Naučna istraživanja

Odlukom Ustavnog suda Republike BiH iz 1992. godine poništeni su dokumenti koji su u tom periodu vodili nastajanju tada paradržavne tvorevine Srpske republike BiH.

Odlukom Ustavnog suda Republike BiH iz 1992. godine poništeni su dokumenti koji su u tom periodu vodili nastajanju tada paradržavne tvorevine Srpske republike BiH.

Ovaj dokument veoma je značajan, jer jasno pokazuje kada je RS nastala, odnosno da je nastala u Dejtonu, a ne 9. januara 1992. godine.
Ustavni sud Republike BiH, tada već meÄ‘unarodno priznate i suverene države, članice UN, 8. oktobra poništio je Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH, nastalu 9. januara 1992. godine, te Ustav Srpske republike BiH iz 28. februara, zajedno sa izmjenama nastalim 11. augusta i prvog septembra 1992. godine. Poništeni su i opći akti dopneseni na osnovu navedenih dokumenata. U obrazloženju Ustavnog suda Republike BiH navodi se da je Deklaracijom proglašena takozvana Republika srpskog naroda u BiH, te da je Deklaracijom utvrÄ‘eno da će se ta tvorevina nalaziti u sastavu savezne države Jugoslavije kao federalna jedinica. Navodi se i da je Deklaracija propisala kako će se razgraničenje sa drugim narodima urediti ustavom.
Ustavni sud BiH (08.10.1992.) : Stvaranjem takve tvorevine proizvedene su nesagledive posljedice. Izvršena je agresija na nezavisnu i suverenu državu BiH, kao i genocid nad muslimanskim i hrvatskim narodom, s ciljem etničkog čišÄ‡enja na odreÄ‘enim prostorima Republike BiH i uspostavljanja etnički čistog srpskog prostora. Ovaj genocid izvršen je na najbrutalniji način.
Ustavni sud tada navodi da je teritorija BiH jedinstvena i nedjeljiva, ali i da je 6. aprila 1992 godine stekla meÄ‘unarodno priznanje, te primljena u UN.  
Ustavni sud BiH (08.10.1992.) : Na istoj teritoriji, na kojoj postoji suverena država Republika BiH, proglašena je posebna „Republika srpskog naroda“, čime je, po ocjeni Ustavnog suda, narušen osnovni ustavni princip ravnosparvnosti graÄ‘ana, naroda i narodnosti BiH i njena jedinstvenost i nedjeljivost. Pored toga, takva tvorevina, prema navedenim aktima, proglašena je sastavnim dijelom druge države (Savezne države Jugoslavije), čime je narušen i osnovni princip nepovredivosti granica, odnosno teritorijalnog integriteta Republike BiH.
U zaključku Odluke, koju potpisuje tadašnji predsjednik Ustavnog suda Ismet Dautbašić, navodi se kako, po ocjeni Suda, akti nisu u saglasnosti s Ustavom Republike BiH, jer se njima uspostavlja republika samo jednog – srpskog naroda i to na prostorima postojeće Republike BiH. Time se, na neustavan način, uspostavlja novi, ustavno – pravni sistem, što predstavlja najgrublju povredu Ustava Republike BiH.

Vijesti: