Naučna istraživanja

Kakva je to sudska odluka koja oslobađa od odgovornosti onoga što nije zaštitio nemoćne civile od genocida

Kakva je to sudska odluka koja oslobaÄ‘a od odgovornosti onoga što nije zaštitio nemoćne civile od genocida, koji se rukuje sa jednim od največih zločinaca savremenog doba Ratkom Mladićem kome se u Hagu sudi za genocida u BiH, koji je dolazio u logor Kod Sonje gdje su Bošnjakinje silovane

Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra sramnom presudu Evropskog suda u Strazburu kojom je odlučeno da se protiv komadanta holandskog bataljona Thoma Karremansa neće voditi krivični postupak za saučešÄ‡e u genocidu u Srebrenici 1995. godine. Holandski bataljon tokom 1995. godine imao je zadatak da zaštiti civile u opkoljenoj Srebrenici, ali vojnici to nisu uradili, naprotiv, civile su predali srpskim agresorima, nakon čega je uslijedio genocid. Thom Karremans je imao mandat, ali i ljudsku i moralnu obavezu da zaštiti nedužne civile od unaprijed planiranog genocida. Istraživači genocida smatraju da Thom Karremans nije izvršio svoj mandat, nije izvršio svoju vojničku ali i ljudsku dužnost. Dopuštajući genocid direktni je saučesnik tog največeg zločina poslije Holokausta u Evropi. Evropski sud za ljudska prava je svojom odlukom ponizio žrtve, pogazio istinu i udaljio pravdu. Karremans će u sjećanju ostati kako se rukuje s generalom Vojske RS Ratkom Mladićem, kojem se pred MeÄ‘unarodnim sudom za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije u Hagu sudi za genocid u Srebrenici ali i drugim mjestima širom Bosne i Hercegovine.TakoÄ‘er, bošnjačke žene koje su bile zatvorene u logor „Sonja“ u VogošÄ‡i tvrde da je u VogošÄ‡u dolazio i Karremans, koji je takoÄ‘er silovao zarobljene Bošnjakinje. Istraživači genocida upozoravaju svijet da ovakve ponižavajuće odluke pravnih sudskih autoriteta direktno idu u korist budućim planerima i izvršiocima najtežih zločina, uključujući i zločin genocida. Institut za istraživanje genocida Kanada podržava napore  Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa u borbi za istinu i pravdu i u borbi protiv sramnih sudskih odluka. Istraživači genocida će nastaviti borbu  za pravedne sudske odluke kako buduće generacije nebi učile iskrivljenu historiju agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: