

Osnovna škola – Počitelj

Silos – Bregava

Kasarna “Miro Popara” – Grabovine

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini ÄŒitluk

 

Fabrika “Frotea”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Doboj

Vojni logori kod tvornice “Bosanka” -Usora

Osnovna škola – Grapska

Željeznička stanica

Vojni hangar u kasarni Bare

SRC “Ozren”

Prodavnica – Piperi

SŠC

Vojna kasarna – Ševarlije

Tvornica pneumatika – Bare

Kotorsko – Bare

Perčin disko-na Usori UšÄ‡e

Podnovlje

Rudnik – Stanari

Vinska

Osnovna škola – Stanari

Majevac

Rukometni stadion

Ozren Kesten

“Bosanka”

Vojna kasarna Miljkovac

Centralni zatvor

Perčo, vila

Fabrika dalekovoda “Rudanka”

Apartmani Grabovica

Kotorsko selo

Grapska

Hangar PD “Majevica”

Putnikovo brdo – vojni objekat

Seona

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Donji Vakuf

 

Zatvor MUP-a

Magacin opštinskog štaba TO

Magacin trgovačkog preduzeća “Vrbaspromet”

Kasarna Daljan

Osnovna škola u Obarcima

Motel “Semešnica”

Stara zgrada dječijeg obdaništa

Garaža u kući vlasnika Ivice Stanke

Garaža u kući Lončar Goranana

Hotel “Vrbas” -podrumske prostorije-

Zgrada željezničke stanice u Oborcima

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Drvar

 

1.Hotel-Drvar

 

2.SŠC

 

3.Selo Prekaja

 

4.Sportski centar

 

5.O.Š. Kamenica

 

6.MUP

 

7.Selo Srnetica

 

8.Selo Posijek

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Foča

 

1.Ekonomija KPD-a “Brioni”

 

2.Livade” magacin TO-a

 

3.Privatna kuća Slobodana Matovića

 

4.KPD Foča

 

5.Ženski KPD Velečevo

 

6.Privatna kuća Nusreta Karamana – Miljevina

 

7.Otkupna stanica – Đi|evo

 

8.Osnovna škola Brod na Drini

 

9.Privatne kuće u Čohodar mahali

 

10.Motel “Bukovica”

 

11.Privatna kuća Trnovače

 

12.Partizan – sportska dvorana

 

13.SŠC Foča

 

14.Buk Bijela

 

15.Privatna kuća Muniba Hodžića

 

16.Presjeka” – Ustikolina

 

17.Privatna kuća Džanko Asime -Donje Polje

 

18.Privatne kuće u selu Đi|evo

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Fojnica

 

1.Osnovna škola HotigošÄ‡e

 

2.Brod Jasikovac

 

3.Dom za sveštenike – Bakovići

 

4.Privatne kuće Duhre

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gacko

 

1.Kasarna Avtovac

 

2.Fazlagića Kula

 

3.Termoelektrana

 

4.Samački Hotel

 

5.Pošta Avtovac

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Glamoč

 

1.MUP

 

2.Podrumi Hotela

 

3.Stadion

 

4.SŠC – Fiskulturna sala

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Goražde

 

1.Privatna kuća – Površnica

 

2.Selo Podhranjen

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gornji Vakuf

 

1.NEMA PODATAKA

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gračanica

 

1.Kasarna – Petrovo selo

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Grude

 

1.Duhanska stanica

 

2.Tvornica “Grudex”

 

3.Rudnik

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Han Pijesak

 

1.Logor

 

2.Ovčanik

 

3.Podžeplje i Plana

 

4.Farma stoke Mrkalji

 

5.MUP

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jablanica

 

1.Junuzovića kuće Doljani

 

2.Osnovna škola Sovići

 

3.Zukića kuće Doljani

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jajce

 

1.Kasarna Bravnice

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalesija

 

1.Selo Osmaci

 

2.Salon namještaja “Karić”

 

3.Dom kulture – Memići

 

4.Dom kulture – Osmaci

 

5.Magacin – Osmaci

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalinovik

 

1.O.Š.”Miladin Radojević”

 

2.Barutni magacin

 

3.MUP

 

4.Farma Pavlović

 

5.O.Š.”Ulog”

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kiseljak

 

1.Rotilj

 

2.Kasarna

 

3.SŠC

 

4.Palež

 

5.Stara općina

 

6.Višnjica

 

7.Silos

 

8.Kuće oko silosa

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kladanj

 

1.Osnovna škola – Obori

 

2.Osnovna škola – Pelemiši

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ključ

 

1. Barake – Gornja Sanica

 

2.Željeznička stanica – Gornja Sanica

 

3.Sportska dvorana

 

4.Osnovna škola – Biljani

 

5.Osnovna škola – Sitnica

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Konjic

 

1.Odmaralište MUP-a

 

2.Vikendice – Boračko jezero

 

3.Čelebići

 

4.Robna kuća – Buturović Polje

 

5.Banka – Buturović Polje

 

6.Kostajnica

 

7.Turija

 

8.Motel “Borašnica”

 

9.Selo Bijela

 

10.Dom kulture – Zabr|e

 

11.Privatne kuće – Zabr|e

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kotor Varoš

 

1.Pilana

 

2.SŠC

 

3.Stari Sud

 

4.Osnovna škola

 

5.Maslovare

 

6.MUP-Šiprage

 

7.Kožara

 

8.MUP

 

9.Dom zdravlja

 

10.Jelšingrad

 

11.Stari zatvor

 

12.Osnovna škola – Grabovica

 

13.Benzinska pumpa – Vrbanjci

 

14.Đevdin kafić – Vrbanjci

 

15.Osnovna škola – ÄŒelinac

 

16.Popovac – ÄŒelinac

 

17.Zatvor – ÄŒelinac

 

18.Borje – Planina

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kreševo

 

1.Hangar kod Šunje (Baritov mlin Resnik)

 

2.SŠC

 

3.Osnovna Škola

 

4.Privatne kuće – Sotnica

 

5.Škola – Polje

 

6.Ćilimara

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lištica – Široki Brijeg

 

1.Privatno imanje “Tuta”

 

2.MUP

 

3.Fabričke hale

 

4.Osnovna škola – Dobrokovići

 

5.Hale fabrike “Feal” – Dobrokovići

 

6.Osnovna škola – Kočerin

 

7.Duhanska stanica

 

8.Vitina

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Livno

 

1.O.Š. “I.G. Kovačić” – Livno

 

2.O.Š. “ZabrišÄ‡e”

 

3.O.Š. “Orguz”

 

4.Sportska dvorana “Zgona”

 

5.MUP – Livno

 

6.”Iris” – tvornica

 

7.Garaže “Elektrodistribucija”-Livno

 

8.Bivši “Komitet”

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lopare

 

1.Osnovna škola

 

2.Fabrika “Termal”

 

3.Pilane – Mačkovac

 

4.Napuštena štala – Mačkovac

 

5.Prodavnica zemljoradničke zadruge – Piperi

 

6.Ciglane

 

7.Osnovna škola – Jablanica

 

8.Osnovna škola – Brijest

 

9. MUP Lopare

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lukavac

 

1.Karanovac

 

2.Provizorne barake – Tumare

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ljubuški

 

1.Poljoprivredno dobro Radišići

 

2.Zavod za resocijalizaciju djece

 

3.Otoka D.Vitina

 

4.Atomsko sklonište

 

5.Zgrada SJB

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Modriča

 

1.Stanica Milicije

 

2.PD Mustafa Mujebegovic-Jakeš

 

3.Podnovlje

 

4.Majevac

 

5.Vranjak

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mostar

 

1.Medicinska škola

 

2.Gradsko groblje – “Sutina”

 

3.Stadion “Vrapčići”

 

4.Kasarna “Konak”

 

5.Kasarna “Sjeverni logor”

 

6.Geodetski zavod

 

7.Osnovna škola – Zijemlje

 

8.Samostan časnih sestara

 

9.Selo Vojno

 

10.MUP – Kamena zgrada

 

11.Privatni logor Kajtazova kuća – (Privatni zatvor Vinka Martinovića Štele)

 

12.Vojna akademija

 

13.ÄŒelovina

 

14.Povremeni zatvori

 

15. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Mašinski fakultet

 

16.”Veležov” stadion

 

17.Rodoč – Buna

 

18.Grabovica

 

19.ATG

 

20.Đubrani – Škola

 

21.Kod Mihajla – B.Polje

 

22.Osnovna škola – Sutina

 

23.Garaže – B.Polje

 

24. Rodoč – Heliodrom

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mrkonjić Grad

 

1.Klaonica – Podbrdo

 

2.Kula – Rajakovo Brdo

 

3.Hangar ugljarnik – Bjelajce

 

4.Servis

 

5.MUP – M.Grad

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Nevesinje

 

1.MUP

 

2.Kotlovnica Toplane

 

3.Gornje Rakitno

 

4.Tvornica alata

 

5.Alatnica

 

6.Podrum jedne kuće – Borci

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Orašje

 

1.Zgrada preduzeća Korpara – Lončari

 

2.MZ – Orašje

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Posušje

 

1.Gornje Raketno

 

2.Rudnik boksita Oluja

 

3.Stara osnovna škola

 

OMARSKA, zloglasno mučilište Bošnjaka

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prijedor

 

1.Osnovna škola – Kozarac

 

2.Željeznička stanica – Ljubija

 

3.Stari Majdan – Ljubija

 

4.Stadion – Ljubija

 

5.Tvornica gume”Protektirnica” – Brezič

 

6.Selo Mravinj

 

7.Mjesni ured – Orlovci

 

8.Osnovna škola – D.Garevci

 

9.”Elektro” – Kozarac

 

10.Sandučara (Korpara ili štamparija) – Kozarac

 

11.Stadion – Kozarac

 

12.Crkva Krkići – Kozarac

 

13.Hladnjača “IMPRO” – Prijedor

 

14.Vitlovska selo

 

15.Hotel “Mrakovica”

 

16.”Bosnamontaža” -Prijedor

 

17.Stočna pijaca – Prijedor

 

18.Autobuska stanica – Zecovi

 

19.Željeznicka stanica – Kozarac ili Trnopolje

 

20.Željeznicka stanica – Petrov Gaj

 

21.Stočna pijaca – Omarska

 

22.Sportska dvorana “Mladost” – Prijedor

 

23.Stara pilana – Kozarac

 

24.Dom kulture – Kozarac

 

25.”Prijedorčanka” tvornica sokova – Brezičani

 

26.Tukovi-stadion

 

27.Kratelj-stadion

 

28.Karan

 

29.Omarska

 

30.Društveni dom – Ćela

 

31.Osnovna škola – Kevljani

 

32.”Elementara” – Kozarac

 

33.Dva mjesta zatvaranja – Brezičani

 

34.Keraterm

 

35.Sportski centar- stadion – Prijedor

 

36.Rudnik – Ljubija

 

37.Osnovna škola u Sivcima kod Trnopolja

 

38.Barake OSC – Benkovac

 

39.Majdan

 

40.Crna kuća

 

41.Ciglana – Prijedor

 

42.Jaruge

 

43.Pozorište – Prijedor

 

44.Topola

 

45.Tomašica-rudnik željezne rude

 

46.Kasarna “Žarko Zgonjanin”

 

47.MUP Prijedor

 

48.MUP i MZ Urije – Prijedor

 

49.Autobuska stanica Žeger – ÄŒarakovo

 

50.”Kozaraputevi” – Prijedor

 

51.”Velepromet” – Prijedor

 

52.Dom kulture – Kozaruša

 

53.Vatrogasni dom – Ljubija

 

54.MUP – Ljubija

 

55.”Tomex” – Ljubija

 

56.Dom kulture – Trnopolje

 

57.”Šarena crkva” – Hrnići

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prnjavor

 

1.Tvornica obuće “Sloga”

 

2.Silos starog mlina Vijaka

 

3.MUP

 

4.Sportska dvorana

 

5.Osnovna škola – Lamovita

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prozor

 

1.Osnovna škola

 

2.Rumbovci 3.KPD

 

4.Vatrogasni dom

 

5.SŠC

 

6.SJB

 

7.Atomsko sklonište

 

8.Magacin TO

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rogatica

 

1.Ergela “Borike”

 

2.SŠC “Veljko Vlahović”

 

3.Planinarski dom – Podgaj

 

4.Osnovna škola “Ragib Džindo”

 

5.Sladara

 

6.Stara Osnovna škola – Borike

 

7.Crkveni dom

 

8.Poljoprivredno dobro – Rasadnik

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rudo

 

1.Mekteb

 

2.Stara željeznička stanica

 

3.Kasarna

 

4.Dom kulture

 

5.Mjesto Viti Grab

 

6.Mjesto Vranja

 

7.Mjesto Stankovača

 

8.Mjesto Rupavci

 

9.Bisag kod Miloševe kuće

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sanski Most

 

1.Sportska dvorana

 

2.”Krings”

 

3.”Betonirka”

 

4.O.Š. “Narodni Front”

 

5.MUP – Sanski Most

 

6.Kamengrad

 

7.O.Š. “Hasan Kikić”

 

8.O.Š. “Gornja Mahala”

 

9.Privatna kuća Sime Miljša

 

10.Keramika

 

11.MUP – L.Palanka

 

12.Lufani

 

13.Stari Majdan

 

14.Podvidača

 

15.Kotlovnica hotela

 

16.Šehovci

 

17.Privatna kuća Senada Šupuka – Trnova

 

18. Privatna kuća Kalić Idriza

 

19. Škola Tomina kotlovnica

 

20. Škola Kozica

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sarajevu

 

1.Selo Račići

 

2.Bolnica Jagomir – Centar

 

3.MUP – Ilidža

 

4.SŠC – Hadžići

 

5.Garaže – Hadžići

 

6.Zgrada TO – Hadžići

 

7.Podrum hotela – Hadžići

 

8.Tarčin

 

9.Kasarna Lukavica

 

10.Stara zgrada doma zdravlja – Ilidža

 

11.Kamp “Lužani” – Ilidža

 

12.Zgrada C.K. – Ilidža

 

13.Skladište “Energoinvesta” – Blažuj

 

14.Bolnica Kasindol -Ilidža

 

15.O.Š. “27 Juli” – Ilidža

 

16.Grafička škola – Ilidža

 

17.KPD “Kula” Ilidža

 

18.Industrijska škola – Ilijaš

 

19.Stara zgrada željezničke stanice – Ilijaš

 

20.Skladište “INA” – Ilijaš

 

21.Stara jama – Podlugovi

 

22.Stara O.Š. “V. Vuković” – Podlugovi

 

23.Hala pogona “MIK” – Podlugovi

 

24.Betonski bunker uz rijeku Stavanju – Podlugovi

 

25.Škola G. Bioča

 

26.Stare kuće Jamjanovića – Ilijaš

 

27.Kasarna Butile – Rajlovac

 

28.Skladište “Energopetrol-a” – Rajlovac

 

29.Kasarna vojnog aerodroma – Rajlovac

 

30.DC – Rajlovac

 

31.Garaže i podrumi Grbavice – N.Sarajevo

 

32.Krizni štab “Drvorijeka” – N.Sarajevo

 

33.Prodavnica “Digitron Buje” – N.Sarajevo

 

34.Prostorije MZ Vrace – N.Sarajevo

 

35.Đački dom “Bane Šurbat” – N.Sarajevo

 

36.Sportska dvorana – Pale

 

37.Kino sala – Pale

 

38.Dom kulture – Pale

 

39.Hotel Koran – Pale

 

40.Betonski bunker – Semizovac

 

41.Bunker “Kod Sonje” (pored pansiona “Kon Tiki”) – VogošÄ‡a

 

42.Sportski centar – VogošÄ‡a

 

43.Tunel Krivoglavci – VogošÄ‡a

 

44.MUP – VogošÄ‡a

 

45.Privatne kuće – VogošÄ‡a

 

46.Vulkanizerska radnja-Nakina garaža (vl.Nasufa Karalića) na petlji, Krivoglavci-VogošÄ‡a

 

47.Planjina kuća (privatna kuća Miralema Planje) Svrake-VogošÄ‡a

 

48.Kasarna JNA-Semizovac

 

49.Hotel “Park”-VogošÄ‡a

 

50.”UNIS”-ove tvornice – VogošÄ‡a

 

51.Blažukovo – Trnovo

 

52.Kasarna Žunovnica – Hadžići

 

53.Zgrada općine – Hadžići

 

54.Zgrada Socijalnog – Hadžići

 

55.Kasarna Hrenovica

 

56.MUP Ilijaš-zatvor

 

57.Punkt zimske službe-Nišići

 

58.Obdanište Ilidža

 

59.SKI klub “Romanija”

 

60.MUP Vraca

 

61.MUP Trnovo

 

62.Kasarna Blažuj

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Skender Vakuf

 

1.Zgrada pošte

 

2.Fabrika aluminijskog namještaja

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sokolac

 

1.Stočna farma Podromanija

 

2.Pošta – Knežina

 

3.Fiskulturna sala Osnovne škole – Sokolac

 

4.Punkt zimske službe

 

5.Pogoni KTK – Knežina

 

6.Osnovna škola – ÄŒavarine

 

7.Šipad Romanija

 

8.SŠC “S.V.ÄŒiča”

 

9.Privatne kuće – ÄŒavarine

 

10. Klaonica – Sokolac

 

11.Bolnica – Sokolac

 

12.Centralni zatvor – Sokolac

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Srebrenica

 

1.Auto servis -Potočari

 

2.Fabrika “Pocinčara” – Potočari

 

3.Fabrika akomulatora – Potočari

 

4.Fabrika stolica “Zeleni jadar”

 

5.Štale Drine Z.Jadar

 

6.O.Š. “Skelani” – Skelani

 

7.Nova Kasaba

 

8.Pravoslavna crkva – Kravice

 

9.Fabrika limenki – Skelani

 

10.Rudnik Sase

 

11.Zemljoradnička zadruga – Skelani

 

12.MUP Skelani

 

13.Meljine – Barake

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Stolac

 

1.Bolnica za zglobno-koštana oboljenja

 

2.V.P.Dom

 

3.Hangari željezare

 

4.Sabirni centar Đulića Mahala

 

5.Plješevac Đulića Mahala

 

6.Selo Greda

 

7.Selo Rotimilja

 

8.O.Š.”B.Šotra” Crnići

 

9.Duhanska stanica kod Dumanovca

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šekovići

 

1.Ženski zatvor

 

2.SŠC

 

3.Stanica milicije

 

4.Motel Loznica

 

5.Fudbalski stadion

 

6.Bijela zemlja

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šipovo

 

1.Staro Šipovo

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Teslić

 

1.Stadion F.K.”Proleter”

 

2.Lječilište B.Vrućica

 

3.MUP- Teslić

 

4.Radničke barake – Pribinić

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Trebinje

 

1.Vojni zatvor Tranzit

 

2.Kasarna

 

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Tuzla

 

Majevica

Rudarsko odmaraliste – Površnica

Lovački dom Stara Majevica

Magacin zadruge – Kovačevo

Privremeni stanbeni objekat – Potražje

”Jojina kafana” na Ban brdu

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ugljevik

 

Hala konfekcije “V.L. Kurjak” – Ugljevik

Termoelektrana – barake

Osnovna škola – Ugljevik

Fabrika obuće “Zenit” – Ugljevik

O.Š. Stari Ugljevik

Fabrika Gradnje – Novi Ugljevik

Zgrada stare općine – Stari Ugljevik

SSŠ “Ugljevik”

Stara zgrada rudnika – Stari Ugljevik

Firma “Gramet” direkcija – Stari Ugljevik

Rudnik – Bogutovo selo – direkcija

Kopovi Mezarja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vareš

 

SŠC – Vareš

Osnovna škola “Vladimir Nazor”

Zgrada Tehničke škole

Stanica Vojne policije

Tehnička škola – Vareš

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Velika Kladuša

 

Farma Drmaljevo I

Valionica Drmaljevo II

Zgrada C.K. – zatvor

Zgrada C.K.

Farma Napeke

Farma Rašetnin zid

Farma Ponikve

Dubrave

Farma Brezići

Stari grad

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Višegrad

 

Hotel “Bikavac”

Hotel “Vilina Vlas”

Objekat hidrocentrale

Vatrogasni dom

Kasarna “Požarnica”

Kasarna “Vardište”

Kasarna “Uzamnica”

O.Š. “Hasan VeletovIć”

O.Š. “Želimir Željic” – Prelevo

MUP

Škola za retardiranu djecu – Okolište

Silos pekare

Privatne kuće – Dobrun

SŠC

Vojni zatvor

Hamzići

Rehabilitacioni centar – Jakeš

O.Š. “Petar Kočić”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vitez

 

Škola G.Večerska

Dom kulture

Škola D.Dubravica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vlasenica

 

Igralište – Kasaba

Pilana – Milići

Osnovna škola

Zadružne štale – Piskavice

SJB

Hotel “Panorama”

SJB

Sala SŠC

Vojna sportska sala

Dom kolture – Milići

Logor Luka

Farma Pilića – Šošari

Magacin TO – Sušica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zavidovići

 

Selo Miljevići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zvornik

 

Škola Kneževići

Tvornica gline – Karakaj

TŠC – Karakaj

Stadion – Divić

Dom kolture – ÄŒelopek

Selo Pilice

Upravna zgrada – Zamlaz

Tvornica “Alhos”

Tvornica “Standard” – Karakaj

DP “Hladnjača” – Karakaj

Omladinsko naselje – Karakaj

Sud i stari zatvor – Zamlaz

DP Novi izvor

Zatvor

Sportska hala

Ciglane

Dom kulture – Drinjača

Orahovac Karakaj

Kuća Salihović Paše – Liplje

Motel Vidikovac -Divić

Ekonomija – ÄŒelopek

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Žepče

 

O.Š. “Perkovići”, Perkovići

O.Š. “Ljubatovići”, Ljubatovići

Silos “Nove Trgovine”, Žepče

Zadružne štale “N.Trgovine”, Žepče

Osnovna škola – Žepče

Prodavnica “N.Trgovine”, Bistrica

Hangari TP”N.Trgovina” Žepče

Privatne kuće u Ljeskovici

O.Š.”Papratnica”, Papratnica

 

Pripremio: Profesor Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

 

Povodom 9. maja – Dana logoraša Bosne i Hercegovine: Sjećanje na strašna mučenja, prebijanja, silovanja, patnje i likvidiranja Bošnjaka i Bošnjakinja u srpsko-crnogorskim i hrvatskim fašističkim logorima (09.05.2013.)

 

Vijesti: