Naučna istraživanja

Pamćenje i kazivanje istine o genocidu

Pamćenje i kazivanje istine o genocidu je preduslov za obnavljanje društva i države, kao i za oporavak žrtava.  Sve što zločinac traži je da žrtva ostane pasivna. Danas društvu, državi i žrtvi treba akcija, angažman i pamćenje.
Remembering and telling the truth about genocide is prerequisites both for the restoration of the society and the state and for the healing of victims. The society, state and victims demands action, engagement, and remembering.

Vijesti: