Naučna istraživanja

U povodu presude srpsko-crnogorskom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću,

U povodu presude srpsko-crnogorskom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, Institut za istraživanje genocida, Kanada, uputio je značajnim javnim ličnostima anketno pitanje. Šta za vas  znači nadolazeća presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžić koja treba biti donešena 24.03.2016. godine u Den Haagu?

 

Dolazeća i sigurna presuda Radovanu Karadžiću, magu vrhunskog zla nanešenog najsurovijim razaranjima i masovnim likvidacijama  naroda Bosne i Hercegovine – predstavljat će prije svega i moju osobnu ali i kolektivnu katarzu preživjelog i psihički duboko ranjenog naroda, prije svega bošnjačkog, jer njemu je ratnim naumom, zaprijećeno uništenjem i zatiranjem same supstance postojanja.  Kazna za počinjene ratne zločine u svojim pravnim proceduralnim dimenzijama očitovat će se preciziranjem i imenovanjem Karadživećeve vrhunske  odgovornosti u raÄ‘anju i oblikovanju idejnog „načertanija“ uništavanja nesrpshih naroda u našoj državi, te njegovoj liderskoj ulozi u izboru načina izvršavanja najkonkretnijih poslova „srpskog majstora“ protjerivanja stanovništva, silovanja žena i muškaraca, otvaranju i održavanju koncentracionih logora,  te planskih, promišljenih genocidnih akcija – masovnog usmrćivanja koje nije pitalo za spol i starost nevine i nemoćne žrtve.  Moralna dimenzija očekivane presude, poput onih – podjednako mitskih i  povjesnih - ne može postojati bez trijumfa pravde nad zlom, bez ponovnog upozorenja cijelom čovječanstvu – u skladu svetih rijeci datih čovjeku: Ko ubije jednog nevinog čovjeka, kao da je ubio cijeli svijet! Ko spasi jednog čovjeka, kao da je spasio cijeli svijet!

Prof. dr. Ibrahim Kajan, književnik

 

Način reagiranja šire javnosti na  očekivanu presudu  Radovanu Karadžiću značajno će  zavisiti ne samo  od visine izrečene kazne, već  broja  općina  BiH na kojima ona zasnovana, ustvari općina u kojima je genocid nad Bošnjacima izvršen,  a za koji Radovan Karadžić snosi najveću odgovornost. Žrtve genocida  bi bile najzadovoljnije ako,  MeÄ‘unarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije , izrekne kazna doživotnog zatvora  za Radovana Karadžića ,   pogotovo  kad se ima na umu da je ona utemljena na naučnoj istini da genocid nad Bošnjacima nije izvršen samo u Srebrenici, već i u cijeloj  Bosni i Hercegovini, posebno u Prijedoru, Foči, Višegradu, Zvorniku i...Ovakvo utemeljenje  očekivane Presude naišlo bi na puno odobravanje i doprinijelo bi ne samo povećanju osjećanja zadovoljstva  zbog  postojanja meÄ‘unarodne institucije koja donosi pravedne presude,   , već i Presuda omogućiti  “ulazak” naučne istine o genocidu u strukturu i proces obrazovanja mladih.  Očekivati je da  će Presuda izrečena  ne samo u ovom, najopravdanijem, već i u nekom , nažalost, mogućem blažem obliku, naići na oštru reakciju ne samo  idejnih začetnika i realizatora velikosrpskih pretenzija u izvršavanju genocida , već i njihovih  nastavljača koji, neostvarene  ratne velikosrpske osvajačke  planove , nastoje ostvariti “mirnim” putem: opstrukcijom drževe, negiranjem genocida, insistiranjem da su “sve tri strane u sukobu” jednako odgovorne za zločine i da , zbog “pomirenja” treba zaboraviti prošle dane . Moguće je od protivnika nezavisne, meÄ‘unarodno priznate države BiH očekivati, nakon izrečene Presude, ne samo pojačano etiketiranje MeÄ‘unarodnog suda da je politički sud, da mu je glavni cilj satinazacaja srpskog naroda, već  dizanjem Radovana Karadžića , zločinca na rang heroja, mučenika, velikog pravednika.

Prof. dr. Ismet Dizdarević

 

O predstojećoj presudi Radovanu Karadžiću moguće je govoriti barem na dva načina, a oba zavise od toga kakva će presuda biti. Jednu vrstu značaja i značenja ta presuda će imati ukoliko se Karadžić proglasi krivim za ono za šta se optužuje, a drukčije značenje i efekte imat će ukoliko presuda bude oslobaÄ‘ajuća, što bi bio pravnički i etički sunovrat Tribunala. Dakle, o presudi je moguće govoriti samo u pretpostavkama, jer ne znamo kakva će ona biti.  Ukoliko se Karadžić osudi za zločine koji mu se stavljaju na teret, ne vjerujem da će takva presuda imati pozitivne efekte na najširu srpsku i srbijansku javnost: time će samo biti obogaćena njihova mitologija koja tako uspješno pravi heroje od zlikovaca i tragičara poput Draže Mihajlovića, ali i nekih koje je proizveo u „junake“  Haški tribunal. Ukoliko presuda bude oslobaÄ‘ajuća, tek tada će u toj javnosti (čast izuzecima!) Karadžić  stasati u nacionalnog junaka koji će se preseliti u mitove. Po mome mišljenju, u samome suÄ‘enju i u presudi Karadžiću meÄ‘unarodna zajednica ima šansu – i to je poenta – da „opere“ svoju savjest za vlastiti neadekvatan odnos prema agresiji na BiH, a to bi u krajnjem rezultatu bila i najmjerodavnija verifikacija genocidnog karaktera Republike Srpske. Iz toga bi, konsekventno, morao proizaći niz drugih pozitivnih pravnih i političkih posljedica.

Prof. dr. Enes Duraković

 

Ova presuda će predstavljati djelimičnu satisfakciju žrtvama, njihovim porodicama ali i svim drugim graÄ‘anima Bosne i Hercegovine. Ali ona ne može ispraviti počinjeno zlo. Presuda dolazi sa velikim zakašnjenjem koje nema opravdanja. Blagovremena presuda bi dovela do nekog vida zadovoljenja a sada nakon proteka vremena se dočekuje skoro ravnodušno. Spora pravda - najveća nepravda. Prema zločincu i zločinu se možemo odnositi na ovaj ili onaj način. Ali ne smijemo zaboraviti da je ovdje riječ o udruženom zločinačkom poduhvatu radi činjenja meÄ‘unarodnih zločina radi ostvarenja zločinačkog cilja. Uklanjanje nesrpskog stanovništva sa odreÄ‘enih područja Bosne i Hercegovine. I radi stvaranja političke tvorevine utemeljene na tom zločinu. Šta nam vrijedi osuda zločinca ako ne uklonimo proizvod tog zločina.

Prof. dr. Sakib Softić

 

Nadolazeća presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, koju očekujemo 24.marta 2016.godine u Den Hagu, za mene je, a smatram i za sve ljude koji imaju moralnu svijest da razluće DOBRO od ZLA, dogaÄ‘aj koji treba pokazati DA ZLOÄŒINCI  MORAJU BITI KAŽNJENI, A NJIHOVA ZLODJELA MORAJU BITI OSUĐENA KAO ANTICIVILIZACIJSKA. Paradigma najokrutnijih zlodjela nakon Holokausta upravo su zlodjela počinjena u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a ključna ličnost i personifikacija najokrutnijih zlodjela jeste upravo Radovan Karadžić. SuÄ‘enje njemu, njegovom mentoru i zločincu number 1.Slobodanu Miloševiću, kao i mnogim drugim zločincima pokazalo je svu morbidnost i pomraćeni um koji je zahvatio mase kontaminirane zločinačkom, velikodržavnom ideologijom. Zato očekujem da Haški sud sa maksimalnom kaznom osudi Radovana Karadžića, a da bar implicite, moralnom osudom izrekne SMRTNU KAZNU ZLOÄŒINAÄŒKOJ IDEOLOGIJI I MORBIDNOJ PRAKSI koja se u kontinuitetu provodi na području Bosne i Hercegovine. ÄŒinjenica je da ni jedna kazna ni njemu i plejadi zločinaca nije razmjerna zločinima koje su počinili, ali ipak osnivni cilj kazne je poruka da su učinjena djela društveno nedopuštena i da se moraju sankcionisati, kako bi se bar na simboličan način dala moć nemoćnima (žrtvama), kako bi se u budućnosti obeshrabrilo činjenje takvih djela i općenito kako bi se sprijećilo moralno i pravno potonuće civilizacijskih vrijednosti.

Prof. dr. Fikret Becirović

 

Radi se, bez sumnje, o ključnoj presudi koja će u velikoj mjeri odrediti karakter rata voÄ‘enog u BiH, kao i kvalitet tj. svrhu počinjenih ratnih zločina. Eventualna osuda Radovana Karadžića kao političkog lidera projekta velikosrpskih ambicija na prostoru BiH bi u svakom slučaju predstavljala i pravnu ocjenu istog. Pravda sigurno ne može biti zadovoljena na način koji bismo mi kao žrtve agresije na BiH smatrali adekvatnim, ali će eventualna visoka zatvorska kazna i prije svega utvrÄ‘ivanje Karadžićeve krivične odgovornosti za genocid - i to ne samo na prostoru Srebrenice, već i šire, posebno u regiji oko Prijedora, Zvornika i Foče - zasigurno povratiti nešto digniteta preživjelima zločinačkog poduhvata kojim je on vojno-politički rukovodio.

Dr. Dennis Gratz

 

 

Presuda Karadžiću ima veliki značaj, kako za utvrÄ‘ivanje istine o ratnim zbivanjima, tako i za budućnost ovih prostora. Najbitnija je kvalifikacija zločina. Nadam se da će se, van svake razumne sumnje, utvrditi da se radi o genocidu, ali ne samo u pogledu njegove odgovornosti za genocid u Srebrenici, nego i na širem području zapadne Bosne. Vjerujem da će presuda utvrditi i nove činjenice i dokaze koji nisu bili poznati u trenutku izricanja presude pred MeÄ‘unarodnim sudom pravde u predmetu BiH protiv Srbije i Crne Gore zbog kršenja Konvencije o genocidu koje su takvog značaja da mogu predstavljati valjan osnov za obnovu toga postupka. Nažalost, suočeni sa brojnim primjerima uticaja politike na odluke Tribunala, ne mogu se isključiti ni razočaravajuće odluke sa stanovišta utvrÄ‘ivanja istine i prijeko potrebne satisfakcije žrtvama genocida i drugih ratnih zločina.

Prof. dr. Kasim Trnka

 

 

Presuda koja treba biti donesena prije svega jeste nada za porodice žrtava genocida. Ovom presudom porodice žrtava genocida na prostoru Bosne i Hercegovine trebale bi dobiti satisfakciju za zločine koji su počinjeni nad njihovim najmilijim. Ova presuda trebalo bi da donese barem malo mira kod porodica žrtava, trebala bi da donese poruku da zločin i zlo ne može da pobjedi. Ova presuda je i očekivanje žrtava sa prostora Bosanske krajine (Ključa, Sanskog Mosta, Prijedora i Bosanskog Novog) da Haški tribunal svojom Presudom potvrdi da su u dolini rijeke Sane, srpske vojne i policijske snage počinile genocid. Ključna, univerzalna i civilizacijska poruka ove presude trebala bi da obeshrabri sve buduće planere i izvršioce genocida da ne mogu činiti zlo i da neće biti ostati nekažnjeni. Za graÄ‘ane Bosne i Hercegovine ova Presuda znači očekivanje da se kazni politika zla i njeni kreatori. Ako se prestane sa negiranjem genocida počinjenog nad Bošnajcima i ako se istinski suoči s činjenicama, ova presuda može imati historijsku važnost za budućnost Bosnei Hercegovine. Istovremeno ova Presuda može značiti početak istinske katarze kod onih koji nisu još napustili politiku koja je rezultirala genocidom nad Bošnjacima. Presuda Haškog tribunala Radovanu Karadžiću može da bude ključna i polazišna tačka u izgradnji povjerenja, bolje budućnosti i istinskog mira za sve graÄ‘ane Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Mujo Begić

 

 

Presuda Radovanu Karadžiću potvrdit će agresivnu namjeru Srbije u njenom teritotrijalnom proširenju na račun Bosne i Hercegovine u stvaranju Velike Srbije, koristeći fašisoidno srpsko rukovodstva u državnim organima Bosne i Hercegovine genocidnim sredstvima. Presuda će pokazati genocidne namjere u ugnjtavanju, zatiranju postojanja, protjerivanju i deportacijama autohtonog i najbrojnijeg bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. To je bio nastavak velikosrpske politike, čije provoÄ‘enje su realizovale četničke horde Ravnogorskog četničkog pokreta, osuÄ‘enog fašističkog ideologa, Draže Mihajlovića. Presudom će doći u pitanje entitetsko dejtonsko ustavno ureÄ‘enje Bosne i Hercegovine pa time i obstojnost Republike Srpske, koja je nastala genocidnim agresorskim plijenom Srbije na Bosnu i Hercegovinu. Presuda će biti osnov razložnog pokretanja revidirane tužbe u Den Hagu protiv Srbije, pa i meÄ‘unarodne zajednice za neodrživo ustavno dejtonsko ureÄ‘enje Bosne i Hercegovine nastalo genocidnim plijenom dijela teritorije Bosne i Hercegovine i stvaranje fantomskog entiteta Republika Srpska. Sve ovo je izvjesno ako meÄ‘unarodni sud pravde u Den Hagu donese pravičnu presudu, u šta ovom prilikom ne bi trebali sumnjati.

Prof.dr. Muriz Spahić

 

 

Okončanje dugotrajnog sudskog procesa pred haškim sudom u slučaju osumnjičenog Radovana Karadžića predstavlja dio procesa zadovoljenja pravde i ispunjenja prava kojim se sankcioniraju odgovorni za zločine. Ovaj, za sve nas važan sudski proces neće samo donijeti odreÄ‘enu kvalitetu ljudskog zadovoljenja direktnih žrtava  zločina, već će doprinijeti svim graÄ‘anima Bosne i Hercegovine, ali i regiona, da steknu osjećaj ispunjenja i poštivanja prava kojim se čuvaju naši životi od sličnih antihumanih i zločinačkih namjera u budućnosti.  Svi relevantni dokazi koji su korišteni u sudskom procesu, a na osnovu kojih će sud donijeti pravilnu odluku i pomoći nam u rasvjetljavanju stravičnih dogaÄ‘aja, trebaju biti dostupni najširoj javnosti i postati dio našeg obrazovnog sistema i cjelovitog znanja o strašnim dogaÄ‘ajima iz perioda razorne agresije države Bosne i Hercegovine. GraÄ‘ani Bosne i Hercegovine očekuju da će haški sud donijeti ispravnu konačnu presudu uz poštivanje standarda pravne struke i na taj način doprinijeti da se definitvno okonča epoha ratova u regionu i da se odgovorni za te ratove smjeste na ono mjesto u povijesti koji su svojim djelima i zaslužili. U tome je,  sasvim sigurno, osnova naše ljudske budućnosti.

Prof. dr. Senadin Lavić

 

Mogao bi satima nabrajati šta je ovaj monstrum Karadžić sa svojim hordama ubica uradio našem narodu sve u ludom nadanju da će nam zatri sjeme i ispuniti vjekovni nedosanjani san o "velikoj Srbiji". Što više sanjaju oni proglašavajući izgubljene bitke pobjedama , postaju sve manja, a ne velika Srbija. Nije mu se ispunila želja, spreiječili su ga hrabri ljudi ove zemlje koji su skoro goloruki pobjeÄ‘ivali bradonje do zuba naoružane. Srebrenica, Prijedor, Koričanske stijene, Bratunac, Višegrad, Foča, Tuzla, Keraterm, Omarska, Dretelj, Vlasenica, ...Zar nije dovoljno samo jedno od ovih stratišta gdje je život bio vrijedan samo metka ili udarca čekičem po glavii pa da ovaj ne znam kako mu ime dati, kako god ne odgovara ,treba nešto jače od monstruma napokon bude kažnjen. Nema te kazne za njega. Ali njegova psuda je satisfakcijama žrtvama i njihovim najbližim, od kojih još brojniu razgrču razne provalije ne bi li našli kakav trag svojih najmilijih, makar i najmanju košÄ‡icu.. On je zločinac koji je ipak živ dočekao da mu se sudi. Kakva god presuda bude, ona je samo mala satisfakcija. Sigurno je da je pod patronatom Beograda i u dogovoru s njim učinio sve da pobije, siluje, zapali, uništi sve što je bošnjačko. Nije uspio. Da ne bi zapadnih sila što zaustaviše generala Dudakovića sigurno danas ne bismo ni razgovarali o tom manjem entitetu. Ali ove mirne demonstracije, siguran sam biće dostojanstvena, jer mi smo takav narod. Ovdje ćemo pokazati da nismo ni sekunde naivni i da znamo da je sve ovo da je htio mogao da spriječi taj jaki demokratski svijet. A nije. Uplašili su se da general Dudaković osvoji Banja Luku i onda bismo sigurno drugu priču govorili. Zato svakog 11. jula kada ti isti što su bili slijepi i gluhi (čast izuzecima) doÄ‘u da se poklanjanjaju nevinim žrtvama, njih više od osam hiljada meni sve to izgleda tako licemjerno kakva je i licemjerna politika. Pitaćemo ih spavaju li ovi koji su mogli prekinuti ubijanje jednog naroda mirno spavaju. Imaju li oni porodice, djeczu, žene, majke. Kada se približavimo Srebrenici zapahne nas taj posebni zadah smrti, isto kao kada dolazimo do Tomašice , mezarja u Višegradu i drugih gdje su ukopani nevino pobieni ljudi, samo radi toga što su im imena bila drugačija, ali ne zavboravimo da su bili na putu ostvarivanja životnog sna drugog ratnog zločinca Miloševića. Zato sam siguran da je taj 24 marta za nas veoma značajan i da ćemo biti uz one koji su ucviljeni , koji i danas u svojih dušama nose vječitu bol i tugu. Zato nikome od nas ne smije i ne može biti svejedno, 24. mart je iskazivanje u stvari naše zajedničke boli, naše najveće rane u Bošnjaka i napokon izricanje presude kome ni Gebels nije ravan.Možda nas ovaj put iznenenadi neko iz vrha vlasti i 24. marta bude u Hagu.

Mugdim Galijašević

 

Zločini za koje je optužen ratni zločinac  Radovan Karadžić, za koje će mu 24. 03. 2016 godine biti izrečena presuda u Den Haagu, po svojim monstruoznim proporcijama predstavljaju veliki test temeljnih principa Evrope i savremenog demokratskog svijeta. Kazna koja bude izrečena predstavljaće njihovu dramatičnu potvrdu.  Svijest o počinjenim zločinima, kazna je zločincu.  Nije bitno hoće  li ratni zločinac Radovan Karadžić tu kaznu prihvatiti kao pravednu! Nisu zločini za koje će biti osuÄ‘en optuženik  Radovan Karadžić  stvar misterija njegove duše. Bitno  je hoće li Radovan Karadžić iskusiti pravednu kaznu od društva i vremena u kom živimo i u kom je počinio svoje zločine!? Jer pravednost je takoÄ‘e svijest, ali ne personalna svijest. Zato je kazna Radovanu Karadžiću tema pravednosti i svijesti cijele Evrope, u krajnjoj liniji, test samosvijesti i pravednosti cijelog čovječanstva.  U Den Haagu  se ne sudi samo Radovanu Karadžiću kao pojedincu, pa ni izvršiteljima  njegovih zločina, nego se sudi svim zločincima. Zato i ova presuda neće biti satisfakcija samo Bošnjacima, žrtvama njegovih zlodjela, nego će biti satisfakcija svim nevinim žrtvama dosadašnjih i pogotovo, svih budućih zločina ove vrste.  Presudom koja će u  Den Haagu će 24. 03. 2016. godine, biti izrečena Radovanu Karadžiću, u ime Pravde biće osuÄ‘eni svi zločinci protiv čovječanstva! Najviši smisao pravednosti nije samo da objesi zločinca, nego da opomene potencijalne zločince!  Očekujem da će biti poštovan,  osnovni princip prava, onako kako ga je formulisao Ciceron:   Neka kazna ratnom zločincu Radovanu Karadžiću bude ravna zločinima!  Jer milost prema zločincu je okrutnost prema žrtvi! Svijet vapi za Pravdom. Gdje završava Pravda, počinje Tiranija.  Smisao kazne nije da promijeni prošlost, jer se prošlost ne može promijeniti;  smisao ove kazne je da učini boljom budućnost svijest. Društvo koje nije spremno da kazni zločin jednostavno je nemoralno. Dakle, očekujem pravdu jer je pravda temelj ljudskog društva i budućnosti čovjelčanstva.

Prof. dr. Ferid Muhić

 

U povodu izricanja presude srpsko-crnogorskom zlikovcu za genocid

Hoće li se iko od njih uopšte pojaviti u Hagu, pa dati neku izjavu po ovom pitanju ili će doći tamo da kaže da je koalicija SDA i SBB stabilna i da je to sad najvažnije pitanje na dunjaluku? Hoće li se FTV i ostali antibošnjački mediji uključiti u priču o ovom historijskom trenutku ili će i dalje tematizirati opasnosti koje prijete čovječanstvu od svakog muslimana sa malo brade? Zamislite samo da je situacija obrnuta? Zaista ovaj naslov zvuči imbecilno, ali ima istine u njemu. Mislim da ne bi bilo loše uputiti koju molitvu da poživi barem do izricanja presude za desetak dana u Hagu, gdje će sasvim sigurno biti osuÄ‘en za genocid. Mene je toliko strah da on to neće dočekati da sam zaista spreman i dovu uputiti, jer nam ta presuda treba kao ozeblom sunce. Iako današnja garnitura političara neće znati ni nju kapitalizirati, ja znam da će se jednog dana i to promjeniti, kad naša školovana omladina preuzme komande u svoje ruke! Ne mogu vjerovati da će Srpske i Ruske obavještajne službe dozvoliti da to živ dočeka, pa bih mu, nećete vjerovati, ovih desetak dana najradije slao hranu iz najboljeg restorana u Den Haagu! Neke nevladine organizacije i udruženja se pripremaju da taj dan budu u Hagu na izricanju presude, a čujem spremaju se i Srbi za antidemonstracije, ali mene zanima šta rade naši politički prvaci, osim Fahrudina Radončića, koji je opravdano odsutan! Postavimo stvari obrnuto: Šta mislite da se za desetak dana izriče presuda Aliji Izetbegoviću za, ne daj Bože, genocid nad Srbima, a da mi imamo Islamsku republiku u BiH? Ili eto da ublažimo malo termin, da imamo Bošnjačku republiku u kojoj Srbi moraju pričati onim jezikom koji im mi odredimo? Sad bi već u Den Hagu bili rezervisani svi hoteli, za pola Ruske dume s Lavrovom, a možda i Putinom na čelu. Domaćin bi im bio Aleksandar Vučić, uz podršku SANU i svih medija u Srbiji, a da ne pričamo o onima u manjem BH (č)etnitetu! Bili bi zakupljeni termini na svim TV stanicama u Holandiji i medijima iz okruženja koji će pratiti izricanje presude i svi bi horski postavljali pitanja iznosili optužbe na račun ostatka svijeta.

Pitanja bi bila u ovom stilu:

- Znate li vi s kakvim zločincima smo mi prisiljeni živjeti?

- Zašto ste priznali tu muslimansko-bošnjačku genocidnu tvorevinu?

- Znate li koliko je napada na povratnike bilo od vremena kad je službeno prekinut genocid nad nama?

- Znate li da u policiji te muslimansko-bošnjačke genocidne tvorevine radi preko četiri stotine osoba sa spiska za ratne zločine?

- Znate li koliko ih radi, a da nisu dospjeli na spisak?

- Zašto mi na svojoj rodnoj grudi koji smo preživjeli genocid od strane te muslimansko-bošnjačke genocidne tvorevine, ne smijemo govoriti svoj srpski jezik, zašto im to dopuštate?

- Znate li kakve su strukture u policiji i sudstvu te muslimansko-bošnjačke genocidne tvorevine, iako je to ustavom drukčije regulisano?

- Zašto mirno gledate okupljanje njihovog folklornog društva u Višegradu koje samo promovira njihovu ljubav prema nama i oštri ponovo kame?

- Znate li da samo u Prijedoru ima preko trideset spomenika njihovim zločincima, a ne dozvoljavaju da mi podignemo jedan za preko stotinu ubijene srpske nevine dece?

Ova i slična pitanja i priče bi se vrtjele već sad diljem čitave kugle zemaljske, a taj dan bi te teme bile toliko dominatne pa bi i domoroci u Amazoniji znali da smo mi napravili genocid nad Srbima, da je naš predsjednik osuÄ‘en za genocid na doživotnu robiju, a da mi i dalje imamo muslimansko-bošnjačku genocidnu tvorevinu! Šta po ovom pitanju radi naše političko rukovodstvo? Hoće li se iko od njih uopšte pojaviti u Hagu, pa dati neku izjavu po ovom pitanju ili će doći tamo da kaže da je koalicija SDA i SBB stabilna i da je to sad najvažnije pitanje na dunjaluku? Hoće li se FTV i ostali antibošnjački mediji uključiti u priču o ovom historijskom trenutku ili će i dalje tematizirati opasnosti koje prijete čovječanstvu od svakog muslimana sa malo brade? Zamislite samo da je situacija obrnuta?  Možete li zamisliti? Sjetite se obilježavanja dana genocidne tvorevine ili prije neki dan godišnjice takozvanog "egzodusa Srba iz Sarajeva", kojeg je naredio Krajišnik, Karadžić & comp! Oni takve dogaÄ‘aje preokrenu u svoju korist i svi njihovi mediji izvještavaju o tome, a na njima se pojavi svako ko išta znači u njihovim zločinačkim poduhvatima! A naše ublehe još samo govore o pozicijama u Telekomu, Autocestama, trgovini sa podjelom Mostara. Zato, molitva za zlikovca, Radovane izdrži bar do izricanja presude!

Muhamed Mahmutović

 

Vijesti: