Naučna istraživanja

Za istraživače nauke o genocidu u Prijedoru se desio genocid.

Za istraživače nauke o genocidu u Prijedoru se desio genocid. Dužnost je intelektualaca i istraživača da stalno ukazuju na tu činjenicu. Dejtonskim meÄ‘unarodnim ugovorom je prvi put u historiji legaliziran genocid, najteži oblik zločina koje poznaje historija čovječanstva. Iz političkih, strateških, finansijskih, pa i ličnih i državnih interesa negira se genocid, iznose falsifikati, laži. Obmanjuje se domaća i strana javnost, tumači historija bez oslonca na relevantnu dokumentaciju. Pri tome najteži oblik je negiranje genocida koje prema rezultatima vodećih naučnih autoriteta predstavlja zadnju fazu genocida. Drugim riječima, genocid i nakon izvršenja traje. IGK

Vijesti: