Naučna istraživanja

Prijedor je grad koji je u agresiji i genocidu dehumaniziran.

Prijedor je grad koji je u agresiji i genocidu dehumaniziran.
Grad koji je upotrebom sile i najstrašnijih zločina poslije holokausta u Evropi isključio iz gradskog identiteta, bosanskohercegovačku smisao egzistencije Ideje Bosne i Bosanskog duha.Marko Pavić duže vremena sustavno terorizira prijedorske Bošnjake i Hrvate, koji su i dalje poniženi graÄ‘ani drugog reda. Marko Pavić javno ponižava organizacije koje okupljaju žrtve i svijedoke genocida i tako namjerno, organizovano i ciljano širi strah meÄ‘u porodicama ubijenih i nestalih prijedorčana. Istovremeno se Prijedorom slobodno šetaju ratni zločinci zauzimajući pozicije u lokalnoj vlasti. Marko Pavić dozvoljava skupove fašističkih grupa protiv kojih su se prijedorčani i svi antifašisti borili u Drugom svjetskom ratu, a žrtvama zabranjuje pravo na sjećanje, istinu i pravdu. Marko Pavić ignoriše zahtjeve predstavnika meÄ‘unarodne zajednice koji su mu jasno dali do znanja da diskriminacija po nacionalnoj i vjerskoj osnovi mora biti obustavljena, da istina o genocidu mora biti dokućena, da se zločinci moraju osuditi i pravda zadovoljiti, te da se stradanja svih prijedorskih žrtava moraju obilježiti jednako, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Ovi i mnogi drugi Pavićevi ataci na osnovna ljudska prava i slobde ruše ugled Prijedora, napadaju na osnovne temelje savremene demokratije i posebno teško krše temeljne odrednice Evropske povelje o lokalnoj samoupravi na osnovu koje ste dodjelili ovo priznanje osobi koja ga ne zaslužuje. Dok se ne ispoštuje pravedna borba žrtava i svjedoka agresije i genocida za sjećanje, istinu i pravdu nema pomirenja i sretnije zajedničke budućnosti graÄ‘ana Prijedora. Žrtve date za slobodu i nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine se ne smiju ponižavati.
IGK
Prijedor is a city which was dehumanized by aggression and genocide
The city, which relied on the use of force and was delivered the worst crimes in Europe after the Holocaust excluded from the urban identity of Bosnia and Herzegovina and even the meaning of existence.Marko Pavic  systematically terrorized Bosniaks and Croats currently living in Prijedor, treating them as second-class citizens. Marko Pavic continues to publicly humiliate organizations who represent victims and witnesses of genocide. In the past, he has deliberately organized events that target and spread fear among the families of those killed or missing in Prijedor. Simultaneously Prijedor war criminals walk freely taking positions in the local government. Marko Pavic continues to grant permission to fascist groups to hold rallies publicly; all groups against whom Prijedor and all anti-fascists fought in the Second World War. At the same time he is denying victims the right to memory, truth and justice. In addition, Marko Pavic continues to ignore the requirements of the international community that made it clear that discrimination on ethnic or religious grounds shall be stopped, that the truth about the genocide must be admitted, the criminals must satisfy the judge and justice, and that the suffering of all victims in Prijedor must be marked equally, regardless of their ethnicity.
IGC

Vijesti: