Naučna istraživanja

Napad na Kozarac

24. maj – početak agresije na Kozarac

Na početu agresije na tek proglašenu i u meÄ‘uvremenu priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, 24. maja 1992. godine Kozarac je opkoljen i napadnut od strane tadašnje Jugoslovenske Narodne Armije i snaga lokalnih Bosanskih Srba. 1.224 lica, različitog pola i životne  su ubijeni u agresiji i genocide u Kozarcu. Kozarac je simbol zločina nad nedužnim i genocida nad nezaštičenim i simbol neuništivosti ideje Bosne i Hercegovine i bosankog duha, i gdje se prijateljstva  

http://kozarac.ba/article-print-980.html

http://www.kozarac.ba/article-print-6967.html

Vijesti: