Naučna istraživanja

Elitocid in Prijedor as a special form of genocide

IGC: Elitocid in Prijedor as a special form of genocide
In memory of doctor Eso Sadiković one of the greatest humanist in the world, victim of elitocid - genocide in Prijedor.
Tonight at the theatre Prijedor held another Larger memory of Doctor Eso Sadikovic
The Serbian aggressor was killing, injuring and destroying Bosniac and Croat political and intellectual elite in a planned, organised, systematic, and targeted way – the best educated, the most prominent, influential, the richest (leading businessmen), the most successful Bosniacs and Croats – leading members of the national, ethnic and religious group including: professors, teachers, medical doctors, dentists, pharmacists, veterinarians, nurses, medical technicians, engineers, judges, prosecutors, attorneys, religious officials, students and pupils of faculties and schools, artists, cultural officials, senior officials, politicians, policemen, as well as other leading (key) persons, whereby the Serbian aggressor committed the crime of genocide against Bosniacs and Croats, members of a national, ethnic, and religious group as such. In all occupied places in B&H, especially in Prijedor, the aggressor was targeting and destroying the top, that is, the leading persons – significant number of Bosniacs and Croats, members of that national, ethnic, and religious group as such.
Doctor Esad Sadikovic – “You could not go from Prijedor”, they asked friends Esu. “I could, of course I could. But it would not be the Eso who people love. It would not be Eso. That’s why I’m on the street. I’m waiting to take me where they took us and my people. I’m for the my people and with that I have no dilemma. Nor will I have. ”
Institute for Research of Genocide, Canada {IGC}
IGK: Elitocid u Prijedoru kao posebna forma genocida
U znak sjećanja na doktora Esu Sadikovića jednog od največih humanista u svijetu, žrtve elitocida - genocida u Prijedoru.
Većeras u pozorištu Prijedor održano još jedno Veće sjećanja na doktora Esu Sadikovića
U  Prijedoru, agresor je ciljano birao i uništavao čelne, odnosno vodeće ličnosti - značajan broj Bošnjaka i Hrvata, pripadnika te nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve. Agresor je planski, organizovano, sistematski i ciljano, u skladu sa genocidnom namjerom o istrebljenju rukovodstva bošnjačkog i hrvatskog naroda, ubijao, ranjavao i uništavao bošnjačku i hrvatsku  političku i intelektualnu elitu - najobrazovanije, najuglednije, najutjecajnije, najbogatije (vodeće privrednike), najuspješnije i istaknute Bošnjake i Hrvate - vodeće pripadnike nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve: profesore, učitelje, ljekare, stomatologe, farmaceute, veterinare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, inženjere, sudije, tužioce, advokate, vjerske službenike, studente i učenike fakulteta i škola, umjetnike, kulturne radnike, visoke službenike, političare, policajce, kao i mnoge druge čelne (ključne) ličnosti, čime je izvršio genocid nad Bošnjacima i Hrvatima, pripadnicima nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve.
Doktor Eso Sadiković, - „Zar nisi mogao otići iz Prijedora“, pitali su prijatelji Esu. „Mogao sam, naravno da sam mogao. Ali to više ne bi bio Eso kojeg narod voli. To ne bi bio Eso. Zato sam na ulici. ÄŒekam da me odvedu gdje su odveli i moj narod. Ja ću za narodom i oko toga nemam nikakvih dilema. Niti ću ih imati“.
Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK}

Vijesti: