Naučna istraživanja

Genocid u Prijedoru

U svim periodima historije vršeni su genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, nanoseći velike gubitke čovječanstvu. Samo u XX stoljeću desetine miliona ljudi ubijeno je na genocidnoj osnovi. Masakri i drugi zločini su, nažalost, dio ljudske historije od najstarijih vremena. Na osnovu raspoložive relevantne dokumentacije može se pratiti kontinuitet zločina u Evropi i drugim kontinentima, motivi za njihovo sprovoÄ‘enje i različiti načini ispoljavanja. Mnoge današnje liberalno-demokratske države su u odreÄ‘enom periodu svoje historije vršile zločine. U temelje najpoznatijih i danas najstabilnijih nacionalnih država ugraÄ‘eni su vjerski, graÄ‘anski, krstaški i osvajački ratovi, inkvizicije, reformacije i kontrareformacije, rekonkviste, genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava. Svi ti pokreti ili institucije manipulisali su čovjekom, odnosno njegovim nacionalnim, etničkim i vjerskim obilježjem. Nisu to bile načelne ili apstraktne kontroverze, već konkretni obračuni koji su raspolagali čak i strogo formalizovanim metodama: lomačama, pokrštavanjima, deportacijama, prisilnim protjerivanjem, koncentracionim logorima, gasnim komorama, masovnim grobnicama, misionarstvom, svetim ratovima, svetim alijansama. XX stoljeće je, nažalost stoljeće genocida. BiH je višestruko historijsko svjedočanstvo da je dvadeseto stoljeće - stoljeće genocida. Njega je obilježila monstruozna neljudska težnja da se istrijebe cijele nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe kao takve, da im se onemogući biološki, kulturni, socijalni i ekološki opstanak.  
Naučno saznanje, stečeno naučnim istraživanjima o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, pored naučnog doprinosa, najneposrednije je u funkciji izgradnje, očuvanja i razvoja mira, sloboda i prava, solidarnosti, uzajamnosti, itd, jednom riječju svih proklamovanih principa i vrijednosti u najvišim dokumentima Ujedinjenih nacija, čije uvažavanje i ugraÄ‘ivanje u temelje ljudskog društva obezbjeÄ‘uje razvoj boljeg i pravednijeg svijeta, kao ideala kome treba da teži savremena civilizacija i kultura i ljudsko čovječanstvo. Knjiga Genocid u Prijedoru magistra Jasmina Medića, člana Internacionalnog ekspertnog tima Instituta ya istraživanje genocida, Kanada  teži ostvarenju i dostizanju naučne istine, kojom će se obezbijediti razvoj nauke i naučnog saznanja, ali i nauke, čija će saznanja doprinijeti razvoju plemenitijih odnosa meÄ‘u ljudima u ljudskom društvu.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: