Naučna istraživanja

Trnopolje

 

« Trnopolje » je bio koncentracioni logor smrti, a ne sabirni centar kako je to u Hagu izjavila Svetlana Cenić

Svetlane Cenić koja je u periodu 1992-1995. godine radila kao službenica u kabinetu Nikole Koljevića, a po potrebi i kao prevodilac ratnom zločincu Momčilu Krajišniku je na Me]unarodnom krivi;nom tribunal za bivu Jugoslaviju rekla da Trnopolje nije bilo logor nego "sabirni centar", u kojem se okupljalo uglavnom muslimansko stanovništvo koje će, kako je navela, "biti transferisano gde ko hoće". Ponovila je da je ulaz i izlaz u "sabirni centar" bio slobodan i da je ona vidjela ljude koji su odlazili svojim kućama "da pokupe stvari koje su zaboravili" i vraćali se u Trnopolje.

PresuÄ‘ene činjenice o dogaÄ‘ajima u Trnopolju sadržane su u presudama Radoslavu BrÄ‘aninu, Milomiru Stakiću i Zoranu Žigiću, u kojima se navodi da su u tom prijedorskom logoru nesrbi zatvarani, ubijani, mučeni, silovani, kao i da je predstavljao "tranzitnu stanicu za protjerivanje nesrpskog stanovništva." U presudi Darku MrÄ‘i se, takoÄ‘e, navodi da je u augustu 1992. iz Trnopolja odvedeno više od 200 ljudi koji su streljani na planini Vlašić, na mjestu zvanom Korićanske stijene. Kroz logor Trnopolje je prošlo blizu 23.000 zarobljenika nesrpske nacionalnosti, a najveći je broj onih koji su u ovaj prebačeni iz prijedorskih logora Keraterm i Omarska. Logor su 5. avgusta 1992. godine otkrili britanski novinari koji su tada napravili snimke zlostavljanih i izgladnjelih logoraša iza žice, što će kasnije biti korišteno kao dokaz na suÄ‘enjima za ratne zločine počinjene u BiH. Krizni štab Opštine Prijedor formirao je 26. maja 1992. logor Trnopolje, koji se nalazio u blizini željezničke stanice u Kozarcu, na pruzi Prijedor - Banja Luka. U logoru je bilo na hiljade zatvorenika, uglavnom starijih muškaraca, žena i djece. Logor su čuvali naoružani stražari, a upravnik je bio Slobodan Kuruzović. Haški tribunal utvrdio je da je ovo bio i logor u kojem su vršena silovanja žena i djevojaka, pa čak i djevojčica od 13 godina. Nema tačnih podataka koliko je ubijeno logoraša (pretpostavke se kreću u broju većem od 300 osoba), ali je izvjesno da je iz logora 21. avgusta izvedeno njih oko 200, koji su likvidirani na Korićanskim stijenama na Vlašiću.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: