Naučna istraživanja

Obnova postupka protiv Srbije za genocid na Bosnu i Hercegovinu

Obnova postupka protiv Srbije za genocid na Bosnu i Hercegovinu predstavlja najvažnije pitanje naše genercije jer je riječ o borbi za slobodu, pravo i budućnost države Bosne i Hercegovine i posebno Bošnjaka, kao največih žrtava genocida, koji jako dobro znaju, jer su to iskusili na svojoj koži, da ih je napao Miloševićev srbijanski režim sa Jugoslovenskom Armijom koja mu je bila udarna pesnica. Naravno, srbijanski režim je napao na civilno stanovništvo Republike Bosne i Hercegovine koje nije bilo u stanju da se odupre i zato su u prvim danima agresije napravljeni veliki ratni zločini i okupirane teritorije Republike Bosne i Hercegovine koje su kasnijim manipulacijama preimenovane u “entitet Republika Srpska”, ali time se nije moglo sakriti da je izvršena agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i da je prije svega nad Bošnjacima izvršen zločin genocida i progona sa stoljetnih životnih ognjišta. A bošnjački narod je uvijek bio pravedan narod. Valja još jednom istaći uoći 27. januara, Dana sjaćanja na žrtve holokausta da su Bošnjaci prvi narod u Evropi koji je digao svog glas za zaštitu Jevreja pred nacističkim zločinima. Svjedoče tome čuvene bošnjačke rezolucije iz 1941. godine, kao prvi antifašistički dokumenti u Evropi. Sloboda bosanskohercegovačke države je moguća samo onda kada se utvrdi sudska odgovornost za agresiju i genocid na čijim rezultatima se danas temelji ta sloboda. Država Bosna i Hercegovina i njene žrtve u agresiji i genocidu, se na smiju ponižavati. Istina i pravda su najbolja brana antibosanskom djelovanju i najbolja brana ponižavanju žrtava agresije i genocida.
/E. R./

Vijesti: