Naučna istraživanja

Već više od četvrtinu jednog vijeka Bosna trpi posljedice udruženih zločinačkih poduhvata

 

Već više od četvrtinu jednog vijeka Bosna trpi posljedice udruženih zločinačkih poduhvata (UZP-a), u neposrednom ali i produženom činjenju i trajanju. Već zarobljena real politikom, krivo srasta njeno ratom unakaženo državno ali i društveno biće. Učinci UZP-a poprimaju obrise novih faktičkih stanja, koja silnicama nutarnje i izvanjske geopolitike, teži i uspijeva ustavno-pravno Frankenštajnskoj kreaturi udahnuti mogućnost bezbolnog samouništenja. UZP „pojednostavljeno“ jeste krivično-pravna kvalifikacija kojom se dokazuje, u slučaju Bosna, učešÄ‡e Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske u agresorskom rastakanju njene državnosti, protjerivanjem i etničkim oćišÄ‡enjem, ratnim zločinima i genocidom, na ranije planiranim bosanskim teritorijama, a radi pripajanja tih teritorija svojim državama ili pak uspostavljanje na njenoj teritoriji novih etničkih država. Mada planirani projekti nisu ostvareni učinci njihovog djelovanja i dalje žive i traju na velikom dijelu Bosne, a lukave izvednice zamišljenih planova dobijaju svoje ustavne surogate, tek prelaznice ka istom cilj. I mada nepravomoćne Haške odluke u krivično-pravnom smislu ne proizvode izvršne učinke, one u ustavno-pravnom smislu, u slučaju Bosna, mogu i moraju biti uobzirene u mjeri otklanjanja nastalih i sprečavanja novih pogubno štetnih učinaka po bh. društvo i državu. Presudama za UZP su već kažnjene ili će skoro izvjesno biti, političke i vojne strukture zamišljenih kvazidržava HR Herceg-Bosne i Republike Srpske, tek kolaborantskih marioneta bitnijeg dijela UZP-a Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske (pitanje njihove odgovornosti jeste drugi dio priče pred Haškim sudom pravde).

Vijesti: