Naučna istraživanja

Elitocid u Prijedoru

Elitocid u Prijedoru jedan od temeljnih dokaza genocida u Prijedoru

Elitocid u Prijedoru je stvorio strukturne preduvjete za eroziju egzistencijalnih temelja i pokušaj sloma bošnjačkog i hrvatskog naroda. Uništavanje pripadnika elita je jedna od temeljnih faza genocida u Prijedoru. Elitocid je stvorio strukturne preduvjete za eroziju egzistencijalnih temelja i pokušaj sloma bošnjačkog i hrvatskog naroda. Kako je napredovao elitocid, tako se on pretvarao u genocid. Elitocid u Prijedoru je koherentan u vremenu i prostoru, meÄ‘usobno zavisan proces, sustavno planirani lanac aktivnosti, namjerno počinjen zločin, sa ciljem eliminacije utjecaja elitnih segmenata bošnjačke i hrvatske nacije u cilju vladavine nad njima i njihovim teritorijama. Dakle osnovna svrha elitocida je bila uništenje elita u cilju zauzimanja teritorija na kojima  žive i uspostavljanja srpske vladavine na tim teritorijama. Radilo se o socijalnom, kulturnom ekonomskom i fizičkom uništenju bošnjačke i hrvatske elite u ime onemogučavanja dugoročne revitalizacije preživjelog bošnjačkog i hrvatskog etničkog korpusa sa osnovnim ciljem raspada bošnjačke i hrvatske zajednice, kako bi se tako izvršila potpuna dezintegracija grada Prijedora. Zato elitocid u Prijedoru ima genocidni karakter.

/E.R./

Vijesti: